Countries

Slovenia

Page 4 - A list of cities of Slovenia

# City Population
1501 Mlaka pri Kočevski Reki

16

1502 Mlaka pri Kočevju

280

1503 Mlajtinci

196

1504 Mislinjska Dobrava

717

1505 Mislinja

1945

1506 Mišji Dol

30

1507 Mišače

75

1508 Mirna Peč

990

1509 Mirna

1398

1510 Miren

1460

1511 Miklavž pri Taboru

167

1512 Miklavž pri Ormožu

256

1513 Miklavž na Dravskem Polju

3854

1514 Mihovec

40

1515 Mihovce

209

1516 Mihalovec

278

1517 Migojnice

654

1518 Mežica

3254

1519 Cunkovci

85

1520 Mevce

29

1521 Metulje

46

1522 Metnaj

115

1523 Metlika

3273

1524 Metava

305

1525 Mereče

62

1526 Merče

125

1527 Meniška Vas

363

1528 Mengeš

6112

1529 Meljski Hrib

289

1530 Melinci

808

1531 Mele

168

1532 Mekinje

1582

1533 Meja

24

1534 Medvode

5178

1535 Medvedce

119

1536 Medno

406

1537 Medija

53

1538 Medana

234

1539 Mavrlen

46

1540 Mavčiče

443

1541 Matjaševci

166

1542 Materija

66

1543 Matenja Vas

353

1544 Matena

249

1545 Masore

62

1546 Martjanci

539

1547 Martinj Vrh

240

1548 Martinje

119

1549 Martinja Vas pri Mokronogu

127

1550 Martinjak

316

1551 Marolče

32

1552 Markovščina

119

1553 Markovec

224

1554 Markovci

267

1555 Markovci

462

1556 Markišavci

185

1557 Marjeta na Dravskem Polju

486

1558 Marindol

95

1559 Maribor

95171

1560 Marezige

480

1561 Manžan

475

1562 Manče

148

1563 Malo Ubeljsko

51

1564 Malo Trebeljevo

165

1565 Malo Tinje

84

1566 Malo Mraševo

111

1567 Malo Mlačevo

199

1568 Malo Črnelo

39

1569 Malni

0

1570 Mali Vrh pri Šmarju

351

1571 Mali Vrh

372

1572 Mali Vrh

269

1573 Mali Rigelj

10

1574 Mali Rakitovec

35

1575 Mali Podlog

110

1576 Mali Otok

79

1577 Mali Osolnik

63

1578 Mali Orehek

49

1579 Mali Obrež

124

1580 Mali Nerajec

46

1581 Maline pri Štrekljevcu

26

1582 Mali Log

239

1583 Mali Ločnik

54

1584 Mali Lipovec

64

1585 Mali Lipoglav

229

1586 Mali Korinj

51

1587 Mali Koren

34

1588 Mali Kamen

260

1589 Mali Kal

69

1590 Malija

483

1591 Mali Gaber

81

1592 Mali Dol

61

1593 Mali Cirnik pri Šentjanžu

87

1594 Mali Čentur

0

1595 Mali Ban

26

1596 Male Vrhe

26

1597 Male Vodenice

36

1598 Male Poljane

42

1599 Malenska Vas

69

1600 Male Loče

36

1601 Male Lipljene

102

1602 Male Lese

43

1603 Male Grahovše

46

1604 Male Brusnice

48

1605 Mala Vas

141

1606 Mala Varnica

98

1607 Mala Strmica

26

1608 Mala Stara Vas

99

1609 Mala Štanga

33

1610 Mala Slevica

197

1611 Mala Račna

184

1612 Mala Pristava

67

1613 Mala Polana

356

1614 Mala Mislinja

193

1615 Mala Loka pri Višnji Gori

34

1616 Mala Ligojna

152

1617 Mala Kostrevnica

242

1618 Mala Ilova Gora

76

1619 Mala Hubajnica

44

1620 Mala Gora

8

1621 Mala Goba

25

1622 Mala Dolina

92

1623 Mala Dobrava

35

1624 Mala Cikava

115

1625 Mala Bukovica

162

1626 Mala Brda

52

1627 Makoše

6

1628 Makole

250

1629 Majšperk

637

1630 Mahovnik

336

1631 Magozd

72

1632 Mačkovec pri Dvoru

107

1633 Mačkovec pod Trško Goro

0

1634 Mačkovec

32

1635 Mače

134

1636 Luže

326

1637 Lužarji

14

1638 Luža

65

1639 Lutverci

342

1640 Lušečka Vas

271

1641 Lukovica pri Domžalah

419

1642 Lukovec

186

1643 Lukavci

630

1644 Lukačevci

57

1645 Ludranski Vrh

85

1646 Lucova

120

1647 Lučine

177

1648 Luče

413

1649 Luče

294

1650 Lučarjev Kal

95

1651 Zgornja Ložnica

366

1652 Lozice

195

1653 Lože

218

1654 Lož

642

1655 Lovrenc na Pohorju

1977

1656 Lovrenc na Dravskem Polju

664

1657 Loški Potok

