Countries

Kazakhstan

Page 4 - A list of cities of Kazakhstan

# City Population
1501 Karasu

0

1502 Kara-Su

0

1503 Karasu

0

1504 Karasu

0

1505 Karasu

0

1506 Karashiganak

0

1507 Karashyganak

0

1508 Karashev

0

1509 Karashyganak

0

1510 Qarasha

0

1511 Kara-Sergey

0

1512 Karasban

0

1513 Karasban

0

1514 Karasay

0

1515 Karasay

0

1516 Karasay

0

1517 Karaoy

0

1518 Karaotkel’

0

1519 Karaoba

0

1520 Karaoba

0

1521 Karanogay

0

1522 Karamys

0

1523 Karamulla

0

1524 Karamola

0

1525 Karamola

0

1526 Karambayevskiy

0

1527 Karakum

0

1528 Karakul’

0

1529 Kara Kuduk

0

1530 Karakuduk

0

1531 Karakuduk

0

1532 Karakuduk

0

1533 Karakuduk

0

1534 Kara-Kuduk

0

1535 Karakuduk

0

1536 Karaksy

0

1537 Kara-Kolpak

0

1538 Karakol

0

1539 Karakol’

0

1540 Karakol’

0

1541 Aralbay

0

1542 Karakol’

0

1543 Kara-Koga

0

1544 Kara-Khobda

0

1545 Karakhobda

0

1546 Kara-Khobda

0

1547 Karakemer

0

1548 Karakamys

0

1549 Karakalpaki

0

1550 Alghabas

0

1551 Karakalin

0

1552 Karagos

0

1553 Karagay-Kuduk

0

1554 Karagay Khuduk

0

1555 Karagayevka

0

1556 Karagay

0

1557 Karagay

0

1558 Karagay

0

1559 Karagay

0

1560 Karagasht

0

1561 Karagandy-Say

0

1562 Karagandy

0

1563 Karagandy

0

1564 Karagandy

451800

1565 Karagandy

0

1566 Karagandy

0

1567 Karagala

0

1568 Karadzhigit

0

1569 Karaduan

0

1570 Karachla

0

1571 Kara-Chegin

0

1572 Qarashay

0

1573 Karabutak

0

1574 Karabutak

0

1575 Karabulak

0

1576 Kara Bulak

0

1577 Karabulak

0

1578 Karabulak

0

1579 Karabudyr

0

1580 Karaboget

0

1581 Karabek

0

1582 Karabau

0

1583 Karabatyr

0

1584 Karabatano

0

1585 Karabas

0

1586 Karabas

0

1587 Karaagash

0

1588 Kaptagay

0

1589 Koptogay

0

1590 Kanzak

0

1591 Kankushek

0

1592 Kaneke

0

1593 Kandykty

0

1594 Kandyk

0

1595 Kandyk

0

1596 Kandagach

0

1597 Kanbakty

0

1598 Kanay

0

1599 Kanabayev

0

1600 Kamysty-Kul’

0

1601 Kamysty

0

1602 Kamstkul’

0

1603 Kamst-Kul’

0

1604 Kamstaral

0

1605 Kamokol’

0

1606 Kamenskiy

0

1607 Tasqala

6980

1608 Kamambayevskiy

0

1609 Kamalshagyl

0

1610 Kamal

0

1611 Kamal

0

1612 Kalmakshabyn

0

1613 Kalmykovo

0

1614 Qalmaq

0

1615 Kalmiyar

0

1616 Kalkhan-Kul’

0

1617 Novoye Kolike

0

1618 Kalinovka

0

1619 Kalinovka

0

1620 Kalyonoe

0

1621 Kaldygayty

0

1622 Kulakol’

0

1623 Kaindy

0

1624 Kaindy

0

1625 Kadzhigul

0

1626 Kabyl

0

1627 Kabankin

