国・地域

Albania

Page 1 - A list of cities of Albania

# City Population
1 Çlirim

0

2 Zminec

0

3 Zervat

0

4 Xarrë

0

5 Vrisera

0

6 Vrion

0

7 Vrinë

0

8 Vodhinë

0

9 Vllahogoranxi

0

10 Vllahat

0

11 Vërvë

0

12 Velahovë

0

13 Vanë

0

14 Vagalat

0

15 Tremul

0

16 Terihat

0

17 Stjar

0

18 Stavronat

0

19 Sotirë

0

20 Sopot

0

21 Sopik

0

22 Sofratikë

0

23 Sirakat

0

24 Shëndre

0

25 Shejf

0

26 Shalës

0

27 Selo

0

28 Sarandë

15147

29 Rusan

0

30 Rumanxë

0

31 Rahullë

0

32 Radat

0

33 Qesarat

0

34 Vurgu i Ri

0

35 Neohor

0

36 Pllakë

0

37 Bajkaj

0

38 Piadhage

0

39 Peshkëpia e Sipërme

0

40 Peshkëpia e Poshtme

0

41 Perdhikar

0

42 Pepel

0

43 Pecë

0

44 Partizan

0

45 Pandelejmon

0

46 Palavli

0

47 Pal

0

48 Ninat

0

49 Navaricë

0

50 Muzinë

0

51 Mursi

0

52 Mikropoli

0

53 Metoq

0

54 Mesopotam

0

55 Markat

0

56 Maliçan

0

57 Lugar

0

58 Llupsat

0

59 Llovinë

0

60 Llongo

0

61 Llazat

0

62 Llanzat

0

63 Livinë

0

64 Livadhja

0

65 Likomil

0

66 Leshnica e Sipërme

0

67 Leshnica e Poshtme

0

68 Lefter Talo

0

69 Lefterohor

0

70 Kulluricë

0

71 Krongj

0

72 Krane

0

73 Kostar

0

74 Koshovicë

0

75 Kopaçez

0

76 Konispol

1349

77 Komat

0

78 Kllogjer

0

79 Klishar

0

80 Kërrë

0

81 Karroq

0

82 Kardhikaq

0

83 Karaja

0

84 Karahaxh

0

85 Kodër

0

86 Kalive Gjoka

0

87 Kalcat

0

88 Krioner

0

89 Kakodhiq

0

90 Kakavijë

0

91 Jermë

0

92 Jergucat

0

93 Janjar

0

94 Janicat

0

95 Halo

0

96 Grazhdan

0

97 Gravë

0

98 Grapsh

0

99 Goricë

0

100 Glinë

0

101 Gjashtë

0

102 Frashtan

0

103 Fitore

0

104 Finiq

0

105 Dritë

0

106 Dritas

0

107 Dishat

0

108 Dhuvjan

0

109 Dhrovjan i Sipërm

0

110 Dhrovjan i Poshtër

0

111 Dhrovian

0

112 Dhivër

0

113 Dërmish

0

114 Delvinë

3916

115 Çukë

0

116 Clifik

0

117 Çiflig

0

118 Cerkovicë

0

119 Çaush

0

120 Buronjë

0

121 Bularat

0

122 Bregas

0

123 Brailat

0

124 Bodrishtë

0

125 Blerimas

0

126 Bistricë

0

127 Bamatat

0

128 Ardhasovë

0

129 Aliko

0

130 Shkallë

0

131 Memoraq

0

132 Badhër

0

133 Alopul

0

134 Leskovec

0

135 Buçimas

0

136 Zvirinë

0

137 Zvezdë

0

138 Zvarisht

0

139 Dhorës

0

140 Zogjaj

0

141 Zogas

0

142 Zogaj

0

143 Zmaç

0

144 Zleushë

0

145 Zimur

0

146 Zikollara

0

147 Ziçisht

0

148 Zhepovë

0

149 Zhepë

0

150 Zhepë

0

151 Zhej

0

152 Zharkanj

0

153 Zgosht

0

154 Peshtan

0

155 Zgjupë

0

156 Zgjeç

0

157 Zgërbonjë

0

158 Zerqan

0

159 Zerec

0

160 Zenisht

0

161 Zëmçë

0

162 Zëmblak

0

163 Zelevizhdë

0

164 Zdrajsh-Verri

0

165 Zboq

0

166 Zavalinë

0

167 Zavalan

0

168 Zaroshkë

0

169 Zapod

0

170 Zamshë

0

171 Zaloshnjë