0

1658 Loperšice

191

1659 Lopata

81

1660 Lopar

111

1661 Lonići

0

1662 Lončarovci

66

1663 Lom pod Storzicem

346

1664 Lome

109

1665 Lomanoše

265

1666 Lom

80

1667 Lokvica

75

1668 Lokve

104

1669 Lokve

514

1670 Lokrovec

309

1671 Lokovica

906

1672 Lokovec

281

1673 Loke v Tuhinju

217

1674 Lokev

780

1675 Loke pri Zagorju

211

1676 Loke pri Mozirju

305

1677 Loke

150

1678 Lokavec

205

1679 Lokavec

167

1680 Lokavec

1069

1681 Loka pri Žusmu

407

1682 Loka pri Zidanem Mostu

486

1683 Loka pri Mengšu

844

1684 Loka pri Framu

162

1685 Loka

0

1686 Loka

287

1687 Loka

85

1688 Log pri Brezovici

1634

1689 Log pod Mangartom

137

1690 Log nad Škofjo Loko

203

1691 Logje

59

1692 Log Čezsoški

67

1693 Logaršče

55

1694 Logarovci

286

1695 Log

237

1696 Ločica pri Vranskem

169

1697 Ločič

128

1698 Loče

684

1699 Loče

212

1700 Lobnica

158

1701 Ljutomer

3460

1702 Ljubno ob Savinji

1104

1703 Ljubno

479

1704 Ljubnica

300

1705 Ljubljana

272220

1706 Ljubinj

132

1707 Ljubija

486

1708 Ljubečna

1071

1709 Livold

483

1710 Livek

155

1711 Litmerk

160

1712 Litija

6467

1713 Lisec

0

1714 Lipsenj

135

1715 Lipovšica

54

1716 Lipovec

145

1717 Lipovec

37

1718 Lipovci

1097

1719 Lipoglav

173

1720 Liplje

20

1721 Lipica

67

1722 Lipe

97

1723 Lipa pri Frankolovem

163

1724 Lipa

581

1725 Lipa

94

1726 Lipa

75

1727 Lindek

94

1728 Limbuš

2040

1729 Ličenca

193

1730 Libušnje

40

1731 Liboje

516

1732 Libna

171

1733 Libeliška Gora

160

1734 Libeliče

205

1735 Levpa

188

1736 Levec

437

1737 Levanjci

140

1738 Letuš

785

1739 Letenice

115

1740 Leskovica

105

1741 Leskovec pri Krškem

1021

1742 Leskovec

561

1743 Leskovec

188

1744 Leskovec

108

1745 Lesično

169

1746 Leše

212

1747 Lesce

2835

1748 Lešane

192

1749 Lepi Vrh

12

1750 Lepena

35

1751 Lepa Njiva

454

1752 Lendava

3129

1753 Lenart v Slov. Goricah

3006

1754 Lenart pri Gornjem Gradu

147

1755 Lemerje

273

1756 Lemberg pri Strmcu

0

1757 Lemberg pri Šmarju

126

1758 Lehen na Pohorju

183

1759 Legen

0

1760 Ledinek

220

1761 Ledine

86

1762 Ledina

243

1763 Laziše

85

1764 Laze v Tuhinju

278

1765 Laze pri Gorenjem Jezeru

18

1766 Laze pri Dolskem

247

1767 Laze nad Krko

34

1768 Lazec

42

1769 Laze

305

1770 Laže

88

1771 Laze

68

1772 Lastomerci

122

1773 Laško

3456

1774 Lasigovci

92

1775 Lašče

60

1776 Laporje

398

1777 Lanišče

231

1778 Landol

156

1779 Lancovo

452

1780 Lancova Vas

555

1781 Lahov Graben

122

1782 Lahovče

443

1783 Lahomno

240

1784 Ladra

150

1785 Labor

46

1786 Labinje

89

1787 Kvasica

52

1788 Kuzma

375

1789 Kutinci

41

1790 Kuteževo

228

1791 Kuštanovci

181

1792 Kupšinci

362

1793 Kupljenik

50

1794 Kunova

122

1795 Kungota pri Ptuju

394

1796 Kunč

0

1797 Kukeč

66

1798 Kubed

179

1799 Kržišče

11

1800 Krvava Peč

21

1801 Krtinovica

9

1802 Krtina

739

1803 Krško

7097

1804 Krška Vas

555

1805 Krsinji Vrh

34

1806 Krplivnik

88

1807 Kropa

807

1808 Kromberk

2081

1809 Krog

1132

1810 Krnica

433

1811 Krnica

266

1812 Krnci

59

1813 Krn

30

1814 Krmelj

708

1815 Krkavče

290

1816 Križna Gora

101

1817 Križna Gora

10

1818 Križevska Vas

220

1819 Križevci pri Ljutomeru

490

1820 Križevci

402

1821 Križe

898

1822 Križe

134

1823 Križan Vrh

77

1824 Križ

498

1825 Križ

105

1826 Križ

592

1827 Krivčevo

120

1828 Krištanci

84

1829 Kriška Vas

266

1830 Kresniške Poljane

338

