Countries

Kazakhstan

Page 1 - A list of cities of Kazakhstan

# City Population
1 Kruglyy

0

2 Bulgachnoye

0

3 Pesochnaya

0

4 Damba

0

5 Irmen

0

6 Dolgun

0

7 Kirse

0

8 Pervoye Maya

0

9 Borsk

0

10 Chayka

0

11 Ban’yas

0

12 Zhastalap

0

13 Rembaza

0

14 Zimnik

0

15 Imeni Diny Nurpeysovoy

0

16 Staritskiy

0

17 Staraya Masra

0

18 El’tonskiy

0

19 Burov

0

20 Beshtanov

0

21 Shubarshi

0

22 Staryy Beyneu

0

23 Zoyevskiy

0

24 Zolotonosh

0

25 Zolotonosha

0

26 Zhyltyr

0

27 Zhylandy

0

28 Zhusandyoy

0

29 Zhosaly

0

30 Zhusaly

0

31 Zhusa

0

32 Zhuryn

0

33 Zhurpash

0

34 Zhuravlëv

0

35 Zhumysker

6834

36 Zhumysker

0

37 Zhumatay

0

38 Zhumashëv

0

39 Zhumasentov

0

40 Zhumangaliyev

0

41 Zhumaly

0

42 Zhuldyz

0

43 Zhulduv

0

44 Zhukalin

0

45 Zhubanyshkol’

0

46 Zhuantobe

0

47 Zhualysay

0

48 Zhualyoy

0

49 Zhumagali

0

50 Zhoskayrat

0

51 Zhosaly

0

52 Zhmagulkin

0

53 Zhiyenbet

0

54 Zhitimsay

0

55 Zhirmatay

0

56 Zhyrgansay

0

57 Zhiren’kupa

0

58 Zhirenkopa

0

59 Zhirakuduk

0

60 Qadyrköl

0

61 Zhira

0

62 Zhingyldy

0

63 Zhilaya-Kosa

0

64 Zimovka Zhayylgan

0

65 Zhigerlen

0

66 Zhideli

0

67 Zhetykol’

0

68 Zhetiköl

0

69 Zhetybay

11731

70 Zhetibay

0

71 Zhemste

0

72 Zhemshin

0

73 Temirbay

0

74 Zheleznovka

0

75 Zheleznov

0

76 Zheleznov

0

77 Zhegulëvtsev

0

78 Zhaysan

0

79 Zhaylibay

0

80 Zhayl’bay

0

81 Zhaylaubay

0

82 Zhaylagak

0

83 Zhaykbay

0

84 Zhaygarach

0

85 Zhautay

0

86 Zhasybek

0

87 Zhasybay

0

88 Zhastalap

0

89 Zhaskhayrat

0

90 Zhaskayrat

0

91 Zhaskayrat

0

92 Zhasankol’

0

93 Zhasa

0

94 Zhas

0

95 Zharsuat

0

96 Zharsuat

0

97 Zharmysh

0

98 Zharly

0

99 Zhar-Kul’

0

100 Zharkol’

0

101 Zharkemer

0

102 Zharke

0

103 Zharkamys

0

104 Zharigayev

0

105 Zhaprek

0

106 Zhapaslay

0

107 Zhalgyzapan

0

108 Zhanterek

0

109 Zhankazhur

0

110 Zhangel’dy

0

111 Zhangel’dina

0

112 Zhanaozen

103598

113 Zhangana

0

114 Zhangaly

0

115 Zhandak-Ory

0

116 Zhanbike

0

117 Zhanbay

0

118 Zhanazhol

0

119 Zhanazhol

0

120 Zhanazhol

0

121 Zhana-Uy

0

122 Zhana-Ushm

0

123 Shoktybay

0

124 Zhanaturmys

0

125 Zhanatilek

0

126 Zhanatan

0

127 Zhanatalap

0

128 Zhanatalap

0

129 Zhanama

0

130 Zhanali

0

131 Zhanakush

0

132 Zhanakush

0

133 Zhanakush

0

134 Zhanakuduk

0

135 Zhanakonys

0

136 Zhanakonys

0

137 Zhanakonys

0

138 Zhanakanys

0

139 Amangel’dy

0

140 Zhanailek

0

141 Zhanadym

0

142 Zhanaaul

0

143 Zhambay

0

144 Zhambay

0

145 Zhamantau

0

146 Zhamansor

0

147 Zhamankara

0

148 Zhamankala

0

149 Zhamankak

0

150 Zhamanburlyu

0

151 Zhalmaybet

0

152 Zhalgyzapan

0

153 Zhalgansay

0

154 Zhalanash

0

155 Zhalanash

0

156 Zhakypkoshara

0

157 Zhakup

0

158 Zhaksykol’

0

159 Zhaksybay

0

160 Zhaksy-Balakty

0

161 Zhakpas

0

162 Zhakozhol

0

163 Zhakay