0

172 Zall-Xhuxhë

0

173 Zall-Torë

0

174 Salaj

0

175 Zall-Reç

0

176 Zall

0

177 Zall-Laç

0

178 Zall-Kalis

0

179 Zall-Dardhë

0

180 Zajs

0

181 Zahrisht

0

182 Zagradishtë

0

183 Zagrad

0

184 Gurras

0

185 Zabzun

0

186 Zabërzan

0

187 Xibresh

0

188 Xibrakë

0

189 Xibër-Hane

0

190 Xibër-Murrizë

0

191 Xhyrë

0

192 Xhuxhë

0

193 Xhavur

0

194 Xhanaj

0

195 Kamerllas

0

196 Xhah

0

197 Xhaferraj

0

198 Xhafaj

0

199 Xerje-Denas

0

200 Xath

0

201 Vushnicë

0

202 Vulçan

0

203 Vrrin

0

204 Vërri

0

205 Vreshtas

0

206 Vreshtas

0

207 Vrëpckë

0

208 Vrenjt

0

209 Vranisht

0

210 Vranisht

0

211 Voskopojë

0

212 Voskop

0

213 Vokopolë

0

214 Vojnikë

0

215 Vojnik

0

216 Vodicë

0

217 Vodicë

0

218 Vlushë

0

219 Vloçisht

0

220 Vllaho-Psillotarë

0

221 Vleshë

0

222 Vlashaj

0

223 Vlashaj

0

224 Vlahën

0

225 Vitisht

0

226 Vithkuq

0

227 Vithkuq

0

228 Visockë

0

229 Visoçë

0

230 Vishocicë

0

231 Vishanj

0

232 Vinokash

0

233 Vinokash-Fushë

0

234 Vinjoll

0

235 Vinjah

0

236 Vinë

0

237 Vinçan

0

238 Villë

0

239 Vilëz

0

240 Vilë

0

241 Vilë

0

242 Vilan

0

243 Vigjë

0

244 Vig

0

245 Vidohovë

0

246 Vidhan

0

247 Viçisht

0

248 Veseshtë

0

249 Vërzhezhë

0

250 Vërtop

0

251 Vërri

0

252 Vërri

0

253 Verri

0

254 Vërri

0

255 Vërnik

0

256 Vernicë

0

257 Vergo

0

258 Vërdovë

0

259 Vërçisht

0

260 Venisht

0

261 Vendresha e Vogël

0

262 Vendreshë e Malit

0

263 Vendresha e Madhe

0

264 Veliternë

0

265 Veliqot

0

266 Veleshnjë

0

267 Vehçan

0

268 Velçan

0

269 Velçan

0

270 Vat-Dodaj

0

271 Vataj

0

272 Vas-Spas

0

273 Vasjan

0

274 Vasiaj

0

275 Vasije

0

276 Vashtëmi

0

277 Varibob

0

278 Vanistër

0

279 Valikardhë

0

280 Valësh

0

281 Vale

0

282 Valë

0

283 Val

0

284 Vakumonë

0

285 Vajmëdhej

0

286 Vajkal-Bulqizë

0

287 Vagalat

0

288 Usti

0

289 Ushtelencë

0

290 Urxallë

0

291 Urë

0

292 Urakë

0

293 Unjatë

0

294 Ulovë

0

295 Ujmisht

0

296 Ujëmirë

0

297 Ujëbardhë

0

298 Ujanik

0

299 Udënisht

0

300 Tushemisht

0

301 Turan i Sipërme

0

302 Turan

0

303 Turaj

0

304 Tunjë

0

305 Tumë

0

306 Tudas

0

307 Tudan

0

308 Tuçep

0

309 Tuç

0

310 Truen

0

311 Turbehovë

0

312 Trojak

0

313 Trestenik

0

314 Tresovë

0

315 Gur

0

316 Trepsenisht

0

317 Trepçë

0

318 Trenë

0

319 Tren

0

320 Tremisht

0

321 Tregtan

0

322 Tregan

0

323 Trebozisht

0

324 Trebisht-Muçinë

0

325 Trebisht-Çelebi

0

326 Trebisht-Bala

0

327 Trebinjë

0

328 Trebickë e Sipërme

0

329 Trebickë

0

330 Trebël

0

331 Trashovicë

0

332 Tranoshishtë

0

333 Tëplan

0

334 Tozhar

0

335 Toskë-Martalloz

0

336 Toshkës

0

