Countries

Japan

Page 3 - A list of cities of Japan

# City Population
1001 Tōgane

0

1002 Tōgane

0

1003 Toga

0

1004 Todoroki

0

1005 Tōdera

0

1006 Todaka

0

1007 Tochū

0

1008 Tochiya

0

1009 Tochio-honchō

23045

1010 Tochinoki

0

1011 Tochimoto

0

1012 Tochigi

82133

1013 Tochibori

0

1014 Tōbō

0

1015 Tobimatsu

0

1016 Tobata

0

1017 Tobata

0

1018 Yonashiro-tōbaru

0

1019 Tōbaru

0

1020 Minamitōbaru

0

1021 Tobachō

0

1022 Toba

23303

1023 Shimokoshikichō-teuchi

0

1024 Tete

0

1025 Teshimachō

0

1026 Teruya

0

1027 Teruya

0

1028 Teruya

0

1029 Yonashiro-teruma

0

1030 Tedokon

0

1031 Terazu

0

1032 Asahichō-terazuki

0

1033 Teratani

0

1034 Kōnanchō-terashō

0

1035 Terashimachō

0

1036 Teramachi

0

1037 Teramachi

0

1038 Terama

0

1039 Teraimachi

0

1040 Teragō

0

1041 Teradomari-kōshimizu

0

1042 Terada

0

1043 Terabun

0

1044 Terabe

0

1045 Terabaru

0

1046 Ten’ya

0

1047 Tenri

71052

1048 Tenoura

0

1049 Tenoko

0

1050 Tennōzu

0

1051 Tennōjichō-kita

0

1052 Tennō

22740

1053 Tennō

0

1054 Tenjingō

0

1055 Tenjin

0

1056 Tenjin

0

1057 Tenjimmae

0

1058 Teniya

0

1059 Tengan

0

1060 Tempaku-ku

0

1061 Tenma

0

1062 Ōtsuku-tenma

0

1063 Temma

0

1064 Tembichō

0

1065 Tenman

0

1066 Teima

0

1067 Teishi

0

1068 Taira

0

1069 Yasuchō-tei

0

1070 Tasawa

0

1071 Taya

0

1072 Tawaramoto

32659

1073 Taurachō

0

1074 Tatsuta

0

1075 Tatsuruhamamachi

0

1076 Tatsuno

21499

1077 Tatsunochō-tominaga

40011

1078 Tatsuma

0

1079 Tatsuiwa

0

1080 Tatsugō

0

1081 Tatsugahama

0

1082 Tatsuechō

0

1083 Tateyama

50064

1084 Tateyama

0

1085 Tatewakichō

0

1086 Tateno

0

1087 Tateno

0

1088 Tategushigō

0

1089 Tatekado

0

1090 Tateiwa

0

1091 Tateiwa

0

1092 Asahichō-tateiwa

0

1093 Tateishi

0

1094 HIgashitateishi

0

1095 Yamagamachi-tateishi

0

1096 Tateda

0

1097 Tatebayashi

81274

1098 Tasumichō

0

1099 Tasukechō

0

1100 Tasukayā

0

1101 Tasoura

0

1102 Tashirogahae

0

1103 Tashiro

0

1104 Tashiro

0

1105 Tashiro

0

1106 Tashiro-honmchi

0

1107 Tashiro

0

1108 Tashima

0

1109 Tashikaraura

0

1110 Tasabaru

0

1111 Tarumizu

19146

1112 Tarumi

0

1113 Tarumi

0

1114 Tarumi

0

1115 Tarumichō

0

1116 Taruma

0

1117 Tarui

29070

1118 Ei

0

1119 Tarui

0

1120 Tarōdai

0

1121 Tarōda

0

1122 Tari

0

1123 Tarekado

0

1124 Taranokidai

0

1125 Taragi

0

1126 Taragachō

0

1127 Tara

0

1128 Tara

0

1129 Tanushimarumachi-toyoki

21156

1130 Tanuma

28723

1131 Tachinoura-kaigan

0

1132 Tanouramachi

0

1133 Tanoura

0

1134 Tanoura

0

1135 Tanoura

0

1136 Tanoono

0

1137 Tanono

0

1138 Tanokuchi

0

1139 Kojima-tanokuchi

0

1140 Tanokuchi

0

1141 Hikoshima-tanokubichō

0

1142 Tanohara

0

1143 Tanohama

0

1144 Tano

0

1145 Tano

0

1146 Tannowa

0

1147 Taniyama-chūō

0

1148 Taniya

0

1149 Tanisuji

0

1150 Nangōchō-taninokuchi

0

1151 Tanijiri

0

1152 Taniguchi

0

1153 Taniguchi

0

1154 Tanigawa

0

1155 Tanigashira

0

1156 Taniai

0

1157 Tanezaki

0

1158 Yamakoshi-tanesuhara

0

1159 Tandō

0

1160 Tando

0

1161 Tancha

0

1162 Nishi-Tokyo-shi

195164

1163 Tanashichō

82112

1164 Tanami

0

1165 Tanakamachi

0

1166 Tanaka

0

1167 Ōnomachi-tanaka

0