0

164 Zhainbay

0

165 Zhainbay

0

166 Zhaik

0

167 Zhagabulak

0

168 Zerib

0

169 Zemzhiukhov

0

170 Zemlyanov

0

171 Zelenoye

0

172 Zelënoe

0

173 Zormata

0

174 Zarin

0

175 Zamorenov

0

176 Zakladnov

0

177 Zakharov

0

178 Zakar’ya

0

179 Zadonskiy

0

180 Zashaghan

0

181 Zaburun’ye

0

182 Zabrodin

0

183 Zabrodin

0

184 Yuzhnoye

0

185 Yusupovskiy

0

186 Yur’inskiy

0

187 Yunyy

0

188 Yulayev

0

189 Yevlashkan

0

190 Yevgen’yevskiy

0

191 Yesmakan

0

192 Yeskiyesim

0

193 Yesirkan

0

194 Yeset

0

195 Yeserken

0

196 Yesensay

0

197 Esensay

0

198 Yesen’-Gil’dy

0

199 Yesekin

0

200 Yermol’chevo

0

201 Yerminay

0

202 Yermak-Ketken

0

203 Yerkinkala

0

204 Yerëmin

0

205 Yensmetep

0

206 Yenbekshi

0

207 Yenbekshi

0

208 Yenbek

0

209 Yemukhali

0

210 Yeltay

0

211 Yeltay

0

212 Eltay

0

213 Yeltai

0

214 Yelizarov

0

215 Yeleman-Butak

0

216 Yelekshay

0

217 Yekpyndy

0

218 Yekpindykurylys

0

219 Yekpende

0

220 Yekaterininskiy

0

221 Yegorov

0

222 Yegindykol’

0

223 Yeginsay

0

224 Yedris

0

225 Yedlbay

0

226 Yaysan

0

227 Yarmarochnyy Dvor

0

228 Yarki

0

229 Yanvartsevo

0

230 Yanaykīno

0

231 Yalovo

0

232 Yakovlevka

0

233 Yaik

0

234 Vtoroy Buyergen

0

235 Voznesenovka

0

236 Voznesenovka

0

237 Vostandek

0

238 Vorob’yëv

0

239 Vologin

0

240 Vladimirovka

0

241 Vetelki

0

242 Vetelki

0

243 Veselyanka

0

244 Vertyaskina

0

245 Verkhniy Vologin

0

246 Verkhniy Bistau

0

247 Verkhne-Orok

0

248 Verkhne-Gremyachiy

0

249 Verbovskiy

0

250 Velikhovskiy

0

251 Talovaya

0

252 Vavilino

0

253 Vas’kin-Kuduk

0

254 Vasil’yevka

0

255 Valdan

0

256 Uzynkol’

0

257 Uzynkol’

0

258 Uzunaral

0

259 Qyzylsay

0

260 Uzen’

0

261 Uzek

0

262 Üytas

0

263 Uyaly

0

264 Utyuchegen

0

265 Utoncha

0

266 Utochkin

0

267 Uteshsay

0

268 Utery

0

269 Utep

0

270 Utekinovskiy

0

271 Uspenskiy

0

272 Uspenovka

0

273 Uspenka

0

274 Usman

0

275 Ushtobe

0

276 Ush Tamak

0

277 Ushtagan

0

278 Ushtagan

0

279 Ushkzyl

0

280 Ushkuduk

0

281 Ushkuduk

0

282 Ushkuduk

0

283 Ushkuduk

0

284 Ushenino

0

285 Batpakkol’

0

286 Usernbai

0

287 Usak

0

288 Urunbay

0

289 Urtakshchil

0

290 Urtakchal

0

291 Ursay

0

292 Urpek

0

293 Urpek

0

294 Urpek

0

295 Urnek

0

296 Urle

0

297 Urkash

0

298 Orda

0

299 Urazgaliyevskiy

0

300 Urazbay

0

301 Ural’skiy Prigorodnyy

0

302 Umbaya

0

303 Ulzhatay

0

304 Ul’-Oba

0

305 Ul’kenkandyk

0

306 Ul’ken-Gurt

0

307 Ul’kenenbek

0

308 Uletty

0

309 Ulendy

0

310 Ulanak

0

311 Ukrainka

0

312 Uimshil

0

313 Uil

0

314 Udyuk

0

315 Ualiy

0

316 Uali

0

317 Tyyu Gostov

0

318 Tyuryukov

0

319 Tyurgay

0

320 Tyurdygyul’

0

321 Tyunde

0

322 Tyulyus

0

323 Tyulyugen

0

324 Tyulyugen

0

325 Tyulegen

0

326 Tyksay

0

327 Tyay-Tyay

0

328 Tuzdukul’

0

329 Tuz-Agach

0

330 Tuz

