Paesi

Mongolia

Page 1 - A list of cities of Mongolia

# City Population
1 Yumiin Jisa

0

2 Yihe Bulagiin Dugang

0

3 Yaaruugiin Hüryee

0

4 Üyönch

0

5 Uujim

0

6 Urdgol

0

7 Urda Goliin Bayshing

0

8 Üneen-Us

0

9 Uliastay

16240

10 Uliast

0

11 Ulagchin

0

12 Ulaan Tologoyn Jisa

0

13 Ulaantolgoy

0

14 Ulaangom

28085

15 Ulaan Chuluutayn Örtöö

0

16 Ulaan Chuluutayn Dugang

0

17 Ulaan Chuluutayn Dugang

0

18 Ulaan Chuluutayn Dugang

0

19 Ujigiin Talaiin Dugang

0

20 Tu-tzu-han-su-hai

0

21 Türgen

0

22 Tümen

0

23 Tsorjiin Hüryee

0

24 Tsogtjargalan

0

25 Tsetserligiin Örtöö

0

26 Tsetserligiin Bayshing

0

27 Tsetserleg

0

28 Tsetserengiin Dugang

0

29 Tsetsegnuur

0

30 Tsenher

0

31 Tsengel Hayrhan Suma

0

32 Tseel

0

33 Tsartayn Hüryee

0

34 Tsalgar

0

35 Tsahir

0

36 Tsahildagiin Örtöö

0

37 Tsagarim Bayshing

0

38 Tsagaan-Uul

0

39 Tsagaan Tünheiin Hüryee

0

40 Tsagaantüngi

0

41 Tsagaan Tologoyn Hural

0

42 Tsagaan-Olom

0

43 Tsagaannuur

200

44 Tsagaangol

0

45 Tsagaan Gol

0

46 Tsagaan Ergin Bayshing

0

47 Tsagaanchuluut

0

48 Tsagaan Burgaasa Örtöö

0

49 Tsagaan Burgaasanii Hüryee

0

50 Tsagaan Bulagiin Dugang

0

51 Tosontsengel

9526

52 Tooromt

0

53 Tolbo

0

54 Tögrög

0

55 Tögrög

0

56 Togos Bülteyn Hüryee

0

57 Tögörigiin Süme

0

58 Tögörigiin Hüryee

0

59 Tögörigiin Bayshing

0

60 Tögöl

0

61 Tergetiin Bayshing

0

62 Tegshin Bayantayn Hüryee

0

63 Tegshiin Hüryee

0

64 Tegsh

0

65 Teeliin Dugang

0

66 Teel

0

67 Taylag Suma

0

68 Taygan

0

69 Taryaatayn Baraanii Bayshing

0

70 Taryaata Hüryee

0

71 Taryaanii Jisa

0

72 Tarhatay

0

73 Tamch

0

74 Talshand

0

75 Tahilt

0

76 Sundalta Bayshing

0

77 Sümeiin Hiid

0

78 Sümber

0

79 Suhaytayn Bulag

0

80 Sudayn Hüryee

0

81 Suoku

0

82 Shumuultay

0

83 Shiree

0

84 Sharga

0

85 Sharga

0

86 Sharga

0

87 Sharbulag

0

88 Shara Belchiriin Bayshing

0

89 Shabiin Hüryee

0

90 Sayn-Ust

0

91 Santayn Hüryee

0

92 Sangiyn Dalay

0

93 Sangiin Dalayn Hüryee

0

94 Sangiin Dalay Hüryee

0

95 Salgar

0

96 Rashaant

0

97 Oygor

0

98 Oygon

0

99 Ovoot

0

100 Övögdiy

0

101 Örgön Shirigiin Hüryee

0

102 Orgil

0

103 Öndörhangay-Sum

0

104 Olon Bulagiin Bayshing

0

105 Ölgii

28400

106 Öldzeyteyn Horshoo

0

107 Öldzeyte Bulagiin Hiid

0

108 Ögöömöriin Bayshing

0

109 Ögöömör

0

110 Oboonii Bulangiin Dugang

0

111 Nuga

0

112 Noyon Hangay Ashan

0

113 Nomtoyn Dugang

0

114 Nogoonnuur

0

115 Naydanii Hüryee

0

116 Nariin Hüryee

0

117 Nariin Gichigeneiin Dugang

0

118 Narangiin Dugang

0

119 Naranbulag

0

120 Naranbulag

0

121 Naran

0

122 Naran

0

123 Narabanchinii Hüryee