0

1628 Izmaylovskiy

0

1629 Izendy

0

1630 Dmitrov

0

1631 Ivanovka

0

1632 Ivanov

0

1633 Ivanayev

0

1634 Ivan

0

1635 Istomin

0

1636 Esbol

0

1637 Ispaybulak

0

1638 Islam-Kutyr’

0

1639 Iskininskiy

0

1640 Iskine

0

1641 Iskil’dy

0

1642 Iskene

311

1643 Isintayev

0

1644 Isingali

0

1645 Ishchan-Kub

0

1646 Isembay

0

1647 Isa

0

1648 Qamystyköl

0

1649 Irkatan

0

1650 Irgali

0

1651 Irgali

0

1652 Internatsional

0

1653 Inderlinskoye

0

1654 Inderbor

13254

1655 Inder

0

1656 Imeni Vos’mogo Marta

0

1657 Imeni Voroshilova

0

1658 Imeni Voroshilova

0

1659 Imeni Voroshilova

0

1660 Imeni Voroshilova

0

1661 Imeni Trinadtsati Let Kazakhstana

0

1662 Imeni Tel’mana

0

1663 Saray

0

1664 Imeni Stalina

0

1665 Imeni Stalina

0

1666 Ordzhonikidze

0

1667 Mereke

0

1668 Imeni Molotova

0

1669 Imeni Lenina

0

1670 Imeni Kuybysheva

0

1671 Imeni Kuybysheva

0

1672 Imeni Krupskoy

0

1673 Imeni Kominterna

0

1674 Imeni Kirova

0

1675 Imeni Kirova

0

1676 Imeni Kirova

0

1677 Imeni Kirova

0

1678 Masaytobek

0

1679 Imeni Karla Marksa

0

1680 Imeni Karla Marksa

0

1681 Imeni Karla Marksa

0

1682 Imeni Kalinina

0

1683 Imeni Kalinina

0

1684 Imeni Kalinina

0

1685 Imeni Kalinina

0

1686 Imeni Gor’kogo

0

1687 Imeni Gazety Pravda

0

1688 Imeni Engel’sa

0

1689 Imeni Engel’sa

0

1690 Imeni Chapayeva

0

1691 Imeni Chapayeva

0

1692 Imeni Amangel’dy

0

1693 Imankara

0

1694 Il’yasovo

0

1695 Il’inskiy

0

1696 Il’inskiy

0

1697 Īl’īnka

0

1698 Ilekshar

0

1699 Iksbay

0

1700 Iksak-Tyube

0

1701 Gurbshchen

0

1702 Grishin

0

1703 Grigor’yevka

0

1704 Grigor’yevka

0

1705 Grebushi

0

1706 Grebenshchikovo

0

1707 Goryachkino

0

1708 Gory

0

1709 Gorshkov

0

1710 Goroshkin

0

1711 Gornyy

0

1712 Gornovodskiy

0

1713 Gorbunov Pervyy

0

1714 Razdol’noye

0

1715 Gorbūnovo

0

1716 Gorbunov

0

1717 Gora Tish Uba

0

1718 Gora Kyzyl Baz

0

1719 Golubevo

0

1720 Golubinovka

0

1721 Goloshchekin

0

1722 Gogol’sk

0

1723 Gniloy

0

1724 Glinenskiy Vtoroy

0

1725 Glinenskiy

0

1726 Glavnyy

0

1727 Georgiyevskiy

0

1728 Georgiyevka

0

1729 Gatzulinskiy

0

1730 Gasbulat

0

1731 Ganyushkino

0

1732 Galitsino

0

1733 Furmanovo

0

1734 Furmanovo

0

1735 Fort-Shevchenko

5213

1736 Foma-Kuduk

0

1737 Fokin

0

1738 Filimonov

0

1739 Filimonov

0

1740 Ferrosplav

0

1741 Feduleyev

0

1742 Fedotov

0

1743 Fyodorovka

5338