0

331 Tuyakov

0

332 Tuyak

0

333 Tutse-Ayryk

0

334 Tuskainsay

0

335 Tushibek

0

336 Tushchikuduk

0

337 Tushchykuduk

0

338 Tushchikara

0

339 Turum

0

340 Tursenin

0

341 Turgyzba

0

342 Turetobe

0

343 Turat

0

344 Tungysh

0

345 Zhana-Aul

0

346 Tumashov

0

347 Tuma

0

348 Tulyuktyube

0

349 Tuleubulak

0

350 Tulengury

0

351 Tulak

0

352 Tukustayev

0

353 Tuksay

0

354 Tuksan

0

355 Razvaliny Tugarakshan

0

356 Tugarakchan

0

357 Tuastoy-Azhbulat

0

358 Tsyganov

0

359 Sovkhoznoye

0

360 Tsaritsyn

0

361 Troitskiy

0

362 Tretiy Internatsional

0

363 Trëkino

0

364 Trëkhbratinskiy

0

365 Tposh-Chagen

0

366 Tovatse

0

367 Totban

0

368 Tosshiy

0

369 Tos’-Kuduk

0

370 Tortpishen

0

371 Tortkulak

0

372 Tortkuduk

0

373 Tortkuduk

0

374 Turlen

0

375 Torbeyevka

0

376 Topoli

0

377 Tanat

0

378 Tonaly

0

379 Tomarly

0

380 Tolen

0

381 Tolbayskaya

0

382 Tokarëv

0

383 Togyzkuduk

0

384 Togyzbay

0

385 Toguzsayskiy

0

386 Togus-Bay

0

387 Togkuduk

0

388 Togay

0

389 Tobe-Kuduk

0

390 Tlinshe

0

391 Tleubay

0

392 Tlencheyevskoye

0

393 Tleke

0

394 Tleke

0

395 Tlau

0

396 Titsay

0

397 Tishekuduk

0

398 Tingizbay

0

399 Timrey

0

400 Tileulikol’

0

401 Tikhonovka

0

402 Tigen

0

403 Tersakan

0

404 Ternoyarov

0

405 Terensay

0

406 Terenkuduk

0

407 Terenkuduk

0

408 Terenkuduk

0

409 Terenkuduk

0

410 Terenkuduk

0

411 Terenkol’

0

412 Terekty

0

413 Terekty

0

414 Terekty

0

415 Terek-Kuduk

0

416 Terek

0

417 Tepsen

0

418 Tentikkara

0

419 Tengge

0

420 Temirzhan

0

421 Temirbek

0

422 Temir

0

423 Temir

2560

424 Temich

0

425 Telyatovo

0

426 Telyach’ye

0

427 Tel’nov

0

428 Telep

0

429 Telengutovskaya

0

430 Taz

0

431 Taysoyghan

0

432 Taypak-Kuduk

0

433 Taypak

0

434 Taygora

0

435 Taūshyq

2600

436 Tau

0

437 Tatrai

0

438 Tatarskiy

0

439 Tasty-Butak

0

440 Tasshegen

0

441 Tasötkel

0

442 Tasoba

0

443 Tas-Oba

0

444 Tasoba

0

445 Tasmola

0

446 Taskuduk

0

447 Taskuduk

0

448 Tas-Kuduk

0

449 Taskuduk

0

450 Tas-Kuduk

0

451 Taskoshe

0

452 Taskopa

0

453 Taskhutor

0

454 Taskala

0

455 Taschagil

0

456 Tasbulak

0

457 Tartay

0

458 Tarkakol’

0

459 Tarau

0

460 Taranov

0

461 Tarangul

0

462 Tantin

0

463 Tanka

0

464 Tangday

0

465 Tanbay

0

466 Tanas

0

467 Tanakol’

0

468 Tamon

0

469 Tamdykol’

0

470 Tamdy

0

471 Tamdy

0

472 Tambaytobe

0

473 Tamarly

0

474 Tamaptak

0

475 Tama

0

476 Talyau

0

477 Taltogay

0

478 Talovoye

0

479 Talovka

0

480 Talkayran

0

481 Taldysay

0

482 Taldysay

0

483 Taldy-Say

0

484 Taldyqudyq

0

485 Taldybulak

0

486 Taldybulak

0

487 Taldyapan

0

488 Taldyapan

0

489 Taldyapan

0

490 Taldy

0

491 Taldapak

0

492 Talda

0

493 Talas

0

494 Talaptan

0

495 Talap

0

496 Talap

0

497 Talambay

0

498 Talab

0

499 Tala

0

500 Takysuat

0