Countries

Japan

Page 2 - A list of cities of Japan

# City Population
501 Uwayama

0

502 Uwaura

0

503 Uwano

0

504 Uwano

0

505 Uwano

0

506 Uwa

0

507 Uwaino

0

508 Uwagi

0

509 Uwadana

0

510 Uwada

0

511 Uttaki

0

512 Utsunomiya

449865

513 Utsunobara

0

514 Utsuno

0

515 Utsumi

0

516 Utsuishi

0

517 Utsubo

0

518 Miyagawachō-utsubo

0

519 Utonkochi

0

520 Biseichō-utodani

0

521 Uto

39234

522 Uto

0

523 Uchihana

0

524 Utazu

0

525 Shikamachichō-shimoutagaura

0

526 Uta

0

527 Uta

0

528 Ususuki

0

529 Kosazachō-usunoura

0

530 Usuki

35001

531 Yatsuomachi-usujima

0

532 Usui

0

533 Usugi

0

534 Usuda

0

535 Ushuku

0

536 Ushizuchō-ushizu

0

537 Ushijima

0

538 Yuya-ushirobata

0

539 Ushiroo

0

540 Ushiodachō

0

541 Ushiomura

0

542 Ushinoya

0

543 Ushimadochō-ushimado

0

544 Ushichō

0

545 Ushibukamachi

16667

546 Ushitsu

0

547 Usen

0

548 Uzanbaru

0

549 Usa

0

550 Uryūno

0

551 Urushiyama

0

552 Urushi

0

553 Urumi

0

554 Uruido

0

555 Uro

0

556 Uro

0

557 Urigōchō

0

558 Ureshinomachi-shimojuku

18953

559 Urayasu

143758

560 Urauchi

0

561 Urada

0

562 Urata

0

563 Urasoko

0

564 Yonōzu-urashiroura

0

565 Urasaki

0

566 Urasa

0

567 Uranosaki

0

568 Takaokachō-uranomyō

0

569 Urankochi

0

570 Uranaka

0

571 Urakamimachi

0

572 Urajiro

0

573 Uraji

0

574 Uraharu

0

575 Uragō

0

576 Uragawara

0

577 Urankashira

0

578 Uragami

0

579 Uraga

0

580 Uradome

0

581 Urado

0

582 Urada

0

583 Ura

0

584 Ura

0

585 Ura

0

586 Ura

0

587 Ura

0

588 Uozu

45848

589 Uniumachi

0

590 Unten

0

591 Untenbaru

0

592 Umusa

0

593 Unoshima

0

594 Unoke

0

595 Uno

0

596 Uneharu

0

597 Une-hara

0

598 Unedomari

0

599 Unebichō

0

600 Une

0

601 Unazuki-onsen

0

602 Unami

0

603 Unami

0

604 Onaha

0

605 Onaga

0

606 Uminokuchi

0

607 Umi

39772

608 Umeura

0

609 Umeki

0

610 Umeki

0

611 Umehara

0

612 Umedochō

0

613 Umeda

0

614 Umaze

0

615 Shingūchō-umatate

0

616 Umanoue

0

617 Ikedachō-umaji

0

618 Umagaeshi

0

619 Ukitsu

0

620 Ukitsu

0

621 Ukishima

0

622 Uken

0

623 Uki

0

624 Uken

0

625 Ukegawa

0

626 Ukawa

0

627 Minakuchichō-ukawa

0

628 Ukaji

0

629 Hōryūmachi-ukai

0

630 Uka

0

631 Uka

0

632 Ujinamachi

0

633 Ujiie

30366

634 Uji

192925

635 Uji

0

636 Kamiunten

0

637 Uinouchi

0

638 Uechi

0

639 Ugusu

0

640 Ugui

0

641 Ūgi

0

642 Ukazuka

0

643 Ugata

0

644 Uga

0

645 Ōta

0

646 Ōkobori

0

647 Ufudō

0

648 Uezu

0

649 Uezu

0

650 Uesugichō

0

651 Uenoji

0

652 Uenohara

27840

653 Ueno

0

654 Ueno

0

655 Ueno

0

656 Ueno

0

657 Ueno-ebisumachi

61598

658 Ueno

0

659 Ueno

0

660 Ueno

0

661 Uenagata

0

662 Uemmachi

0

663 Uemisaki

0

664 Uematsu

0

665 Ueki

0

666 Uekimachi-mōno

31688

667 Uegusuku

0

668 Ueda

126606

669 Ueda

0

670 Ueta

0

671 Uechi

0

672 Uehara

0

673 Yonashiro-uehara

0

674 Uebaru

0

675 Ue-aratachō

0

676 Udono

0

677 Udo

0