1168 Tanabe-Shinden

0

1169 Tanabe

65903

1170 Tanabe

69563

1171 Tanabaru

0

1172 Tamugimata

0

1173 Tamugi

0

1174 Taminato

0

1175 Tamina

0

1176 Tabeichō

0

1177 Tanbaichichō

0

1178 Tamba

0

1179 Tamataki

0

1180 Tamashiro

0

1181 Tamashima-kashiwajima

0

1182 Tamaru

0

1183 Tamaru

0

1184 Tamariichi

0

1185 Tamarai

0

1186 Tamanoura

0

1187 Tamano

67786

1188 Tamana

45661

1189 Tamamura

42566

1190 Tamamizu

0

1191 Tamagusuku

0

1192 Tamagawa

0

1193 Tamagawa

0

1194 Tamagawa

0

1195 Tama-gaito

0

1196 Tamachi

0

1197 Tama

0

1198 Takushimaura

0

1199 Takushimachō

0

1200 Takushi

0

1201 Nimachō-takuno

0

1202 Takuma

0

1203 Takumachō-takuma

0

1204 Tākubu

0

1205 Takono

0

1206 Takojimamachi

0

1207 Shimanechō-tako

0

1208 Takou

0

1209 Takinoshiri

0

1210 Takinomiya

0

1211 Takinohara

0

1212 Takinohai

0

1213 Takinogawa

0

1214 Takimiya

0

1215 Takihata

0

1216 Takigoshi

0

1217 Takigawara

0

1218 Takidan

0

1219 Takibe

0

1220 Takimachi

0

1221 Takeyashiki

0

1222 Takewatari

0

1223 Takewara

0

1224 Taketoyo

41679

1225 Taketomi

0

1226 Taketomi

0

1227 Mitsushimachō-takeshiki

0

1228 Takezaki

0

1229 Takeoka

0

1230 Takeo

34230

1231 Takenoura-gōchi

0

1232 Takeura

0

1233 Takenouchi

0

1234 Takenouchichō

0

1235 Takenota

0

1236 Kosazachō-takenokoba

0

1237 Takenokawa

0

1238 Takenokawa

0

1239 Takenochō-takeno

0

1240 Kengun

0

1241 Takaesu

0

1242 Hitotsubashi

0

1243 Takehira

0

1244 Takehara

30506

1245 Takehara

0

1246 Takehanachō

0

1247 Takefu

75753

1248 Takae

0

1249 Kunimimachi-taketazu

0

1250 Takedamachi

16361

1251 Takeda

0

1252 Takazato

0

1253 Takayama

66636

1254 Takayabu

0

1255 Takaya

0

1256 Takayachō

0

1257 Oshibedanichō-takawa

0

1258 Takatsuki

0

1259 Takatsuki

354468

1260 Takatsuka

0

1261 Takatsuka

0

1262 Takatsu

0

1263 Tonemachi-takatoya

0

1264 Takatoya

0

1265 Takatorichō

0

1266 Takatomi

0

1267 Takatoku

0

1268 Takatō

0

1269 Takatachō

0

1270 Kōdachō-takatabara

0

1271 Takata

0

1272 Takasu

0

1273 Takasu

0

1274 Ondochō-takasu

0

1275 Takasuchō

0

1276 Takashiho

0

1277 Takashima

0

1278 Takashima

0

1279 Takashiba

0

1280 Takashi

0

1281 Takase

0

1282 Takase

0

1283 Takasawa

0

1284 Takasaki-shinden

0

1285 Takasaki

0

1286 Takasaki

240857

1287 Takasaki

0

1288 Takasaka

0

1289 Takasago

0

1290 Takasagochō-takasemachi

0

1291 Takarazuka

219789

1292 Takarachō

0

1293 Takarachō

0

1294 Takarabechō-shimotakarabe

0

1295 Takara

0

1296 Takaoka

170077

1297 Takaoka

0

1298 Takaoka

0

1299 Takaokachō-uchiyama

0

1300 Takanoyuri

0

1301 Takanosu

0

1302 Takanosu

0

1303 Takanosu

0

1304 Takanomachi

0

1305 Takanoha

0

1306 Takano

0

1307 Ichishichō-takano

0

1308 Higashiiya-takano

0

1309 Takano

0

1310 Takane

0

1311 Takanawa

0

1312 Misakimachi-kōnami

0

1313 Takanabe

22513

1314 Takamuro

0

1315 Takamori

0

1316 Takamori

0

1317 Takamiyagusuku

0

1318 Takamiya

0

1319 Takamitsu

0

1320 Takami

0

1321 Takami

0

1322 Takami

0

1323 Takamatsu

0

1324 Takamatsu

334223

1325 Takakushi

0

1326 Takakubo

0

1327 Takajōmachi

0

1328 Takajō

0

1329 Takajō

0

1330 Takaiwa

0

1331 Takaishi-minami

