Countries

Slovenia

Page 1 - A list of cities of Slovenia

# City Population
1 Rašica

267

2 Mrše

29

3 Žvirče

125

4 Žvab

89

5 Žužemberk

1053

6 Župelevec

211

7 Žubina

96

8 Zrkovci

629

9 Zrin Lukački

0

10 Znojile pri Krki

116

11 Znojile

11

12 Zminec

464

13 Zloganje

0

14 Žlebič

228

15 Zlato Polje

40

16 Zlatoličje

768

17 Zlakova

147

18 Žlabor

126

19 Žirovski Vrh

238

20 Žirovnica

601

21 Žirovnica

20

22 Žiri

3588

23 Zimica

604

24 Žimarice

277

25 Zilje

148

26 Sveti Vid

46

27 Žikarce

342

28 Žiganja Vas

481

29 Zidani Most

284

30 Žice

261

31 Žiče

568

32 Žibrše

166

33 Zibika

186

34 Zgornji Žerjavci

261

35 Zgornji Velovlek

97

36 Zgornji Tuhinj

372

37 Zgornji Slemen

0

38 Zgornji Razbor

129

39 Zgornji Porčič

356

40 Zgornji Otok

64

41 Zgornji Leskovec

157

42 Zgornji Kašelj

0

43 Zgornji Kamenščak

104

44 Zgornji Jakobski Dol

332

45 Zgornji Hotič

252

46 Zgornji Gasteraj

126

47 Zgornji Gabernik

140

48 Zgornji Duplek

1752

49 Zgornji Čačič

9

50 Zgornji Brnik

704

51 Zgornji Boč

261

52 Zgornje Vrtiče

71

53 Zgornje Verjane

135

54 Zgornje Tinsko

142

55 Zgornje Stranje

424

56 Zgornje Roje

130

57 Zgornje Prebukovje

171

58 Zgornje Pobrežje

112

59 Zgornje Pirniče

1267

60 Zgornje Palovče

40

61 Zgornje Koseze

90

62 Zgornje Jezersko

568

63 Zgornje Jarše

385

64 Zgornje Hoče

676

65 Zgornje Hlapje

156

66 Zgornje Grušovlje

194

67 Zgornje Gorje

500

68 Zgornje Gorče

65

69 Zgornje Gameljne

482

70 Zgornje Duplje

517

71 Zgornje Dobrenje

87

72 Zgornje Danje

4

73 Zgornje Bitnje

1480

74 Zgornja Zadobrova

0

75 Zgornja Voličina

614

76 Zgornja Vižinga

249

77 Zgornja Velka

821

78 Zgornja Sorica

167

79 Zgornja Šiška

0

80 Zgornja Senica

279

81 Zgornja Senarska

118

82 Zgornja Selnica

428

83 Zgornja Ročica

67

84 Zgornja Radovna

73

85 Zgornja Pristava

218

86 Zgornja Polskava

1208

87 Zgornja Pohanca

104

88 Zgornja Luša

101

89 Ložnica

155

90 Zgornja Lipnica

168

91 Zgornja Kungota

535

92 Zgornja Kostrivnica

147

93 Zgornja Kapla

169

94 Jamnica

78

95 Zgornja Hrušica

0

96 Zgornja Hajdina

858

97 Zgornja Draga

132

98 Zgornja Dobrava

159

99 Zgornja Brežnica

76

100 Zgornja Bistrica

567

101 Zgornja Besnica

789

102 Zgornja Bela

317

103 Zgonče

8

104 Žetale

392

105 Žerovinci

263

106 Žepovci

396

107 Zenkovci

371

108 Ženavlje

109

109 Zemelj

61

110 Zelše

107

111 Željne

555

112 Želimlje

416

113 Železno

51

114 Železniki

3075

115 Zelen Breg

162

116 Žejno

104

117 Žeje

55

118 Žebnik

151

119 Zdole

135

120 Zdole

287

121 Zdenska Vas

234

122 Zbure

162

123 Zbilje

837

124 Zbigovci

268

125 Zbelovo

273

126 Zazid

70

127 Žažar

169

128 Zavrstnik

364

129 Završje

47

130 Zavrh pri Borovnici

33

131 Zavrh pod Smarno Goro

217

132 Zavrh nad Dobrno

254

133 Zavrh

12

134 Zavrč

73

135 Zavratec

129

136 Zavratec

92

137 Zavodnje

299

138 Zastava

13

139 Zasavci

58

140 Zasap

56

141 Zarečje

147

142 Zarečica

125

143 Zapuže

403

144 Žapuže

377

145 Zapreval

28

146 Zapotok

295

147 Zapotok

181

148 Zapoge

266

149 Zaplana

114

150 Zamostec

227

151 Zameško

99

152 Žamenci

72

153 Žaloviče

102

154 Zalog pri Cerkljah

440

155 Zalog

112

156 Zalog

0

157 Zalog

137

158 Zalog

0

159 Žalna

330

160 Zali Log

253

161 Žalec

4943

162 Zala

13

163 Zakriž

178

164 Zakojca

47

165 Zakl