678 Unazukimachi-uchiyama

0

679 Uchiura

0

680 Uchiumi

0

681 Ujidomari

0

682 Uchisaiwaichō

0

683 Uchinoumi

0

684 Uchinomaki

0

685 Uchinomachi

0

686 Uchikawauchi

0

687 Uchino

0

688 Uchinashi

0

689 Uchikawa

0

690 Uchihatachō

0

691 Yamagamachi-uchigawano

0

692 Uchifukuji

0

693 Uchidani

0

694 Ube

173733

695 Ubara

0

696 Ubaguchi

0

697 Tsuzurahara

0

698 Tsuzu

0

699 Tsuzawa

0

700 Tsuyazaki

0

701 Tsuyama

89717

702 Tsuwazakigō

0

703 Tsuwano

0

704 Tsutsunoura

0

705 Tsutsuichō

0

706 Izuharamachi-tsutsu

0

707 Tsushima

67658

708 Goshikichō-tsushi

0

709 Tsusedo

0

710 Tsuruzako

0

711 Tsudamachi-tsuruwa

0

712 Tsurushimachō

0

713 Tsurusaki

76968

714 Tsuruoka

99820

715 Tsurumi

0

716 Tsurumi

0

717 Tsurumachi

0

718 Tsurumachi

0

719 Kunisakimachi-tsurugawa

0

720 Tsuruhamadōri

0

721 Monzenmachi-tsurugiji

0

722 Tsurugi-asahimachi

22042

723 Tsurugasaki

0

724 Tsuruga

68482

725 Tsuruda

0

726 Tsuru

0

727 Tsuru

0

728 Tsuro

0

729 Tsuro

0

730 Tsurasaku

0

731 Tsurakashi

0

732 Tsunozuchō

0

733 Tsunoshima

0

734 Tsunokawa

0

735 Kawaichō-tsunogawa

0

736 Shingūchō-tsunogame

0

737 Tsunō

0

738 Tsunemimachi

0

739 Tsunanose

0

740 Tsunagi

0

741 Tsumugimachi

0

742 Tsumori

0

743 Tsumo

0

744 Tsuma

0

745 Tsumachō

0

746 Tsuma

34318

747 Etajimachō-tsukumo

0

748 Tsukumiura

21658

749 Tsukui

0

750 Tsukui-itchōme

0

751 Tsukuda

0

752 Tsukuda

0

753 Tsukiyono

0

754 Tsukishima-Nishi-nakadōri

0

755 Tsukishima-Nishi-gashidōri

0

756 Tsukishima-Higashi-nakadōri

0

757 Tsukishima-Higashi-gashidōri

0

758 Tsukishimadōri

0

759 Tsukishima

0

760 Tsukiji

0

761 Tsukiji

0

762 Tsukida

0

763 Tsukida

0

764 Katsuren-tsuken

0

765 Tsukefunechō

0

766 Tsukazan

0

767 Tsukawaki

18371

768 Tsukatsuno

0

769 Tsukasamachi

0

770 Tsukanoyama

0

771 Tsukama

0

772 Tsukama

0

773 Tsukaguchichō

0

774 Tsukagoshi

0

775 Tsukabaru

0

776 Tsuka

0

777 Tsujikawa

0

778 Tsujidō

0

779 Tsujichō

0

780 Tsuji

0

781 Ikawachō-tsuji

0

782 Hatatsuchō-tsuji

0

783 Tsuiyama

0

784 Tsuiki

9100

785 Tsuiji

0

786 Tsuigomichō

0

787 Tsuhako

0

788 Tsuha

0

789 Tsuha

0

790 Suketō

0

791 Tsugayuki

0

792 Tsugawa

0

793 Tsuganishi

0

794 Tsuga

0

795 Tsuedani

0

796 Tsudo

0

797 Tsudachō

0

798 Tsuda-motomachi

0

799 Tsudachō

0

800 Tsudamachi-tsuda

0

801 Hiraokachō-tsuchiyama

0

802 Tsuchiyamachō-minamitsuchiyama

0

803 Tsuchi-hongō

0

804 Tsuchikawa

0

805 Tsuchidōchō

0

806 Tsuchidachō

0

807 Tsuchida

0

808 Tsuburano

0

809 Tsuboya

0

810 Tsubota

0

811 Tsubono

0

812 Tsuboana

0

813 Tsubata

38644

814 Tsubame

44284

815 Tsubakihara

0

816 Tsubakidomarichō

0

817 Tsubaki

0

818 Tsubakichō

0

819 Tsu

163461

820 Tōzuka

0

821 Tozawa

0

822 Tōzato

0

823 Toyotsu

0

824 Toyotomichō-toyotomi

0

825 Toyota

362383

826 Toyosu

0

827 Toyoshina

27834

828 Toyosato

0

829 Toyooka

46500

830 Toyooka

0

831 Harunochō-toyooka