0

1332 Takaishi

60511

1333 Takaike

0

1334 Takai

0

1335 Shirasawamachi-takahira

0

1336 Takahashi

0

1337 Takahashi

24819

1338 Takahashi

0

1339 Takahashimachi

0

1340 Takaharu

0

1341 Hirohataku-takahamachō

0

1342 Takahama

0

1343 Takahama

0

1344 Takahama

40501

1345 Takahama

0

1346 Takahagi

0

1347 Takagushi

0

1348 Takafu

0

1349 Takada

0

1350 Takada

0

1351 Takada

0

1352 Takada

0

1353 Bungo-Takada-shi

23856

1354 Takabuku

0

1355 Takabō

0

1356 Takabō

0

1357 Takahara

0

1358 Taga

0

1359 Tajiri

0

1360 Tajiri

0

1361 Tajimi

107818

1362 Tajima

0

1363 Tangochō-taiza

0

1364 Tōjōchō-taishakumido

0

1365 Taishachō-kizukikita

0

1366 Tairagawa

0

1367 Taira

0

1368 Taira

0

1369 Taira

0

1370 Taira

0

1371 Ukumachi-taira

0

1372 Kamikoshikichō-taira

0

1373 Taira

0

1374 Taira

0

1375 Tainoura

0

1376 Tainamachi

0

1377 Taiji

0

1378 Taiho

0

1379 Tai

0

1380 Tahara

38177

1381 Ondochō-tahara

0

1382 Taguchi

0

1383 Taguchi

0

1384 Tagokura

0

1385 Tago

0

1386 Tagawa

0

1387 Tanagawa-tanigawa

0

1388 Tagawa

51608

1389 Tagarasu

0

1390 Taga

0

1391 Tadotsu

23514

1392 Tadehara

0

1393 Tadaoka-higashi

0

1394 Tadaoka-naka

0

1395 Tadanoumi-tokonoura

0

1396 Tadami

0

1397 Tadama

0

1398 Tadachi

0

1399 Tada

0

1400 Tachiyama

0

1401 Ikitsukichō-tachiura

0

1402 Tachibanadōri

0

1403 Tachibanachō

0

1404 Tachibanachō

0

1405 Tachiarai

0

1406 Tabuse

0

1407 Kunisakimachi-tabuka

0

1408 Tabugawa

0

1409 Tabe

0

1410 Tabata

0

1411 Tabata

0

1412 Tabaru

0

1413 Tabara-shimo

0

1414 Taba

0

1415 Toyotamachō-ta

0

1416 Suzuyama

0

1417 Suzukawachō

0

1418 Suzuka

191477

1419 Suzaki

0

1420 Suzaka

54022

1421 Suyama

0

1422 Suwanyama

0

1423 Suwa

54735

1424 Suwa

0

1425 Sutara

0

1426 Susuma-hongō

0

1427 Monzenmachi-susukino

0

1428 Susuki

0

1429 Sosu

0

1430 Susenji

0

1431 Susami

0

1432 Susakiuramachi

0

1433 Susakichō

0

1434 Susaki

0

1435 Susaki

26195

1436 Susai

0

1437 Susa

0

1438 Miyagawachō-sunouchi

0

1439 Suzaki

0

1440 Sunomiya

0

1441 Kiyomichō-sunomata

0

1442 Sunomata

0

1443 Suno

0

1444 Sunayama

0

1445 Sunatake

0

1446 Sunatake

0

1447 Ishikawa-sonan

0

1448 Sunakohara

0

1449 Sunadake

0

1450 Sunabe

0

1451 Sumoto

39546

1452 Mitsushimachō-sumo

0

1453 Sumiyoshi

0

1454 Sumiyoshi

0

1455 Sumiyoshichô

0

1456 Sumiyoshi

0

1457 Sumiyoshi

0

1458 Sumiyoshi

0

1459 Sumiyoshimachi

0

1460 Sumiyoshi

0

1461 Sumiyoshi-honmachi

0

1462 Sumida

0

1463 Suma

0

1464 Sukunabaru

0

1465 Sukumo

25784

1466 Sukuta

0

1467 Sukomo

0

1468 Sukku

0

1469 Suki

0

1470 Suki-shimoda

0

1471 Sukawa

0

1472 Sukawa

0

1473 Sugama

0

1474 Suka

0

1475 Suka

0

1476 Ariakemachi-suji

0

1477 Suizu

0

1478 Suizu

0

1479 Suizawa-honmachi

0

1480 Suita

351630

1481 Suishachō

0

1482 Mizugama

0

1483 Suijō

0

1484 Suigetsu

0

1485 Suigasaki

0

1486 Suibara

20392

1487 Suhara

0

1488 Suguri

0

1489 Sugōdani

0

1490 Sugō

0

1491 Sugiyamachō

0

1492 Sugito

49817

1493 Furukawachō-sugisaki

0

1494 Suginosawa

0

1495 Suginda

0

1496 Sugimizu

0

1497 Sugihata

0

1498 Sugaya

0

1499 Tanushimarumachi-sugawara

0

1500 Sugawa

0