Countries

Kazakhstan

Page 1 - A list of cities of Kazakhstan

# City Population
1 Kruglyy

0

2 Bulgachnoye

0

3 Pesochnaya

0

4 Damba

0

5 Irmen

0

6 Dolgun

0

7 Kirse

0

8 Pervoye Maya

0

9 Borsk

0

10 Chayka

0

11 Ban’yas

0

12 Gangyushkīno

0

13 Rembaza

0

14 L’dobaza

0

15 Imeni Diny Nurpeisovoy

0

16 Staritskiy

0

17 Staraya Masra

0

18 El’tonskiy

0

19 Burov

0

20 Beshtanov

0

21 Shubarshi

0

22 Beyneu

0

23 Zoyevskiy

0

24 Zolotonosh

0

25 Zolotonosha

0

26 Zhyltyr

0

27 Zhylandy

0

28 Zhusandyoy

0

29 Zhosaly

0

30 Zhusaly

0

31 Zhusa

0

32 Zhuryn

0

33 Zhurpash

0

34 Zhuravlëv

0

35 Zhumysker

6834

36 Zhumysker

0

37 Zhumatay

0

38 Zhumashëv

0

39 Zhumasentov

0

40 Zhumangaliyev

0

41 Zhumaly

0

42 Zhuldyz

0

43 Zhulduv

0

44 Zhukalin

0

45 Zhubanyshkol’

0

46 Zhuantobe

0

47 Zhualysay

0

48 Zhualyoy

0

49 Zhumagali

0

50 Zhoskayrat

0

51 Zhosaly

0

52 Zhmagulkin

0

53 Zhiyenbet

0

54 Zhitimsay

0

55 Zhirmatay

0

56 Zhyrgansay

0

57 Zhiren’kupa

0

58 Zhirenkopa

0

59 Zhirakuduk

0

60 Qadyrköl

0

61 Zhira

0

62 Zhingyldy

0

63 Zhilaya-Kosa

0

64 Zhigylgan

0

65 Zhigerlen

0

66 Zhideli

0

67 Zhetykol’

0

68 Zhetiköl

0

69 Zhetibay

11731

70 Zhetibay

0

71 Zhemste

0

72 Zhemshin

0

73 Temirbay

0

74 Zheleznovka

0

75 Zheleznov

0

76 Zheleznov

0

77 Zhegulëvtsev

0

78 Zhaysan

0

79 Zhaylibay

0

80 Zhayl’bay

0

81 Zhaylaubay

0

82 Zhaylagak

0

83 Zhaykbay

0

84 Zhaygarach

0

85 Zhautay

0

86 Zhasybek

0

87 Zhasybay

0

88 Zhastalap

0

89 Zhaskhayrat

0

90 Zhaskayrat

0

91 Zhaskayrat

0

92 Zhasankol’

0

93 Zhasa

0

94 Zhas

0

95 Zharsuat

0

96 Zharsuat

0

97 Zharmysh

0

98 Zharly

0

99 Zhar-Kul’

0

100 Zharkol’

0

101 Zharkemer

0

102 Zharke

0

103 Zharkamys

0

104 Zharigayev

0

105 Zhaprek

0

106 Zhapaslay

0

107 Zhalgyzapan

0

108 Zhanterek

0

109 Zhankazhur

0

110 Zhangel’dy

0

111 Zhangel’dina

0

112 Zhanaozen

103598

113 Zhangana

0

114 Zhangaly

0

115 Zhandak-Ory

0

116 Zhanbike

0

117 Zhanbay

0

118 Zhanazhol

0

119 Zhanazhol

0

120 Zhanazhol

0

121 Zhana-Uy

0

122 Zhana-Ushm

0

123 Shoktybay

0

124 Zhanaturmys

0

125 Zhanatilek

0

126 Zhanatan

0

127 Zhanatalap

0

128 Zhanatalap

0

129 Zhanashu

0

130 Zhanama

0

131 Zhanali

0

132 Zhanakush

0

133 Zhanakush

0

134 Zhanakush

0

135 Zhanakuduk

0

136 Zhanakonys

0

137 Zhanakonys

0

138 Zhanakonys

0

139 Zhanakanys

0

140 Zhanakamys

0

141 Zhanailek

0

142 Zhanadym

0

143 Zhanaaul

0

144 Zhambay

0

145 Zhambay

0

146 Zhamantau

0

147 Zhamansor

0

148 Zhamankara

0

149 Zhamankala

0

150 Zhamankak

0

151 Zhamanburlyu

0

152 Zhalmaybet

0

153 Zhalgyzapan

0

154 Zhalgansay

0

155 Zhalanash

0

156 Zhalanash

0

157 Zhakypkoshara

0

158 Zhakup

0

159 Zhaksykol’

0

160 Zhaksybay

0

161 Zhaksy-Balakty

0

162 Zhakpas

0

163 Zhakozhol