0

124 Namiriin Hüryee

0

125 Namir

0

126 Namaldzaagiin Dugang

0

127 Mürengiin Hüryee

0

128 Mörön

0

129 Tsagaanhayrhan

0

130 Mogoyn Hüryee

0

131 Mogoyn Hüryee

0

132 Mogoyn Bayshing

0

133 Mingat Hüryee

0

134 Mandaliin Jisa

0

135 Mandal

0

136 Mandahaiin Hüryee

0

137 Khoilik

0

138 Jodiin Dugang

0

139 Jirgalantayn Datsang

0

140 Jirantayn Dugang

0

141 Jargalant

0

142 Jargalant

0

143 Jargalant

0

144 Jargalant

0

145 Ideriin Suma

0

146 Ider

0

147 Ibeeteyn Hüryee

0

148 Hüytenii Jisa

0

149 Huyagt

0

150 Hüryee Deresenii Örtöö

0

151 Hurimiin Suma

0

152 Hunt

0

153 Hunhata-Örtöö

0

154 Hungiy

0

155 Hulhatayn Hüryee

0

156 Hujirtayn Örtöö

0

157 Hujirt

0

158 Höviyn Am

0

159 Hovd

0

160 Höshööt

0

161 Khurkhurogiin Khure

0

162 Hongoriin Hüryee

0

163 Hongo

0

164 Hongiin Hüryee

0

165 Holboo

0

166 Höhtolgoy

0

167 Hödrögö

0

168 Hitagiin Dugang

0

169 Hetseegiin Hiid

0

170 Hayrhan

0

171 Hayaagiin Bayshing

0

172 Havtsal

0

173 Hasagt

0

174 Har-Us

0

175 Har-Us

0

176 Harmod

0

177 Harhiraa

0

178 Hargan-Tologoy-Örtöö

0

179 Hargana

0

180 Hara Usanii Hüryee

0

181 Hara Boomiin Örtöö

0

182 Hanhöhiy-Hüree

0

183 Hambaiin Hüryee

0

184 Hamba Gegeenii Hüryee

0

185 Haltariin Hüryee

0

186 Haliun

0

187 Halban

0

188 Hadatayn Hüryee

0

189 Habtsagaytayn Süme

0

190 Habtsagay Hüryee

0

191 Haan Tüüheiin Hüryee

0

192 Guulin

0

193 Goliin Hüryee

0

194 Gederegiin-Örtöö

0

195 Gandan Hüryee

0

196 Erdenet

0

197 Dzüyliin Hüryee

0

198 Dzüyl

0

199 Dzuunmod

0

200 Dzüün Jisa

0

201 Dzüün Hulagay Hüryee

0

202 Dzüünhövöö

0

203 Dzür

0

204 Dzöölön

0

205 Dzogiin Hüryee

0

206 Dzel

0

207 Dzeergeneiin Süme

0

208 Dzaygal Hiid

0

209 Dzalaa

0

210 Dzahuy

0

211 Dzagdza Dugang

0

212 Dzagasatayn Örtöö

0

213 Dzag

0

214 Dzadgay

0

215 Duutayn Hüryee

0

216 Duut

0

217 Khovd

30500

218 Dumbatayn Dugang

0

219 Dulaiin Hüryee

0

220 Dordogoyn Hüryee

0

221 Doodo Tömörtö Hüryee

0

222 Tsagaannuur

0

223 Dereseteyn Dugang

0

224 Delgermörön

0

225 Delger Hujirtayn Dugang

0

226 Dashi Galdan Jisa

0

227 Dashi Dorjiin Datsang

0

228 Dashi Choyling Hüryee

0

229 Darvi

0

230 Darhan Puntsag Bayshing

0

231 Darhan Guunii Datsang

0

232 Dara Eheiin Jisa

0

233 Dara Eheiin Jisa

0

234 Dalayhöl

0

235 Dalan Türüü Örtöö

0

236 Chzhirgalantu-Sagsay-Somon

0

237 Choyiin Jisa

0

238 Chindamani Suma

0

239 Chihertey

0

240 Chandmanĭ

0

241 Chandmanĭ

0

242 Chandmanĭ

0

243 Buyanta Goliin Hüryee

0

244 Buyant

0

245 Buyant

0

246 Buyant

0

247 Buyant

0

248 Buyant

0

249 Buyanbat

0

250 Burgaltayn Dugang

0