1831 Kresnice

745

1832 Kreplje

146

1833 Krčevina pri Vurbergu

943

1834 Krčevina

66

1835 Krašnja

354

1836 Krasinec

196

1837 Krašči

265

1838 Krapje

328

1839 Kranjska Gora

1439

1840 Kranjče

0

1841 Kranj

36874

1842 Kramarovci

54

1843 Kraljevci

157

1844 Krajna

293

1845 Kozminci

135

1846 Kožljek

62

1847 Kozji Vrh nad Dravogradom

98

1848 Kozje

669

1849 Kozjane

13

1850 Kozjak pri Ceršaku

158

1851 Kozjak nad Pesnico

602

1852 Kozina

544

1853 Kožbana

39

1854 Kozarje

0

1855 Kozarišče

262

1856 Kozana

381

1857 Kovor

788

1858 Kovk

97

1859 Kovk

134

1860 Kovačevci

131

1861 Kotredež

191

1862 Kot pri Semiču

0

1863 Kot pri Ribnici

118

1864 Kotlje

1026

1865 Kot

117

1866 Kot na Pohorju

159

1867 Kostrivnica

191

1868 Kostanjevica na Krki

695

1869 Kostanjevica na Krasu

348

1870 Kostanj

41

1871 Koštabona

229

1872 Košnica pri Celju

579

1873 Koseze

0

1874 Koseze

343

1875 Korovci

181

1876 Koroška Vas

194

1877 Koritno

186

1878 Koritno

91

1879 Koritnice

151

1880 Koritnica

148

1881 Koretno

77

1882 Koreno nad Horjulom

106

1883 Koprivnik v Bohinju

216

1884 Koprivnik

75

1885 Koprivna

150

1886 Kopriva

175

1887 Koper

24996

1888 Kopačnica

79

1889 Konjsko

75

1890 Konjski Vrh

133

1891 Konjšica

0

1892 Kompolje

98

1893 Kompolje

494

1894 Komolec

0

1895 Komendska Dobrava

61

1896 Komen

650

1897 Komarna Vas

1

1898 Kolovrat

143

1899 Kolovec

66

1900 Kilovče

52

1901 Količevo

347

1902 Kokrica

1646

1903 Kokra

264

1904 Kokoriči

132

1905 Kokolajnščak

84

1906 Kokarje

187

1907 Kojsko

276

1908 Kog

232

1909 Kočevska Reka

272

1910 Kočevje

8672

1911 Koče

245

1912 Koče

1

1913 Koble

123

1914 Koblarji

292

1915 Kobjeglava

182

1916 Kobilščak

51

1917 Kobilje

618

1918 Kobarid

1121

1919 Knežja Vas

71

1920 Knežja Njiva

29

1921 Knežja Lipa

17

1922 Knežina

25

1923 Knezdol

245

1924 Knežak

486

1925 Kneža

206

1926 Klopce

168

1927 Ključevica

28

1928 Ključarovci pri Ljutomeru

357

1929 Klinja Vas

241

1930 Klenik

178

1931 Kleče pri Dolu

139

1932 Kleč

0

1933 Klavže

80

1934 Klanec pri Kozini

115

1935 Klanc

401

1936 Kitni Vrh

77

1937 Kidričevo

1253

1938 Kebelj

155

1939 Kazlje

185

1940 Kastelec

70

1941 Kasaze

842

1942 Kapele

239

1943 Kapca

441

1944 Kanji Dol

12

1945 Kanižarica

583

1946 Kaniža

224

1947 Kandrše

0

1948 Kančevci

60

1949 Kanalski Vrh

57

1950 Kanal

1269

1951 Kamovci

111

1952 Kamno

226

1953 Kamnje

190

1954 Kamniška Bistrica

23

1955 Kamnik pod Krimom

921

1956 Kamnik

13644

1957 Kamnica

1638

1958 Kamna Gorica

563

1959 Kamna Gorica

0

1960 Kamenica

38

1961 Kambreško

119

1962 Kalobje

70

1963 Kal-Koritnica

151

1964 Kališe

55

1965 Kalce-Naklo

170

1966 Kalce

529

1967 Kal

45

1968 Kal nad Kanalom

327

1969 Kal

104

1970 Kal

85

1971 Kal

340

1972 Kačji Potok

3

1973 Kačiče-Pared

113

1974 Jurski Vrh

151

1975 Juršinci

314

1976 Jurovski Dol

385

1977 Jurovci

174

1978 Jurna Vas

108

1979 Jurjevica

209

1980 Jurišče

0

1981 Sveti Jurij

204

1982 Jugorje pri Metliki

34

1983 Sveti Jošt nad Kranjem

0

1984 Josipdol

311

1985 Jiršovci

254

1986 Ježica

0

1987 Jezero

751

1988 Jezerca

26

1989 Ježa

0

1990 Jevnica

389

1991 Zgornja Jevnica

65

1992 Ješovec pri Šmarju

62

1993 Jesenice

13440

1994 Jesenice

204

1995 Ješenca

486

1996 Jeronim

221

1997 Sveti Jernej

178

1998 Jerneja Vas

66

1999 Jereslavec

155

2000 Jereka

196