Countries

Kazakhstan

Page 1 - A list of cities of Kazakhstan

# City Population
1 Kruglyy

0

2 Bulgachnoye

0

3 Pesochnaya

0

4 Damba

0

5 Irmen

0

6 Dolgun

0

7 Kirse

0

8 Pervoye Maya

0

9 Borsk

0

10 Chayka

0

11 Ban’yas

0

12 Zhastalap

0

13 Rembaza

0

14 Zimnik

0

15 Imeni Diny Nurpeysovoy

0

16 Staritskiy

0

17 Staraya Masra

0

18 El’tonskiy

0

19 Burov

0

20 Beshtanov

0

21 Shubarshi

0

22 Staryy Beyneu

0

23 Zoyevskiy

0

24 Zolotonosh

0

25 Zolotonosha

0

26 Zhyltyr

0

27 Zhylandy

0

28 Zhusandyoy

0

29 Zhosaly

0

30 Zhusaly

0

31 Zhusa

0

32 Zhuryn

0

33 Zhurpash

0

34 Zhuravlëv

0

35 Zhumysker

6834

36 Zhumysker

0

37 Zhumatay

0

38 Zhumashëv

0

39 Zhumasentov

0

40 Zhumangaliyev

0

41 Zhumaly

0

42 Zhuldyz

0

43 Zhulduv

0

44 Zhukalin

0

45 Zhubanyshkol’

0

46 Zhuantobe

0

47 Zhualysay

0

48 Zhualyoy

0

49 Zhumagali

0

50 Zhoskayrat

0

51 Zhosaly

0

52 Zhmagulkin

0

53 Zhiyenbet

0

54 Zhitimsay

0

55 Zhirmatay

0

56 Zhyrgansay

0

57 Zhiren’kupa

0

58 Zhirenkopa

0

59 Zhirakuduk

0

60 Qadyrköl

0

61 Zhira

0

62 Zhilaya-Kosa

0

63 Zimovka Zhayylgan

0

64 Zhigerlen

0

65 Zhideli

0

66 Zhetykol’

0

67 Zhetiköl

0

68 Zhetybay

11731

69 Zhetibay

0

70 Zhemste

0

71 Zhemshin

0

72 Temirbay

0

73 Zheleznovka

0

74 Zheleznov

0

75 Zheleznov

0

76 Zhegulëvtsev

0

77 Zhaysan

0

78 Zhaylibay

0

79 Zhayl’bay

0

80 Zhaylaubay

0

81 Zhaylagak

0

82 Zhaykbay

0

83 Zhaygarach

0

84 Zhautay

0

85 Zhasybek

0

86 Zhasybay

0

87 Zhastalap

0

88 Zhaskhayrat

0

89 Zhaskayrat

0

90 Zhaskayrat

0

91 Zhasankol’

0

92 Zhasa

0

93 Zhas

0

94 Zharsuat

0

95 Zharsuat

0

96 Zharmysh

0

97 Zharly

0

98 Zhar-Kul’

0

99 Zharkol’

0

100 Zharkemer

0

101 Zharke

0

102 Zharkamys

0

103 Zharigayev

0

104 Zhaprek

0

105 Zhapaslay

0

106 Zhalgyzapan

0

107 Zhanterek

0

108 Zhankazhur

0

109 Zhangel’dy

0

110 Zhangel’dina

0

111 Zhanaozen

103598

112 Zhangana

0

113 Zhangaly

0

114 Zhandak-Ory

0

115 Zhanbike

0

116 Zhanbay

0

117 Zhanazhol

0

118 Zhanazhol

0

119 Zhanazhol

0

120 Zhana-Uy

0

121 Zhana-Ushm

0

122 Shoktybay

0

123 Zhanaturmys

0

124 Zhanatilek

0

125 Zhanatan

0

126 Zhanatalap

0

127 Zhanatalap

0

128 Zhanama

0

129 Zhanali

0

130 Zhanakush

0

131 Zhanakush

0

132 Zhanakush

0

133 Zhanakonys

0

134 Zhanakonys

0

135 Zhanakonys

0

136 Zhanakanys

0

137 Amangel’dy

0

138 Zhanailek

0

139 Zhanadym

0

140 Zhanaaul

0

141 Zhambay

0

142 Zhambay

0

143 Zhamantau

0

144 Zhamansor

0

145 Zhamankara

0

146 Zhamankala

0

147 Zhamankak

0

148 Zhamanburlyu

0

149 Zhalmaybet

0

150 Zhalgyzapan

0

151 Zhalgansay

0

152 Zhalanash

0

153 Zhalanash

0

154 Zhakypkoshara

0

155 Zhakup

0

156 Zhaksykol’

0

157 Zhaksybay

0

158 Zhaksy-Balakty

0

159 Zhakpas

0

160 Zhakozhol

0

161 Zhakay

0

162 Zhaik

0

163 Zhagabulak

0

