Countries

Kazakhstan

Page 1 - A list of cities of Kazakhstan

# City Population
1 Kruglyy

0

2 Bulgachnoye

0

3 Pesochnaya

0

4 Damba

0

5 Irmen

0

6 Dolgun

0

7 Kirse

0

8 Pervoye Maya

0

9 Borsk

0

10 Chayka

0

11 Ban’yas

0

12 Zhastalap

0

13 Rembaza

0

14 Zimnik

0

15 Imeni Diny Nurpeysovoy

0

16 Staritskiy

0

17 Staraya Masra

0

18 El’tonskiy

0

19 Burov

0

20 Beshtanov

0

21 Shubarshi

0

22 Staryy Beyneu

0

23 Zoyevskiy

0

24 Elek

0

25 Zolotonosha

0

26 Zhyltyr

0

27 Zhylandy

0

28 Zhusandyoy

0

29 Dzhusaly

0

30 Zhuryn

0

31 Zhurpash

0

32 Zhuravlëv

0

33 Zhumysker

6834

34 Zhumysker

0

35 Zhumatay

0

36 Zhumashëv

0

37 Zhumasentov

0

38 Zhumangaliyev

0

39 Zhumaly

0

40 Zhuldyz

0

41 Zhulduv

0

42 Zhukalin

0

43 Zhubanyshkol’

0

44 Zhuantobe

0

45 Zhualysay

0

46 Zhualyoy

0

47 Zhumagaly

0

48 Zhmagulkin

0

49 Zhiyenbet

0

50 Zhetimsay

0

51 Zhirmatay

0

52 Zhyrgansay

0

53 Zhirenkopa

0

54 Zhirakuduk

0

55 Qadyrköl

0

56 Zhyra

0

57 Zhilaya-Kosa

0

58 Zhigerlen

0

59 Zhideli

0

60 Zhetykol’

0

61 Zhetykol’

0

62 Zhetybay

11731

63 Zhetibay

0

64 Zhemste

0

65 Dzhemchin

0

66 Temirbay

0

67 Zheleznovo

0

68 Zheleznov

0

69 Zhaysan

0

70 Zhaylibay

0

71 Zhaylibay

0

72 Zhaylaubay

0

73 Zhaylagak

0

74 Zhaykbay

0

75 Zhaygarach

0

76 Zhautay

0

77 Zhasybek

0

78 Zhasybay

0

79 Zhastalap

0

80 Zhaskhayrat

0

81 Zhaskayrat

0

82 Zhaskayrat

0

83 Zhasankol’

0

84 Zhasa

0

85 Zhas

0

86 Zharsūat

0

87 Zharsuat

0

88 Zharmysh

0

89 Zharly

0

90 Zhar-Kul’

0

91 Zharkol’

0

92 Zharkemer

0

93 Zharke

0

94 Zharkamys

0

95 Zharigayev

0

96 Zhaprek

0

97 Zhapaslay

0

98 Zhalgyzapan

0

99 Zhanterek

0

100 Zhangel’dy

0

101 Zhangeldīn

0

102 Zhanaozen

103598

103 Zhangana

0

104 Zhangaly

0

105 Zhandak-Ory

0

106 Zhanbike

0

107 Zhanbay

0

108 Zhanazhol

0

109 Zhanazhol

0

110 Zhanazhol

0

111 Zhana-Uy

0

112 Zhana-Ushm

0

113 Shoqtybay

0

114 Zhanaturmys

0

115 Zhanatilek

0

116 Zhanatan

0

117 Zhanatalap

0

118 Zhanatalap

0

119 Zhanama

0

120 Zhanali

0

121 Zhanakush

0

122 Zhanakush

0

123 Zhanakush

0

124 Zhanakonys

0

125 Zhanakonys

0

126 Zhanakonys

0

127 Zhanakanys

0

128 Amangel’dy

0

129 Zhanailek

0

130 Zhanaaul

0

131 Zhambay

0

132 Zhambay

0

133 Zhamantau

0

134 Zhamansor

0

135 Zhamankara

0

136 Zhamankala

0

137 Zhamankak

0

138 Zhamanburlyu

0

139 Zhalmaybet

0

140 Zhalgyzapan

0

141 Zhalgansay

0

142 Zhalanash

0

143 Zhalanash

0

144 Zhakypkoshara

0

145 Zhakup

0

146 Zhaksykol’

0

147 Zhaksybay

0

148 Zhaksy-Balakty

0

149 Zhakpas

0

150 Zhakay

0

151 Zhaik

0

152 Zhagabulak

0

153 Zemzhiukhov

0

154 Zemlyanov

0

155 Zelyonoe

0

156 Köktoghay

0

157 Zormata

0

158 Zarin

0

159 Zamorenov

0

160 Zakladnov

0

161 Zakhar

0

162 Zakar’ya

0

163 Zadonskiy

0