212

166 Zajelšje

53

167 Zajčji Vrh pri Stopičah

91

168 Zajčje Polje

32

169 Zagradec

113

170 Zagrad

88

171 Zagozdac

21

172 Zagozd

56

173 Zagorje ob Savi

6439

174 Zagorje

190

175 Zagorje

351

176 Zagorica pri Velikem Gabru

229

177 Zagorica pri Dolskem

101

178 Zagorica pri Dobrniču

64

179 Zagorica pri Čatežu

34

180 Zagorica

245

181 Zagorci

322

182 Zagon

194

183 Žaga

353

184 Zadvor

0

185 Zadolje

14

186 Zadlog

0

187 Zabukovje nad Sevnico

181

188 Zabukovje

84

189 Gorenje Zabukovje

43

190 Zabukovica

1009

191 Zabreznica

507

192 Zabrdo

5

193 Zabovci

461

194 Zaboršt pri Šentvidu

90

195 Žabnica

332

196 Žabjek

22

197 Zabiče

298

198 Zadlaz-Žabče

36

199 Zabavlje

22

200 Vuzenica

1580

201 Vurmat

0

202 Vuhred

782

203 Vučja Vas

252

204 Vučja Gomila

289

205 Vrzdenec

503

206 Vrtoče

57

207 Vrtojba

2591

208 Vrsno

131

209 Vršnik

118

210 Vrhtrebnje

85

211 Vrh pri Sobračah

24

212 Vrh pri Poljanah

3

213 Vrh pri Ljubnu

84

214 Vrh pri Fari

25

215 Vrhpolje pri Moravčah

227

216 Vrhpolje pri Kamniku

737

217 Vrhpolje

549

218 Vrhpolje

68

219 Vrhpeč

90

220 Vrhovo pri Žužemberku

23

221 Vrhovo

250

222 Vrhovlje pri Kojskem

113

223 Vrhovlje

92

224 Vrhov Dol

106

225 Vrhole pri Laporju

167

226 Vrhnika pri Ložu

153

227 Vrhnika

8413

228 Vrh nad Rovtami

0

229 Vrh nad Krašnjo

55

230 Vrhloga

255

231 Vrhje

227

232 Vrhe

327

233 Vrh

106

234 Vremski Britof

52

235 Vrčice

45

236 Vrbovo

295

237 Vrbovec

102

238 Vrbovec

0

239 Vrbljene

241

240 Vrbje

626

241 Vrba

203

242 Vratno

63

243 Vratja Vas

90

244 Vrata

107

245 Vransko

808

246 Vranoviči

109

247 Vranje

104

248 Vrabče

50

249 Vošče

56

250 Volčji Potok

381

251 Volčji Grad

90

252 Volčja Jama

16

253 Volčja Draga

743

254 Volče

588

255 Volče

53

256 Volča

110

257 Volavlje

177

258 Volarje

239

259 Voklo

507

260 Vojsko

209

261 Vojščica

227

262 Vojnik

2292

263 Vogrsko

885

264 Voglje

668

265 Voglje

69

266 Voglarji

109

267 Vodranci

132

268 Vodice pri Gabrovki

42

269 Vodice

1589

270 Vodice

65

271 Vnanje Gorice

2195

272 Vnajnarje

118

273 Vižmarje

0

274 Vitovlje

526

275 Vitomarci

329

276 Vitanje

859

277 Vitan

92

278 Visoko

877

279 Visoko

211

280 Višnjevik

149

281 Višnje

178

282 Višnje

92

283 Višnja Vas

233

284 Višnja Gora

1000

285 Viševek

174

286 Visejec

88

287 Virštanj

204

288 Vir pri Stični

454

289 Virmaše

673

290 Vipavski Križ

196

291 Vipava

1771

292 Vintarovci

362

293 Vintarjevec

160

294 Vinji Vrh pri Semiču

48

295 Vinje

477

296 Vinica pri Šmarjeti

94

297 Vinica

241

298 Vidonci

317

299 Videž

159

300 Videm

0

301 Videm

0

302 Videm

590

303 Vič

0

304 Vič

241

305 Vevče

0

306 Vetrnik

132

307 Veščica

436

308 Veržej

903

309 Vernek

50

310 Verdun pri Uršnih Selih

63

311 Verd

1891

312 Veniše

250

313 Velka

0

314 Veliko Ubeljsko

87

315 Veliko Trebeljevo

95

316 Veliko Tinje

148

317 Veliko Širje

271

318 Veliko Polje

66

319 Veliko Mraševo

262

320 Veliko Mlačevo

538

321 Veliko Črnelo

86

322 Veliko Brdo

106

323 Veliki Vrh pri Šmarju

324

324 Veliki Vrh

115

325 Veliki Vrh

270

326 Veliki Slatnik

151

327 Veliki Rigelj

24

328 Veliki Rakitovec

28

329 Veliki Podlog

262

330 Veliki Otok

157

331 Veliki Osolnik

83

332 Veliki Orehek

95

333 Veliki Obrež

284

334 Veliki Nerajec

74