164 Zerib

0

165 Zemzhiukhov

0

166 Zemlyanov

0

167 Zelenoye

0

168 Zelënoe

0

169 Zormata

0

170 Zarin

0

171 Zamorenov

0

172 Zakladnov

0

173 Zakharov

0

174 Zakar’ya

0

175 Zadonskiy

0

176 Zashaghan

0

177 Zaburun’ye

0

178 Zabrodin

0

179 Zabrodin

0

180 Yuzhnoye

0

181 Yusupovskiy

0

182 Yur’inskiy

0

183 Yunyy

0

184 Yulayev

0

185 Yevlashkan

0

186 Yevgen’yevskiy

0

187 Esmakhan

0

188 Yeskiyesim

0

189 Yesirkan

0

190 Yeset

0

191 Yeserken

0

192 Yesensay

0

193 Esensay

0

194 Yesen’-Gil’dy

0

195 Yesekin

0

196 Yermol’chevo

0

197 Yerminay

0

198 Yermak-Ketken

0

199 Yerkinkala

0

200 Yerëmin

0

201 Yensmetep

0

202 Yenbekshi

0

203 Yenbekshi

0

204 Yenbek

0

205 Yemukhali

0

206 Yeltay

0

207 Yeltay

0

208 Eltay

0

209 Yeltai

0

210 Yelizarov

0

211 Yeleman-Butak

0

212 Yelekshay

0

213 Yekpyndy

0

214 Yekpindykurylys

0

215 Yekpende

0

216 Yekaterininskiy

0

217 Yegorov

0

218 Yegindykol’

0

219 Yeginsay

0

220 Yedris

0

221 Yedlbay

0

222 Yaysan

0

223 Yarmarochnyy Dvor

0

224 Yarki

0

225 Yanvartsevo

0

226 Yanaykīno

0

227 Yalovo

0

228 Yakovlevka

0

229 Yaik

0

230 Vtoroy Buyergen

0

231 Voznesenovka

0

232 Voznesenovka

0

233 Vostandek

0

234 Vorob’yëv

0

235 Vologin

0

236 Vladimirovka

0

237 Vetelki

0

238 Vetelki

0

239 Veselyanka

0

240 Vertyaskina

0

241 Verkhniy Vologin

0

242 Verkhniy Bistau

0

243 Verkhne-Orok

0

244 Verkhne-Gremyachiy

0

245 Verbovskiy

0

246 Velikhovskiy

0

247 Talovaya

0

248 Vavilino

0

249 Vas’kin-Kuduk

0

250 Vasil’yevka

0

251 Valdan

0

252 Uzynkol’

0

253 Uzynkol’

0

254 Uzunaral

0

255 Qyzylsay

0

256 Uzen’

0

257 Uzek

0

258 Üytas

0

259 Uyaly

0

260 Utyuchegen

0

261 Utoncha

0

262 Utochkin

0

263 Uteshsay

0

264 Utery

0

265 Utep

0

266 Utekinovskiy

0

267 Uspenskiy

0

268 Uspenovka

0

269 Uspenka

0

270 Usman

0

271 Ushtobe

0

272 Ush Tamak

0

273 Ushtagan

0

274 Ushtagan

0

275 Ushkzyl

0

276 Ushkuduk

0

277 Ushkuduk

0

278 Ushkuduk

0

279 Ushkuduk

0

280 Ushenino

0

281 Batpakkol’

0

282 Usernbai

0

283 Usak

0

284 Urunbay

0

285 Ortaqshyl

0

286 Urtakchal

0

287 Ursay

0

288 Urpek

0

289 Urpek

0

290 Urpek

0

291 Urnek

0

292 Urle

0

293 Urkash

0

294 Orda

0

295 Urazgaliyevskiy

0

296 Urazbay

0

297 Ural’skiy Prigorodnyy

0

298 Umbaya

0

299 Ulzhatay

0

300 Ul’-Oba

0

301 Ul’kenkandyk

0

302 Ul’ken-Gurt

0

303 Ul’kenenbek

0

304 Uletty

0

305 Ulendy

0

306 Ulanak

0

307 Ukrainka

0

308 Uimshil

0

309 Uil

0

310 Udyuk

0

311 Ualiy

0

312 Uali

0

313 Tyyu Gostov

0

314 Tyuryukov

0

315 Tyurgay

0

316 Tyurdygyul’

0

317 Tyunde

0

318 Tyulyus

0

319 Tyulyugen

0

320 Tyulyugen

0

321 Tyksay

0

322 Tyay-Tyay

0

323 Tuzdykol’

0

324 Tuz-Agach

0

325 Tuz

0

326 Tuyakov

0

327 Tuyak

0

328 Tutse-Ayryk

0

329 Tuskainsay

0

330 Tushibek