164 Zachagansk

0

165 Zaburun’ye

0

166 Zabrodino

0

167 Zabrodin

0

168 Yuzhnoye

0

169 Yusupovskiy

0

170 Yunyy

0

171 Yulaevo

0

172 Yevlashkan

0

173 Yevgen’yevskiy

0

174 Esmakhan

0

175 Egim

0

176 Yesirkan

0

177 Yeset

0

178 Yeserken

0

179 Yesensay

0

180 Yesensay

0

181 Yesen’-Gil’dy

0

182 Yesekin

0

183 Yermolichev

0

184 Yerminay

0

185 Yermak-Ketken

0

186 Yerkinkala

0

187 Yerëmin

0

188 Yensmetep

0

189 Yenbekshi

0

190 Yenbek

0

191 Yemukhali

0

192 Yeltay

0

193 Yeltay

0

194 Eltay

0

195 Yeltai

0

196 Yelizarov

0

197 Yeleman-Butak

0

198 Yelekshay

0

199 Yekpyndy

0

200 Yekpindykurylys

0

201 Yekpende

0

202 Yekaterininskiy

0

203 Yegorov

0

204 Yegindykol’

0

205 Yeginsay

0

206 Yedris

0

207 Yedlbay

0

208 Yaysan

0

209 Yarmarochnyy Dvor

0

210 Yarki

0

211 Yanvartsevo

0

212 Yanaykino

0

213 Yalovo

0

214 Yakovlevka

0

215 Yaik

0

216 Vtoroy Buyergen

0

217 Voznesenovka

0

218 Voznesenovka

0

219 Vostandek

0

220 Vorob’yëv

0

221 Vologin

0

222 Vladimirovka

0

223 Vetelki

0

224 Vetelki

0

225 Veselyanka

0

226 Vertyaskina

0

227 Verkhovologino

0

228 Bestau

0

229 Verkhne-Orok

0

230 Gremyachiy

0

231 Verbovskiy

0

232 Velikhovka

0

233 Vechnyy

0

234 Vavilino

0

235 Vas’kin-Kuduk

0

236 Vasil’yevka

0

237 Valdan

0

238 Uzynköl

0

239 Uzynkol’

0

240 Uzunaral

0

241 Qyzylsay

0

242 Uzen’

0

243 Uzek

0

244 Uytas

0

245 Uyaly

0

246 Utoncha

0

247 Utochkin

0

248 Uteshsay

0

249 Utery

0

250 Utep

0

251 Utekinovskiy

0

252 Uspenskiy

0

253 Uspenovskiy

0

254 Uspenka

0

255 Usman

0

256 Ushtobe

0

257 Ush Tamak

0

258 Ushtagan

0

259 Ushtagan

0

260 Ushkzyl

0

261 Ushkuduk

0

262 Ushkuduk

0

263 Ushkuduk

0

264 Ushkuduk

0

265 Ushenino

0

266 Batpakkol’

0

267 Usernbai

0

268 Usak

0

269 Urunbay

0

270 Ortaqshyl

0

271 Urtakchal

0

272 Ursay

0

273 Urpek

0

274 Urpek

0

275 Urpek

0

276 Byurek

0

277 Urle

0

278 Urkash

0

279 Orda

0

280 Urazgaliyevskiy

0

281 Urazbay

0

282 Ural’skiy Prigorodnyy

0

283 Umbaya

0

284 Ulzhatay

0

285 Ul’-Oba

0

286 Kaydyk

0

287 Ulken-Yenbek

0

288 Oletti

0

289 Ulendy

0

290 Ulanak

0

291 Ukrainka

0

292 Uil

0

293 Udyuk

0

294 Ualiy

0

295 Uali

0

296 Tyyu Gostov

0

297 Tyuryukov

0

298 Tyurgay

0

299 Tyurdygyul’

0

300 Tyunde

0

301 Tyulyus

0

302 Tyulyugen

0

303 Tyulyugen

0

304 Marksizm

0

305 Tyay-Tyay

0

306 Tuzdykol’

0

307 Tuz-Agach

0

308 Tuz

0

309 Tuyakov

0

310 Tuyak

0

311 Tutse-Ayryk

0

312 Tuskainsay

0

313 Tushibek

0

314 Tushchikuduk

0

315 Tushchykuduk

0

316 Tushchyqara

0

317 Turum

0

318 Tursenin

0

319 Turgyzba

0

320 Turetobe

0

321 Turat

0

322 Tungysh

0

323 Zhana-Aul

0

324 Tumashov

0

325 Tulyuktyube

0

326 Tuleubulak

0

327 Tulengury

0

328 Tulak

0

329 Tukustayev

0

330 Tiksay

0

331 Tuksan