251 Burgaasatayn-Örtöö

0

252 Bürentogtok

0

253 Bürenhayrhan

0

254 Bürenhaan

0

255 Büren

0

256 Darvi

0

257 Bulgan

0

258 Bülenii Hüryee

0

259 Bulagiin Hüryee

0

260 Bulaganii Hiid

0

261 Bulagan Hiid

0

262 Bügseyn Hüryee

0

263 Bugat

0

264 Bugat

0

265 Buga

0

266 Buga

0

267 Bor-Üdzüür

0

268 Boro Üdzüüriin Subarga

0

269 Boro Burgaasa

0

270 Borjin Örtöö

0

271 Borho

0

272 Bodonchiin Hüryee

0

273 Bodol Süme

0

274 Bilüüteyn Goliin Hiid

0

275 Bilüü

0

276 Bij-Altay

0

277 Bichigt

0

278 Beltesiin Dugang

0

279 Beleu

0

280 Bazar Köl Suma

0

281 Baytsaiin Hüryee

0

282 Bayshint

0

283 Baydrag

0

284 Baydaragiin Hüryee

0

285 Bayan-Uhaa

0

286 Bayansayr

0

287 Bayan-Ovoo

0

288 Bayan Oboonii Bayshing

0

289 Bayanhoshuu

0

290 Bayan Hongoriin

0

291 Bayan Gol

0

292 Bayangol

0

293 Bayangol

0

294 Bayan-Enger

0

295 Bayan Dzürihe Suma

0

296 Bayan Buuraliin Hüryee

0

297 Bayanbürd

0

298 Bayanbulag

0

299 Bayan

0

300 Bayan

0

301 Bayan

0

302 Baruunturuun

0

303 Baruun Datsang Hüryee

0

304 Bandan Dashiling Hüryee

0

305 Balgatay

0

306 Ayagatayn Dugang

0

307 Ara Teeliin Dugang

0

308 Araiin Hüryee

0

309 Araiin Hüryee

0

310 Amar Buyantayn Hüryee

0

311 Altraga

0

312 Altay

0

313 Altai

15800

314 Altay

0

315 Altanteel

0

316 Altanbulag

0

317 Altan

0

318 Aldar

0

319 Ak-aral

0

320 Agita Hüryee

0

321 Abdaliin Hüryee

0

322 Horgo

0

323 Damba Darajayn Hiid

0

324 Dalangin Dugang

0

325 Yumiin Dugang

0

326 Yöröögiin Haluun Arshaan

0

327 Yöröögiin Altanii Gadzar

0

328 Yöröö Den

0

329 Yoliin Hural

0

330 Yihe Tsahil

0

331 Yiheteyn Dugang

0

332 Yihe Süüji

0

333 Yihe Naratayn Hiid

0

334 Yihe Jisa Hiid

0

335 Yihe Hushuu Hüryee

0

336 Yihe Hujirtayn Hüryee

0

337 Yihe Ayl

0

338 Yelintey

0

339 Yehe Burham Sum

0

340 Yargay

0

341 Yanchin Hiid

0

342 Yaltaiin Dugang

0

343 Uylgan Dugang

0

344 Uylgaiin Dugang

0

345 Uylga

0

346 Üydzen

0

347 Üydzen Örtöö

0

348 Üydzengiin Hural

0

349 Uurtsag Hural

0

350 Uulbayan

0

351 Uulaiin Dugang

0

352 Uula Hural

0

353 Uula Hiid

0

354 Uubulan

0

355 Utagiin Hüryee

0

356 Ushigiin Jisa

0

357 Ürteiin Suma

0

358 Urtaiin Hural Hiid

0

359 Urtaiin Dugang

0

360 Urt

0

361 Uragiin Dugang

0

362 Unĭt

0

363 Üneseteyn Hiid

0

364 Under

0

365 Ulyaasata Dugang

0

366 Ulhanii Mayhan

0

367 Ülgey Haldzan Hüryee

0

368 Uldz

0

369 Ulan-Tsereg

0

370 Ulaha

0

371 Ulaan-Uul

0

372 Ulaan-Uul

0

373 Ulaan-Uul

0

374 Ulaan Tologoy Hural

0

375 Ulaan Tolgoy

0

376 Ulaanjirem

0

377 Ulaanhudag

1500

378 Ulaanhad

0

379 Ulaan Ganjir Hiid

0

380 Ulaan Ergiin Hural

0