0

331 Tushchikuduk

0

332 Tushchykuduk

0

333 Tushchikara

0

334 Turum

0

335 Tursenin

0

336 Turgyzba

0

337 Turetobe

0

338 Turat

0

339 Tungysh

0

340 Zhana-Aul

0

341 Tumashov

0

342 Tuma

0

343 Tulyuktyube

0

344 Tuleubulak

0

345 Tulengury

0

346 Tulak

0

347 Tukustayev

0

348 Tuksay

0

349 Tuksan

0

350 Razvaliny Tugarakshan

0

351 Tugarakchan

0

352 Tuastoy-Azhbulat

0

353 Tsyganov

0

354 Sovkhoznoye

0

355 Tsaritsyn

0

356 Troitskiy

0

357 Tretiy Internatsional

0

358 Trëkino

0

359 Trëkhbratinskiy

0

360 Tposh-Chagen

0

361 Tovatse

0

362 Totban

0

363 Tosshiy

0

364 Tos’-Kuduk

0

365 Tortpishen

0

366 Tortkulak

0

367 Tortkuduk

0

368 Tortkuduk

0

369 Turlen

0

370 Torbeyevka

0

371 Topoli

0

372 Tanat

0

373 Tonaly

0

374 Tomarly

0

375 Tolen

0

376 Tolbayskaya

0

377 Tokarëv

0

378 Togyzkuduk

0

379 Togyzbay

0

380 Toguzsayskiy

0

381 Togus-Bay

0

382 Togkuduk

0

383 Togay

0

384 Tobe-Kuduk

0

385 Tlinshe

0

386 Tleubay

0

387 Tlencheyevskoye

0

388 Tleke

0

389 Tleke

0

390 Tlau

0

391 Titsay

0

392 Tishekuduk

0

393 Tingizbay

0

394 Timrey

0

395 Tileulikol’

0

396 Tikhonovka

0

397 Tigen

0

398 Tersakan

0

399 Ternoyarov

0

400 Terensay

0

401 Terenkuduk

0

402 Terenkuduk

0

403 Terenkuduk

0

404 Terenkuduk

0

405 Terenkuduk

0

406 Terenkol’

0

407 Terekty

0

408 Terekty

0

409 Terekty

0

410 Terek-Kuduk

0

411 Terek

0

412 Tepsen

0

413 Tentikkara

0

414 Tengge

0

415 Temirzhan

0

416 Temirbek

0

417 Temir

0

418 Temir

2560

419 Temich

0

420 Telyatovo

0

421 Telyach’ye

0

422 Tel’nov

0

423 Telep

0

424 Telengutovskaya

0

425 Taz

0

426 Taysoyghan

0

427 Taypak-Kuduk

0

428 Taypak

0

429 Taygora

0

430 Taūshyq

2600

431 Tau

0

432 Tatrai

0

433 Tatarskiy

0

434 Tasty-Butak

0

435 Tasshegen

0

436 Tasötkel

0

437 Tasoba

0

438 Tas-Oba

0

439 Tasoba

0

440 Tasmola

0

441 Taskuduk

0

442 Taskuduk

0

443 Tas-Kuduk

0

444 Taskuduk

0

445 Tas-Kuduk

0

446 Taskoshe

0

447 Taskopa

0

448 Taskhutor

0

449 Taskala

0

450 Taschagil

0

451 Tasbulak

0

452 Tartay

0

453 Tarkakol’

0

454 Tarau

0

455 Taranov

0

456 Tarangul

0

457 Tantin

0

458 Tanka

0

459 Tanday

0

460 Tanbay

0

461 Tanas

0

462 Tanakol’

0

463 Tamon

0

464 Tamdykol’

0

465 Tamdy

0

466 Tamdy

0

467 Tambaytobe

0

468 Tamarly

0

469 Tamaptak

0

470 Tama

0

471 Talyau

0

472 Taltogay

0

473 Talovoye

0

474 Talovka

0

475 Talkayran

0

476 Taldysay

0

477 Taldysay

0

478 Taldy-Say

0

479 Taldyqudyq

0

480 Taldybulak

0

481 Taldybulak

0

482 Taldyapan

0

483 Taldyapan

0

484 Taldyapan

0

485 Taldy

0

486 Taldapak

0

487 Talda

0

488 Talas

0

489 Talaptan

0

490 Talap

0

491 Talap

0

492 Talambay

0

493 Talab

0

494 Tala

0

495 Takysuat

0

496 Tasoba

0

497 Toganas

0

498 Tabun

0

499 Tabotayskiy

0

500 Tab-Kuduk

0