1744 Fakeyev

0

1745 Fakel

0

1746 Erzerum

0

1747 Yeraliyev

11836

1748 Yenbekshi

0

1749 Enbekshi

0

1750 Enbek

0

1751 Embi

18760

1752 Embenskiy

0

1753 Embekskiy

0

1754 Karagay

0

1755 Egindy-Bulak

0

1756 Ebita

0

1757 Dzhusup

0

1758 Dzhurkan

0

1759 Dzhumuki

0

1760 Dzhimugale-Karambayev

0

1761 Dzhimugale

0

1762 Dzhger

0

1763 Dzhevlakskiy

0

1764 Dzhet Yekshi

0

1765 Dzhebyske

0

1766 Dzhasary-Kul’

0

1767 Dzharchik

0

1768 Dzhany-Kuduk

0

1769 Dzhanybek

8212

1770 Dzhangil’dino

0

1771 Dzhan-Gendyr

0

1772 Dzhangala

5954

1773 Dzhandy-Say

0

1774 Dzhandou-Kstau

0

1775 Dzhandarbek

0

1776 Dzhanbay

0

1777 Dzhanatau

0

1778 Dzhana-Tam

0

1779 Dzhanatala

0

1780 Dzhana-Aul’ye

0

1781 Dzhambul

0

1782 Dzhambeyty

6262

1783 Dzhambeyta

0

1784 Dzhambala

0

1785 Dzhaman-Chubar

0

1786 Dzhalpak-Tal

0

1787 Dzhalpak

0

1788 Dzhalmurzinov

0

1789 Dzhaldin

0

1790 Dzhaksy-May

0

1791 Dzhakhanayev

0

1792 Dzhaindy

0

1793 Dzhadey

0

1794 Dzerzhinskiy

0

1795 Dyussay-Tyube

0

1796 Dyurt-Kutyur

0

1797 Dyukulyuk

0

1798 Dymar

0

1799 Ozyornoye

0

1800 Dvadtsat’ Let Velikogo Oktyabrya

0

1801 Duzgali

0

1802 Dushman

0

1803 Dushchanov

0

1804 Duse

0

1805 Dudatskiy

0

1806 Dubrov

0

1807 Oktyabr’

0

1808 Dragomirovka

0

1809 Dosum

0

1810 Dostay

0

1811 Dossor

9526

1812 Donskoye

0

1813 Dungulyuk

0

1814 Donetsk

0

1815 Dolpakbas

0

1816 Dolonka

0

1817 Tonkeris

0

1818 Dolinnoye

0

1819 Dmitriyevskiy

0

1820 Dirkekuduk

0

1821 Dimbay

0

1822 Deutskiy

0

1823 Desyat’ Let Kazakhstana

0

1824 Derkul

0

1825 Dengizil

0

1826 Damby

0

1827 Daum

0

1828 Daulet-Yar

0

1829 Daukara

0

1830 Dat-Mechet’

0

1831 Dassy

0

1832 Dashin

0

1833 Dar’inskoye

0

1834 Darelsay

0

1835 Danilka

0

1836 Danilekol’

0

1837 Damba

0

1838 Dal’niy

0

1839 Dalbun

0

1840 Chūvashīnskoye

0

1841 Chureyev

0

1842 Churbanov

0

1843 Chupen

0

1844 Chulpan

0

1845 Chukalin

0

1846 Chubarkul’

0

1847 Chubarchak

0

1848 Chokun

0

1849 Chkalov

0

1850 Chizha Vtoraya

0

1851 Chizha Pervaya

0

1852 Chīrovo

0

1853 Chingarlau

6218

1854 Chinarëvo

0

1855 Chilik

0

1856 Chili

0

1857 Chili

0

1858 Chiili

0

1859 Chigrin

0

1860 Chigatay

0

1861 Chevilev

0

1862 Chesnokovo

0

1863 Chesnokovo

0

1864 Chesnokov

0

1865 Chernyshëv

0

1866 Chernyayev

0

1867 Chernukhin

0

1868 Chernoyarov

0

1869 Chernovodsk

0

1870 Chërnaya Rechka

