Countries

Albania

Page 2 - A list of cities of Albania

# City Population
501 Shëngjergj

0

502 Shëngjergj

0

503 Shënavlash

0

504 Shëmrizë

0

505 Shënmëri

0

506 Bletëz

0

507 Shelq

0

508 Shëlli

0

509 Shelcan

0

510 Shelcan

0

511 Sheh

0

512 Shebë

0

513 Shamoll

0

514 Shalqin

0

515 Shalës

0

516 Shalës

0

517 Shalës

0

518 Golemas

0

519 Cyle

0

520 Sevrani i Vogël

0

521 Sericë

0

522 Seran-Perat

0

523 Senisht

0

524 Senishtë

0

525 Senicë

0

526 Seniçan

0

527 Pëllumbas

0

528 Selvias

0

529 Seltë

0

530 Selishtë

0

531 Selimaj

0

532 Selenica e Pishës

0

533 Selenicë

0

534 Selenicë

0

535 Selcka e Madhe

0

536 Selckë

0

537 Selca e Sipërme

0

538 Selca e Poshtme

0

539 Selcë

0

540 Selane

0

541 Selan

0

542 Sebisht

0

543 Sasdan

0

544 Sarasel

0

545 Saraqinishtë

0

546 Saragi

0

547 San Sula

0

548 Sanjollas

0

549 Sallxhias

0

550 Sakanjan

0

551 Sailard

0

552 Rushtë-Shëngjergj

0

553 Rushtë

0

554 Rukaj

0

555 Rosh

0

556 Rromas

0

557 Rripë

0

558 Rrilë

0

559 Rreth Kale

0

560 Rrethas

0

561 Rremull

0

562 Ermenj

0

563 Rashtan

0

564 Rajcë

0

565 Rozaverë

0

566 Rov

0

567 Roshnik

0

568 Roshanj

0

569 Rog

0

570 Rodenj

0

571 Rinas

0

572 Riban

0

573 Revisht

0

574 Resk

0

575 Reps

0

576 Rëmenj

0

577 Rëmbec

0

578 Rovicë

0

579 Rehovë

0

580 Rehovë

0

581 Reçan

0

582 Ravonik

0

583 Ratkë

0

584 Rashtan

0

585 Rashnapojë

0

586 Rapckë

0

587 Ramhas-Kukës

0

588 Rama

0

589 Ralnik

0

590 Rakickë

0

591 Rajan

0

592 Radovickë

0

593 Radovesh

0

594 Radovë

0

595 Radomirë

0

596 Rodokali i Poshtëm

0

597 Rodokali i Sipërm

0

598 Berishë

0

599 Radimisht

0

600 Radesh

0

601 Radat

0

602 Radanj

0

603 Rabdisht

0

604 Raban

0

605 Qytezë

0

606 Qytezë

0

607 Qyrkan

0

608 Qukës-Skënderbe

0

609 Qukës-Shkumbin

650

610 Qorraj

0

611 Qinam-Radovickë

0

612 Qinamakë

0

613 Qinam

0

614 Qilarisht

0

615 Qibik

0

616 Qetë

0

617 Qestorat

0

618 Qeshibes

0

619 Qesarakë

0

620 Qershizë

0

621 Qershizë

0

622 Qerret

0

623 Qereshnik

0

624 Qenckë

0

625 Qatrom

0

626 Qarrishtë

0

627 Qarr

0

628 Qanë

0

629 Cam

0

630 Qafëzez

0

631 Qafë-Murrë

0

632 Qafëmal

0

633 Qafë-Dardhë

0

634 Qafë

0

635 Qafë

0

636 Qafë

0

637 Pusi i Thatë

0

638 Punëmirë

0

639 Pulahë

0

640 Psari i Zi

0

641 Psar

0

642 Psar

0

643 Përrenjas-Fshat

4015

644 Përrenjas

0

645 Përrenjas

0

646 Proptisht

0

647 Prongji

0

648 Progër

0

649 Prodan

0

650 Prodan

0

651 Prishtë

0

652 Selcka e Vogël

0

653 Pretushë

0

654 Prrenjas

0

655 Prenisht

0

656 Preng-Nikollaj

0

657 Prell

0

658 Pregj-Lurë

0

659 Preça e Sipërme

0

660 Preça e Poshtme

0

661 Prapanikë