0

832 Toyonomachi-toyono

0

833 Toyonaka

384459

834 Toyokawa

120537

835 Toyohashi

378374

836 Toyohara

0

837 Toyohama

21917

838 Toyohamachō-wadahama

0

839 Toyoda

0

840 Toyoda

0

841 Toyoda

0

842 Toyoda

0

843 Toyoda

0

844 Toyoda

0

845 Toyohashi

0

846 Kamitsushimachō-toyo

0

847 Toyano

0

848 Toyama

325532

849 Tōyama

0

850 Toya

0

851 Toya

0

852 Toya

0

853 Toue

0

854 Tottori

154098

855 Tottori

0

856 Totoro

0

857 Tosu

63595

858 Tōshōji

0

859 Toshima

0

860 Tōshi

0

861 Tosakichō

0

862 Tosadomari

0

863 Tosaboridōri

0

864 Kamitosa

0

865 Toroku

0

866 Toriuchi

0

867 Hamatamamachi-torisu

0

868 Torishima

0

869 Torisawa

0

870 Goshikichō-torikaiura

0

871 Torishima

0

872 Toriimatsu

0

873 Torii

0

874 Torihama

0

875 Torigoe

0

876 Toridemachi

0

877 Toribuchi

0

878 Toranomon

0

879 Tono-yama

0

880 Tonoura

0

881 Tonoshō

16514

882 Tonomi

0

883 Tonomachi

0

884 Tonomachi

0

885 Tonokōrimachi

0

886 Ondochō-tonoko

0

887 Tōnoki

0

888 Tonoki

0

889 Tōnokawa

0

890 Tonoi

0

891 Tōnohamamachi

0

892 Tonogusuku

0

893 Tonogiya

0

894 Tonoechō

0

895 Tonoda

0

896 Tōno

0

897 Tone

0

898 Tondabayashichō

132873

899 Tondachō

0

900 Tonda

0

901 Tonda

0

902 Tonami

0

903 Tonaki

0

904 Tōnaibata

0

905 Tomoyose

0

906 Tomoura

0

907 Tomota

0

908 Tomori

0

909 Tomono

0

910 Tomochi

0

911 Tomobuchichō

0

912 Tomo

0

913 Tomitaka

0

914 Tomitaisshiki

0

915 Tomisaki

0

916 Tomioka

49281

917 Tomioka

0

918 Tomioka

0

919 Tominaga

0

920 Kunisakimachi-tomikuura

0

921 Tomikura

0

922 Akimachi-tomikiyo

0

923 Tomiokachō

0

924 Kawaguchi

0

925 Tomigusuku

55715

926 Tomiemachi-tomie

0

927 Tomida

0

928 Tonbara

0

929 Tomaru

0

930 Tomariura

0

931 Tomari

0

932 Tomari

0

933 Tomari

0

934 Tomari

0

935 Tomari

0

936 Tomari

0

937 Tomachi

0

938 Tōma

0

939 Tokyo

8336599

940 Tokuyama

101133

941 Tokusue

0

942 Kitahata-tokusue

0

943 Tokushima

267345

944 Atō-tokusanaka

0

945 Tokura

0

946 Tokumaru

0

947 Tokuman

0

948 Tokuma

0

949 Tokujira

0

950 Tokujimo

0

951 Tokuichi

0

952 Tsuchiyamachō-tokuhara

0

953 Tokuda

0

954 Toguchimachi

0

955 Tokorozawa

339435

956 Tokonami

0

957 Tokoname

49554

958 Tōkōji

0

959 Tokize

0

960 Tokiwamachi

0

961 Tokiwa

0

962 Tokiwachō

0

963 Tokiwa

0

964 Tokitsu

0

965 Tokimata

0

966 Tokiiri

0

967 Toki

61394

968 Tokeshi

0

969 Tokashiku

0

970 Tokashiki

0

971 Tokami

0

972 Tōkamachi

41136

973 Tōkaichi

0

974 Tōkaichi

0

975 Tōjōchō-tōjō

0

976 Tōjō

0

977 Tōjimbara

0

978 Tōji

0

979 Toiyaguchi

0

980 Toishi

0

981 Toidemachi

0

982 Toi

0

983 Toi

0

984 Togura

0

985 Toguchi

0

986 Toguchi

0

987 Toguchi

0

988 Tōgōmachi

0

989 Togōchi

0

990 Tōgō

0

991 Tougou

0

992 Togitsu

29364

993 Togi-jitōmachi

0

994 Haguromachi-tōge

0

995 Monzenmachi-tōge

0

996 Tōge

0

997 Tōge

0

998 Tōge

0

999 Togashi

0

1000 Togari

0