335 Veliki Ločnik

123

336 Veliki Lipovec

102

337 Veliki Lipoglav

46

338 Veliki Korinj

33

339 Veliki Koren

0

340 Veliki Kamen

227

341 Veliki Kal

97

342 Veliki Gaber

314

343 Veliki Dol

123

344 Veliki Cirnik

72

345 Veliki Cerovec

148

346 Čentur

148

347 Veliki Ban

80

348 Velike Žablje

330

349 Velike Vrhe

47

350 Velike Vodenice

47

351 Velike Poljane

92

352 Velike Poljane

129

353 Velike Lipljene

141

354 Velike Lese

122

355 Velike Lašče

729

356 Velike Grahovše

142

357 Velike Brusnice

502

358 Velike Bloke

210

359 Velika Vas pri Krškem

266

360 Velika Vas

60

361 Velika Varnica

208

362 Velika Strmica

43

363 Velika Stara Vas

137

364 Velika Štanga

103

365 Velika Slevica

48

366 Velika Račna

242

367 Velika Pristava

57

368 Velika Polana

870

369 Velika Pirešica

452

370 Velika Nedelja

305

371 Velika Loka

239

372 Velika Loka

293

373 Velika Ligojna

391

374 Velika Lašna

120

375 Velika Kostrevnica

202

376 Velika Ilova Gora

68

377 Velika Hubajnica

25

378 Velika Goba

41

379 Velika Dolina

149

380 Velika Dobrava

131

381 Velika Cikava

0

382 Velika Bukovica

193

383 Velika Brda

43

384 Velesovo

395

385 Večeslavci

360

386 Vatovlje

20

387 Vas

73

388 Varoš

100

389 Vareje

34

390 Varda

107

391 Vanetina

54

392 Vaneča

429

393 Vanča Vas

495

394 Valdoltra

0

395 Valburga

540

396 Vajgen

103

397 Vače

361

398 Utovlje

34

399 Ustje

377

400 Uršna Sela

626

401 Uršlja Gora

27

402 Unec

524

403 Ulaka

43

404 Ulaka

43

405 Udje

59

406 Tušev Dol

76

407 Turnišče

1509

408 Turjanci

99

409 Turjak

189

410 Tupaliče

408

411 Tunjice

279

412 Tublje pri Komnu

34

413 Tublje pri Hrpeljah

129

414 Tržišče

214

415 Trzin

3925

416 Tržič

3670

417 Tržec

410

418 Truške

53

419 Trtnik

23

420 Trstenik

110

421 Trstenik

375

422 Trška Gora

184

423 Trpčane

140

424 Trotkova

105

425 Troščine

35

426 Tropovci

521

427 Trojane

107

428 Troblje

311

429 Trnovska Vas

367

430 Trnovo ob Soči

138

431 Trnovo

359

432 Trnovlje pri Celju

1234

433 Trnovec pri Dramljah

145

434 Trnovec pri Slovenski Bistrici

76

435 Trnovec

152

436 Trnovci

152

437 Trnje

564

438 Trnje

281

439 Trimlini

305

440 Tribuče

328

441 Trgovišče

225

442 Trenta

123

443 Tremerje

64

444 Trebnje

3477

445 Trebižani

12

446 Trebeše

60

447 Trebelno

99

448 Trebče

251

449 Trebanjski Vrh

60

450 Trdobojci

92

451 Trdkova

178

452 Trbovlje

15163

453 Trbonje

235

454 Trboje

662

455 Travnik

294

456 Trava

28

457 Trate

287

458 Trata pri Velesovem

122

459 Trata

206

460 Trata

0

461 Toško Čelo

18

462 Topolšica

1294

463 Topol pri Medvodah

160

464 Topol pri Begunjah

72

465 Topolovec

53

466 Topolovci

64

467 Topole

209

468 Topolc

339

469 Topol

59

470 Topla Reber

0

471 Topla

33

472 Tomišelj

299

473 Tominje

107

474 Sveti Tomaž

284

475 Tomaj

335

476 Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem

0

477 Tolsti Vrh pri Mislinji

162

478 Tolsti Vrh

105

479 Tolsti Vrh

121

480 Tolminski Lom

68

481 Tolminske Ravne

11

482 Tolmin

3534

483 Todraž

10

484 Velenje

24327

485 Tisovec

35

486 Tišina

412

487 Tirosek

0

488 Tirna

167

489 Tinjska Gora

277

490 Tinjan

178

491 Tihaboj

95

492 Tešova

96

493 Tešanovci

371

494 Terbegovci

122

495 Tepanje

521

496 Tenetiše

397

497 Temnica

153

498 Temljine

41

499 Temenica

177

500 Telče

77