0

662 Prahlisht

0

663 Potom

0

664 Potkozhan

0

665 Postenë

0

666 Postenan

0

667 Porrepth

0

668 Porodinë

0

669 Holtas

0

670 Poroçan

0

671 Danushi

0

672 Poravë

0

673 Popovinë

0

674 Popinarë

0

675 Gurshqipe

0

676 Ponçarë

0

677 Pollozhan

0

678 Poloskë

0

679 Polis Valë

0

680 Polis-Gostimë

0

681 Polisi i Vogël

0

682 Poliçan

10663

683 Poliçan

0

684 Polenë

0

685 Polenë

0

686 Pojan

0

687 Pogradec

61530

688 Pogaj

0

689 Podgorie

0

690 Podgorcë

0

691 Potgoran-Fushë

0

692 Potgoran

0

693 Podë

0

694 Pocestë

0

695 Pocest

0

696 Pobickë

0

697 Ploshtan

0

698 Plirëzë

0

699 Plovisht-Bos

0

700 Pleshisht

0

701 Pleshë

0

702 Plesat

0

703 Plasë

0

704 Plani i Bardhë

0

705 Plan

0

706 Plakëz

0

707 Katund Plak

0

708 Pjeçë

0

709 Pjavër

0

710 Pistë

0

711 Piskupat

0

712 Piskal

0

713 Vilë

0

714 Pishkash

0

715 Pishaj

0

716 Pishaj

0

717 Pirg

0

718 Pirac

0

719 Pilur

0

720 Pilafe

0

721 Pevelan

0

722 Petresh

0

723 Gjinkar

3243

724 Petran

0

725 Petralbë

0

726 Petkaj

0

727 Pesjakë

0

728 Peshtan

0

729 Peshtan

0

730 Peshtan

0

731 Peshtan

0

732 Peshkopi

14848

733 Peshkëpi

0

734 Prevall

0

735 Perollaj

0

736 Përpunje

0

737 Përparimaj

0

738 Përmet

10686

739 Perisnakë

0

740 Përbreg

0

741 Perat

0

742 Peraj

0

743 Pepellash

0

744 Pendavinj

0

745 Pëllumbar

0

746 Peladhi

0

747 Pejkë

0

748 Pavar

0

749 Patin

0

750 Pasnovisht

0

751 Pasinkë

0

752 Pashtresh

0

753 Osojë

0

754 Paraspuar

0

755 Panarit

0

756 Panarit

0

757 Panarit

0

758 Palush

0

759 Palucaj

0

760 Palokastër

0

761 Palaman

0

762 Pakisht

0

763 Pagri

0

764 Padesh

0

765 Pacomit

0

766 Ostreni i Vogël

0

767 Ostreni i Math

0

768 Ostenth

0

769 Osojë

0

770 Osojë

0

771 Osnat

0

772 Osmanaj

0

773 Orzhanovë

0

774 Orpen

0

775 Orosh

0

776 Orosh

0

777 Çiflig

0

778 Orgockë

0

779 Orgjost

0

780 Greshnjë

0

781 Oreshkë

0

782 Orenjë

0

783 Orçikël

0

784 Opar

0

785 Okshtuni i Madh

0

786 Okshatinë

0

787 Ojmicë

0

788 Ogren

0

789 Ogdunan

0

790 Oenala

0

791 Odrie

0

792 Odriçan

0

793 Nushaj

0

794 Novoselë

0

795 Novoselë

0

796 Novoselë

0

797 Novoselë

4

798 Novë

0

799 Novaj

0

800 Picar

0

801 Nomë

0

802 Nokovë

0

803 Një Maj

0

804 Nivan

0

805 Nishovë

0

806 Nishicë

0

807 Nimçë

0

808 Nikollarë

0

809 Nikollarë

0

810 Nikoliq

0

811 Nikolicë

0

812 Niçë

0

813 Nezhan

0

814 Nezhaj

0

815 Neviçisht

0

816 Neshtë

0

817 Nepravishtë

0

818 Nënshenjt

0

819 Katund-Stratobërdë

0

820 Ndreq

0

821 Ndërshenë

0

822 Ndërlymnat

0

823 Ndërfushas

0

824 Nderan

0

825 Nartë

0

826 Nangë

0

827 Sang

0

828 Myç-Has

0

829 Myç

0