0

164 Zhakay

0

165 Zhainbay

0

166 Zhainbay

0

167 Zhaik

0

168 Zhagabulak

0

169 Zerib

0

170 Zemzhiukhov

0

171 Zemlyanov

0

172 Zelenoye

0

173 Zelënoe

0

174 Zormata

0

175 Zarin

0

176 Zamorenov

0

177 Zakladnov

0

178 Zakharov

0

179 Zakar’ya

0

180 Zadonskiy

0

181 Zashaghan

0

182 Zabūrūn’e

0

183 Zabrodin

0

184 Zabrodin

0

185 Yuzhnyy

0

186 Yusupovskiy

0

187 Yur’inskiy

0

188 Yunyy

0

189 Yulayev

0

190 Yevlashkan

0

191 Yevgen’yevskiy

0

192 Yesmakan

0

193 Yeskiyesim

0

194 Yesirkan

0

195 Yeset

0

196 Yeserken

0

197 Yesensay

0

198 Esensay

0

199 Yesen’-Gil’dy

0

200 Yesekin

0

201 Yermol’chevo

0

202 Yerminay

0

203 Yermak-Ketken

0

204 Yerkinkala

0

205 Yerëmin

0

206 Yensmetep

0

207 Yenbekshi

0

208 Yenbekshi

0

209 Yenbek

0

210 Yemukhali

0

211 Yeltay

0

212 Yeltay

0

213 Eltay

0

214 Yeltai

0

215 Yelizarov

0

216 Yeleman-Butak

0

217 Yelekshay

0

218 Yekpyndy

0

219 Yekpindykurylys

0

220 Yekpende

0

221 Yekaterininskiy

0

222 Yegorov

0

223 Yegindykol’

0

224 Yeginsay

0

225 Yedris

0

226 Yedlbay

0

227 Yaysan

0

228 Yarmarochnyy Dvor

0

229 Yarki

0

230 Yanvartsevo

0

231 Yanaykīno

0

232 Yalovo

0

233 Yakovlevka

0

234 Yaik

0

235 Vtoroy Buyergen

0

236 Voznesenovka

0

237 Voznesenovka

0

238 Vostandek

0

239 Vorob’yëv

0

240 Vologin

0

241 Vladimirovka

0

242 Vetelki

0

243 Vetelki

0

244 Veselyanka

0

245 Vertyaskina

0

246 Verkhniy Vologin

0

247 Verkhniy Bistau

0

248 Verkhne-Orok

0

249 Verkhne-Gremyachiy

0

250 Verbovskiy

0

251 Velikhovskiy

0

252 Talovaya

0

253 Vavilino

0

254 Vas’kin-Kuduk

0

255 Vasil’yevka

0

256 Valdan

0

257 Uzynkol’

0

258 Uzynkol’

0

259 Uzynaral

0

260 Özen

0

261 Uzen’

0

262 Uzek

0

263 Üytas

0

264 Uyaly

0

265 Utyuchegen

0

266 Utoncha

0

267 Utochkin

0

268 Uteshsay

0

269 Utery

0

270 Utep

0

271 Utekinovskiy

0

272 Uspenskiy

0

273 Uspenovka

0

274 Uspenka

0

275 Usman

0

276 Ushtobe

0

277 Ush Tamak

0

278 Ushtagan

0

279 Üshtaghan

0

280 Ushkzyl

0

281 Ushkuduk

0

282 Ushkuduk

0

283 Ushkuduk

0

284 Ushkuduk

0

285 Ushenino

0

286 Batpakkol’

0

287 Usernbai

0

288 Usak

0

289 Urunbay

0

290 Urtakshchil

0

291 Urtakchal

0

292 Ursay

0

293 Urpek

0

294 Urpek

0

295 Urpek

0

296 Urnek

0

297 Urle

0

298 Urkash

0

299 Orda

0

300 Urazgaliyevskiy

0

301 Urazbay

0

302 Ural’skiy Prigorodnyy

0

303 Umbaya

0

304 Ulzhatay

0

305 Ul’-Oba

0

306 Ul’kenkandyk

0

307 Ul’ken-Gurt

0

308 Ul’kenenbek

0

309 Uletty

0

310 Ulendy

0

311 Ulanak

0

312 Ukrainka

0

313 Uimshil

0

314 Uil

0

315 Udyuk

0

316 Ualiy

0

317 Uali

0

318 Tyyu Gostov

0

319 Tyuryukov

0

320 Tyurgay

0

321 Tyurdygyul’

0

322 Tyunde

0

323 Tyulyus

0

324 Tyulyugen

0

325 Tyulyugen

0

326 Tyulegen

0

327 Tyksay

0

328 Tyay-Tyay

0

329 Tuzdukul’

0

330 Tuz-Agach