0

332 Tugarakchan

0

333 Tuastoy-Azhbulat

0

334 Tsyganovo

0

335 Sovkhoznoe

0

336 Tsaritsyn

0

337 Troitskoye

0

338 Tretiy Tsentr

0

339 Trekino

0

340 Trëkhbratinskiy

0

341 Tposh-Chagen

0

342 Tovatse

0

343 Totban

0

344 Tosshiy

0

345 Dyurtpishen

0

346 Tortkulak

0

347 Tortkuduk

0

348 Tortkuduk

0

349 Turlen

0

350 Torbeyevka

0

351 Topoli

0

352 Tanat

0

353 Tinaly

0

354 Tomarly

0

355 Tolen

0

356 Tolbayskaya

0

357 Tokarëv

0

358 Togyzkuduk

0

359 Togyzbay

0

360 Togus-Bay

0

361 Tuyyekuduk

0

362 Togay

0

363 Tlinshe

0

364 Tleubay

0

365 Tlencheyevskoye

0

366 Tleke

0

367 Tleke

0

368 Tlau

0

369 Titsay

0

370 Tishekuduk

0

371 Tingizbay

0

372 Timrey

0

373 Tileulikol’

0

374 Tikhonovka

0

375 Tigen

0

376 Tersakan

0

377 Chernoyarovo

0

378 Terensay

0

379 Terenkuduk

0

380 Terenkuduk

0

381 Terenkuduk

0

382 Terenkuduk

0

383 Terenkuduk

0

384 Terenkol’

0

385 Terekty

0

386 Terekty

0

387 Terek-Kuduk

0

388 Terek

0

389 Tepsen

0

390 Tentikkara

0

391 Tengge

0

392 Temirzhan

0

393 Temirbek

0

394 Temir

0

395 Temir

2560

396 Temich

0

397 Telyatov

0

398 Telyach’ye

0

399 Tel’novo

0

400 Telep

0

401 Telengutovskaya

0

402 Taz

0

403 Taysoyghan

0

404 Taypak-Kuduk

0

405 Taypak

0

406 Taygora

0

407 Taūshyq

2600

408 Zhiger

0

409 Tatrai

0

410 Tatarskiy

0

411 Tasty-Butak

0

412 Tasan-Shegen

0

413 Tasötkel

0

414 Tasoba

0

415 Tasmola

0

416 Taskuduk

0

417 Taskuduk

0

418 Tas-Kuduk

0

419 Tas-Kuduk

0

420 Taskoshe

0

421 Taskopa

0

422 Tasqotyr

0

423 Taskala

0

424 Tasshagyl

0

425 Tartay

0

426 Tarau

0

427 Taranov

0

428 Tarangul

0

429 Tantin

0

430 Tanka

0

431 Tanday

0

432 Tanbay

0

433 Tanas

0

434 Tanakol’

0

435 Tamon

0

436 Tamdykol’

0

437 Tamdy

0

438 Tamdy

0

439 Tambaytobe

0

440 Tamarly

0

441 Tamaptak

0

442 Tama

0

443 Talyau

0

444 Taltogay

0

445 Talovoye

0

446 Talovka

0

447 Talkayran

0

448 Taldysay

0

449 Taldysay

0

450 Taldykuduk

0

451 Taldybulak

0

452 Taldybulak

0

453 Taldyapan

0

454 Taldyapan

0

455 Taldyapan

0

456 Taldy

0

457 Taldapak

0

458 Talda

0

459 Talas

0

460 Talaptan

0

461 Talap

0

462 Talap

0

463 Talambay

0

464 Talab

0

465 Tala

0

466 Takysuat

0

467 Tasoba

0

468 Toganas

0

469 Tabun

0

470 Tabotayskiy

0

471 Tab-Kuduk

0

472 Tabantal

0

473 Taaldaral

0

474 Syytyk

0

475 Svyatoy

0

476 Bubenets

0

477 Suyindik

0

478 Suttigendy

0

479 Surkov

0

480 Surgol

0

481 Surgali

0

482 Supil’

0

483 Sulymetesh

0

484 Sulu-Kul’

0

485 Sulukol’

0

486 Sulukol’

0

487 Sukhinovka

0

488 Suyrkumak

0

489 Sugur

0

490 Sugur

0

491 Sugaly

0

492 Sugach

0

493 Studencheskoye

0

494 Strel’nikov

0

495 Stol’nikov

0

496 Stepnoe

0

497 Stepanovka

0

498 Stavropol’skiy

0

499 Staryy Mumbay

0

500 Staryy Kazangal

0