337 Torovec

0

338 Topovë

0

339 Topojan

0

340 Topojan

0

341 Topojan

0

342 Topojan

0

343 Tomor

0

344 Tomin

0

345 Tolar

0

346 Tobël

0

347 Thirrë

0

348 Therepel

0

349 Tharr

0

350 Tërvoll

0

351 Tërshenë

0

352 Tërrovë

0

353 Tërpan

0

354 Terovë

0

355 Tërnova e Vogël

0

356 Tërnova e Madhe

0

357 Tërbuq

0

358 Tërbaç

0

359 Tepelenë

11955

360 Teman

0

361 Tejsë

0

362 Tejmollë

0

363 Tejdrine

0

364 Tejas

0

365 Tartaj

0

366 Taroninë

0

367 Taroninë

0

368 Taragjin

0

369 Taçi i Sipërm

0

370 Taçi i Poshtëm

0

371 Symiz

0

372 Sutan

0

373 Surroj

0

374 Soropull

0

375 Sumaj

0

376 Sult

0

377 Sul

0

378 Sukë

0

379 Sukaj

0

380 Suhë

0

381 Sinec

0

382 Suç

0

383 Stushaj

0

384 Strorë

0

385 Stror

0

386 Stropckë

0

387 Stropan

0

388 Strikçan

0

389 Stëmbec

0

390 Strelcë

0

391 Stredok

0

392 Stravaj

0

393 Stranik

0

394 Strafickë

0

395 Stërstan

0

396 Strenec

0

397 Stërkanj

0

398 Stegopul

0

399 Steblevë

0

400 Staveç

0

401 Starjë

0

402 Helmës-Staraveckë

0

403 Staravec

0

404 Stan i Shpanit

0

405 Stan i Gjegjenit

0

406 Stan i Fongjes

0

407 Stafe

0

408 Srriqe

0

409 Spleh

0

410 Spather

0

411 Spatharë

0

412 Spathar

0

413 Spas

0

414 Spaç

0

415 Sovjan

0

416 Sotirë

0

417 Soricë

0

418 Sopot

0

419 Sopot

0

420 Sopik

0

421 Somotinë

0

422 Sojnik

0

423 Sohodoll

0

424 Sofraçan

0

425 Snosem

0

426 Smollik

0

427 Sllovë

0

428 Sllatinë

0

429 Slatinjë

0

430 Slatinë

0

431 Slabinjë

0

432 Skroskë

0

433 Skorovot

0

434 Skore

0

435 Skënderë

0

436 Skënderbegas

0

437 Skënderbe

0

438 Skënderaj

0

439 Skavicë

0

440 Sirakë

0

441 Sinicë

0

442 Sina e Poshtme

0

443 Sina e Epërme

0

444 Siman

0

445 Shytaj

0

446 Shushica e Vogël

0

447 Shushicë

0

448 Shupenzë

0

449 Shumbat

0

450 Shullan

0

451 Shullan

0

452 Shulbatër

0

453 Shuec

0

454 Shtyllë

0

455 Shtrungaj

0

456 Shtrezë

0

457 Shtrazë

0

458 Shtiqën

0

459 Shtikë

0

460 Shtërmen

0

461 Shtëpëz

0

462 Shtëpajë

0

463 Shtëmaj

0

464 Shtanë

0

465 Shqitas

0

466 Shqiponjë

0

467 Dolan

0

468 Shqefën

0

469 Shqath

0

470 Shpellë

0

471 Shpatmal

0

472 Shpatanj

0

473 Shoshaj

0

474 Shmil

0

475 Shkozë

0

476 Shkozanj

0

477 Shkinak

0

478 Shkëlzen

0

479 Shkallë

0

480 Shishtavec

0

481 Shirgjan

0

482 Shipskë

0

483 Shimçan

0

484 Shilbatër

0

485 Shikaj

0

486 Shijon

0

487 Shijan

0

488 Sheqeras i Sipërmë

0

489 Sheqeras i Poshtëm

0

490 Sheqeras

0

491 Sheper

0

492 Shënmitër

0

493 Shënmëri

0

494 Shënlleshën

0

495 Shen Kolle

0

496 Hadollar

0

497 Shëngjini i Madh

0

498 Shëngjin

0

499 Shëngjin

0

500 Shëngjergj

0