0

331 Tuz

0

332 Tuyakov

0

333 Tuyak

0

334 Tutse-Ayryk

0

335 Tuskainsay

0

336 Tushibek

0

337 Tushchikuduk

0

338 Tushchyqudyq

0

339 Tushchikara

0

340 Turum

0

341 Tursenin

0

342 Turgyzba

0

343 Turetobe

0

344 Turat

0

345 Tungysh

0

346 Zhana-Aul

0

347 Tumashov

0

348 Tuma

0

349 Tulyuktyube

0

350 Tuleubulak

0

351 Tulengury

0

352 Tulak

0

353 Tukustayev

0

354 Tuksay

0

355 Tuksan

0

356 Tugyrakshan

0

357 Tugarakchan

0

358 Tuastoy-Azhbulat

0

359 Tsyganov

0

360 Sovkhoznoye

0

361 Tsaritsyn

0

362 Troitskiy

0

363 Tretiy Internatsional

0

364 Trëkino

0

365 Trëkhbratinskiy

0

366 Tposh-Chagen

0

367 Tovatse

0

368 Totban

0

369 Tosshiy

0

370 Tos’-Kuduk

0

371 Tortpishen

0

372 Tortkulak

0

373 Tortkuduk

0

374 Tortkuduk

0

375 Turlen

0

376 Torbeyevka

0

377 Topoli

0

378 Tanat

0

379 Tonaly

0

380 Tomarly

0

381 Tolen

0

382 Tolbayskaya

0

383 Tokarëv

0

384 Togyzkuduk

0

385 Togyzbay

0

386 Toguzsayskiy

0

387 Togus-Bay

0

388 Togkuduk

0

389 Togay

0

390 Tobe-Kuduk

0

391 Tlinshe

0

392 Tleubay

0

393 Tlencheyevskoye

0

394 Tleke

0

395 Tleke

0

396 Tlau

0

397 Titsay

0

398 Tishekuduk

0

399 Tingizbay

0

400 Timrey

0

401 Tileulikol’

0

402 Tikhonovka

0

403 Tīgen

0

404 Tersakan

0

405 Ternoyarov

0

406 Terensay

0

407 Terenkuduk

0

408 Terenkuduk

0

409 Terenkuduk

0

410 Terenkuduk

0

411 Terenkuduk

0

412 Terenkol’

0

413 Terekty

0

414 Terekty

0

415 Terekty

0

416 Terek-Kuduk

0

417 Terek

0

418 Tepsen

0

419 Tentikkara

0

420 Tengge

0

421 Temirzhan

0

422 Temirbek

0

423 Temir

0

424 Temir

2560

425 Temich

0

426 Telyatovo

0

427 Telyach’ye

0

428 Tel’nov

0

429 Telep

0

430 Telengutovskaya

0

431 Taz

0

432 Taysoyghan

0

433 Taypak-Kuduk

0

434 Taypak

0

435 Taygora

0

436 Taūshyq

2600

437 Tau

0

438 Tatrai

0

439 Tatarskiy

0

440 Tasty-Butak

0

441 Tasshegen

0

442 Tasötkel

0

443 Tasoba

0

444 Tas-Oba

0

445 Tasoba

0

446 Tasmola

0

447 Taskuduk

0

448 Taskuduk

0

449 Tas-Kuduk

0

450 Taskuduk

0

451 Tas-Kuduk

0

452 Taskoshe

0

453 Taskopa

0

454 Taskhutor

0

455 Taskala

0

456 Taschagil

0

457 Tasbulak

0

458 Tartay

0

459 Tarkakol’

0

460 Tarau

0

461 Taranov

0

462 Tarangul

0

463 Tantin

0

464 Tanka

0

465 Tangday

0

466 Tanbay

0

467 Tanas

0

468 Tanakol’

0

469 Tamon

0

470 Tamdykol’

0

471 Tamdy

0

472 Tamdy

0

473 Tambaytobe

0

474 Tamarly

0

475 Tamaptak

0

476 Tama

0

477 Talyau

0

478 Taltogay

0

479 Talovoye

0

480 Talovka

0

481 Talkayran

0

482 Taldysay

0

483 Taldysay

0

484 Taldy-Say

0

485 Taldyqudyq

0

486 Taldybulak

0

487 Taldybulak

0

488 Taldyapan

0

489 Taldyapan

0

490 Taldyapan

0

491 Taldy

0

492 Taldapak

0

493 Talda

0

494 Talas

0

495 Talaptan

0

496 Talap

0

497 Talap

0

498 Talambay

0

499 Talab

0

500 Tala

0