830 Muzhenckë

0

831 Muzhakë

0

832 Musukar

0

833 Mustafaj

0

834 Mustafaj

0

835 Mushtë

0

836 Murrë

0

837 Murat Bejas

0

838 Murataj

0

839 Munushtir

0

840 Iljarë

0

841 Munekë

0

842 Mukaj

0

843 Mujaj

0

844 Moglicë

0

845 Muçan

0

846 Mrijaj

0

847 Maskarth

0

848 Morin

0

849 Moravë

0

850 Mollëkuqe

0

851 Mollë

0

852 Mollas

0

853 Mollas

0

854 Mollas

0

855 Mollaj

0

856 Mollagjesh

0

857 Mokricë

0

858 Moçan

0

859 Malok

0

860 Mlizë

0

861 Mjekës

0

862 Mjaltas

0

863 Mazrekë-Opar

0

864 Misras

0

865 Mishtër

0

866 Miras

0

867 Mirakë

0

868 Mingul

0

869 Mimias

0

870 Melovë

0

871 Miliska

0

872 Milec

0

873 Micoj

0

874 Miçan

0

875 Mezhgoran

0

876 Mëzi

0

877 Mëxixë

0

878 Metaliaj

0

879 Mesul

0

880 Mesmal

0

881 Mesicca

0

882 Mesenik

0

883 Mërtinj

0

884 Mërkurth

0

885 Merkuraj

0

886 Merckë

0

887 Mercëq

0

888 Menkulas

0

889 Menkshi

0

890 Mengël

0

891 Mënësh

0

892 Mëndrakë

0

893 Mëmëlisht

0

894 Mëmël-Manastirec

0

895 Melsu

0

896 Melckë

0

897 Melçan

0

898 Melan

0

899 Mekth e Zallë

0

900 Mëhole

0

901 Shkëmb

0

902 Llallë

0

903 Mëgullë

0

904 Meçkarë

0

905 Mbrezhdan

0

906 Mbreshtan

0

907 Mbrakull

0

908 Mborje

3850

909 Mazrekë

0

910 Mazrek

0

911 Mazhicë

0

912 Mazhan

0

913 Matranxh

0

914 Mashtërkor

0

915 Mashkullorë

0

916 Mashan

0

917 Martanesh

0

918 Markokaj

0

919 Marjan

0

920 Marjan

0

921 Marina

0

922 Maricaj

0

923 Maqellarë

0

924 Treskë

0

925 Mazdre

0

926 Manastirec

0

927 Mamëz

0

928 Mamaj

0

929 Malqenë

0

930 Mallunxë

0

931 Mallakastër

0

932 Malishovë

0

933 Maliqi i Oparit

0

934 Maliq

3735

935 Malinë

0

936 Malind

0

937 Malinat

0

938 Mali Boden

0

939 Maliben

0

940 Malëshovë

0

941 Hodallar

0

942 Malavec

0

943 Malasejë

0

944 Malaj i Epërm

0

945 Majtarë

0

946 Mançurisht

0

947 Macukull

0

948 Macikak

0

949 Lykin

0

950 Lybeshë

0

951 Luzhë

0

952 Luzat

0

953 Luzaj

0

954 Lusën

0

955 Lura e Vjetër

0

956 Lupckë

0

957 Lunik

0

958 Lunar

0

959 Lumz

0

960 Lumë

0

961 Lumëbardhë

0

962 Lumardhë

0

963 Lumalas

0

964 Lumaj

0

965 Lukan

0

966 Lukan

0

967 Lugjaj

0

968 Lukaxhi

0

969 Llugaj

0

970 Lujajt i Poshtëm

0

971 Lubonjë

0

972 Lubinjë

0

973 Lubalesh

0

974 Luars

0

975 Luaras

0

976 Luarë

0

977 Lozhnë

0

978 Lozhan

0

979 Losnik

0

980 Lojme

0

981 Lushaj

0

982 Lliar

0

983 Lleshan

0

984 Lleshaj

0

985 Llëngë

0

986 Llangë

0

987 Lladomericë

0

988 Lishani i Poshtëm

0

989 Lishani i Epërm

0

990 Lis

0

991 Liras

0

992 Liqenas

0

993 Liqeni i Kuq

0

994 Liqeth

0

995 Lipivan

0

996 Lipë

0

997 Linas

0

998 Lin

0

999 Limjan

0

1000 Limar

0