0

1871 Chërnaya Padina

0

1872 Cherkesskiy

0

1873 Cherkasskiy

0

1874 Cheredovoy

0

1875 Chelesay

0

1876 Chedyrty

0

1877 Chederta

0

1878 Chebotaryovo

0

1879 Chebarkul’skiy

0

1880 Chebakovo

0

1881 Chebakov

0

1882 Chaykovka

0

1883 Chapūrīno

0

1884 Chapovo

0

1885 Chap-Kuduk

0

1886 Chapayev

0

1887 Chapayev

6000

1888 Chantym

0

1889 Chanton

0

1890 Chalak-Ankata

0

1891 Chakyr

0

1892 Chaker

0

1893 Shaghatay

0

1894 Chaganskiy

0

1895 Bylpyldaq

0

1896 Bykov

0

1897 Bozay

0

1898 Buzan

0

1899 Buyally

0

1900 Buukbay

0

1901 Bushali

0

1902 Burynshik

0

1903 Burunbay

0

1904 Burlisay

0

1905 Burlinskiy

0

1906 Burlin

3593

1907 Burli

0

1908 Burli

0

1909 Buranovka

0

1910 Burankol’

0

1911 Bumakol’

0

1912 Bulyunkol’

0

1913 Buldyrty

0

1914 Buldurta

0

1915 Buldyk

0

1916 Bulat-Mola

0

1917 Bulat

0

1918 Bulat

0

1919 Bulanov

0

1920 Bulan

0

1921 Bukash

0

1922 Bukany

0

1923 Bukan

0

1924 Bugush

0

1925 Bugul’

0

1926 Bugabay

0

1927 Kirovo

0

1928 Budarino

0

1929 Qarakemer

0

1930 Brikskiy

0

1931 Brik

0

1932 Bozoba

0

1933 Boysuat

0

1934 Bostandyk

0

1935 Bostan

0

1936 Borik

0

1937 Borsyksay

0

1938 Borsi

0

1939 Borodinskiy

0

1940 Shyghyrly

0

1941 Borodinovka

0

1942 Borly

0

1943 Borisovka

0

1944 Boriska

0

1945 Sarykuduk

0

1946 Bol’shoy Krasilovskiy

0

1947 Bol’shoy Karakol’

0

1948 Bol'shoy Kaptagay

0

1949 Bol’shoy Gorshkov

0

1950 Gorbunovo

0

1951 Bol’shoye Ganyushkino

0

1952 Bol’shoy Dynkezyl

0

1953 Bol'shoy Dashin

0

1954 Bol’shoy Shagan

0

1955 Bol’shoy Bystryy

0

1956 Seksenbaev

0

1957 Bol’shevik

0

1958 Baldyrgan

0

1959 Safonovka

0

1960 Bol’shaya Kuz’-Gora

0

1961 Bolgarka

0

1962 Boldyrevo

0

1963 Boldyrev

0

1964 Bolatskiy

0

1965 Bokhtygirey

0

1966 Bakaushino

0

1967 Bugumbay

0

1968 Bogoslovka

0

1969 Bogetsay

0

1970 Boget

0

1971 Boget

0

1972 Boget

0

1973 Bogdanovskiy

0

1974 Bogdanovka

0

1975 Bogatyrëvo

0

1976 Bogatoye

0

1977 Bobrov

0

1978 Aqsay

0

1979 Blagoveshchenskoye

0

1980 Blagodarnyy

0

1981 Bazyanov

0

1982 Biyatov

0

1983 Bitik

0

1984 Bitek

0

1985 Bis-Oba

0

1986 Bisenov

0

1987 Bisenaly

0

1988 Bīsen

0

1989 Birsugur

0

1990 Birlik

0

1991 Birlik

0

1992 Birkazan

0

1993 Birkali

0

1994 Bimshagyl

0

1995 Bikskul’

0

1996 Biksarayevskiy

0

1997 Biklay

0

1998 Bikhaldakty

0

1999 Bidoyak

0

2000 Budene

0