381 Ulaan-Ereg

0

382 Ulaan Dzüleg

0

383 Ulaandel

0

384 Ulaan Dabaa

0

385 Ulaan Chuluutayn Hüryee

0

386 Ulan Bator

844818

387 Ulaan-am

0

388 Uhiduud

0

389 Uhaa Hushuunii Hiid

0

390 Ugtamiin Hiid

0

391 Ugtamiin Araiin Örtöö

0

392 Ugtaaliin Dugang

0

393 Üdlegiin Dugang

0

394 Tüyin Goliin Hüryee

0

395 Tuulant

0

396 Tushaalta Hiid

0

397 Türüügiin Horshoo

0

398 Turt

2140

399 Tunhiliin Hüryee

0

400 Tünhel

0

401 Tümelteyn Süme

0

402 Tulgaiin Jisa

0

403 Tugsïn-Hushuu

0

404 Tugiin Süme

0

405 Tüdeb Guunii Hüryee

0

406 Tsul-Ulaan

0

407 Tsulhur-Dugan

0

408 Tsorgo

0

409 Tsoohoriin Hural

0

410 Tsoohoriin-Hural

0

411 Tsoohoriin Hiid

0

412 Tsoohor

0

413 Tsonholong Suma

0

414 Tsomog

0

415 Tsohyootoyn Hiid

0

416 Tsohetïn-Hiyd

0

417 Tsogtsol Süme

0

418 Tsogt-Öndör

0

419 Tsogto Hayrhanii Dugang

0

420 Tsogtchandmanĭ

0

421 Tsetserleg

5876

422 Tseregiin Dugang

0

423 Tsenher

0

424 Tsengelegiin Dugang

0

425 Tsengel

8348

426 Tsegeenii Hüryee

0

427 Tsatsaiin Hural

0

428 Tsasaiin Horshoo

0

429 Tsasaiin Dugang

0

430 Tsartsaiin Hiid

0

431 Tsant

0

432 Tsamba Lunduubiin Hiid

0

433 Tsambaiin Hiid

0

434 Tsahir Jisa Hiid

0

435 Tsahiriin Jisa

0

436 Tsagun Muhur

0

437 Tsagaan Uulaiin Süme

0

438 Tsagaan Usanii Örtöö

0

439 Tsagaan Usanii Hural

0

440 Tsagaan Toyrimiin Hiid

0

441 Tsagaan Tologoy Hiid

0

442 Tsagaan Tologoy Dugang

0

443 Tsagaan Tologoy

0

444 Tsagaan Tohoy Dugang

0

445 Tsagaan Süme

0

446 Tsagaan Subarga Hural

0

447 Tsagaan Subarga Hural

0

448 Tsagaan-Ovoo

0

449 Tsagaan-Ovoo

0

450 Tsagaan-Ovoo

0

451 Tsagaannuur

0

452 Tsagaannuur

0

453 Tsagaan Hüryee

0

454 Tsagaan Hudagiin Hiid

0

455 Tsagaan Hada Hural

0

456 Tsagaan Güyn Den

0

457 Tsagaan Geriin Hural

0

458 Tsagaan Ergin Hiid

0

459 Tsagaan Ergiin Jisa

0

460 Tsagaandörvölj

0

461 Tsagaanders

0

462 Tsagaan Deresenii Hural

0

463 Tsagaan Chuluutayn Hiid

0

464 Tsagaan Chuluutayn Hiid

0

465 Tsagaan Burgaasatayn Dugang

0

466 Tsagaan Burgaasanii Hüryee

0

467 Tsagaan-Burgaasanii-Hüree

0

468 Tsagaan Bulagiin Hural

0

469 Tsabchiriin Hural

0

470 Tsabchiriin Hiid

0

471 Toyrim

0

472 Tost

0

473 Torhurah

0

474 Tömör Usatanii Panja

0

475 Tömöriin Dugang

0

476 Tömöriin Bagiin Dugang

0

477 Tologoyt

0

478 Toliin Dzoo Hiid

0

479 Toli Hural

0

480 Töhömiin Süme

0

481 Töhöm

0

482 Togootoyn Shüteen

0

483 Togootoyn Dugang

0

484 Tödögteyn Suma

0

485 Teshig

0

486 Terete

0

487 Teregen Bayan Süme

0

488 Tengelig Hiid

0

489 Teliin Dugang

0

490 Teeliin Dugang

0

491 Teeliin Dugang

0

492 Teel

0

493 Teegiin Süme

0

494 Tayhar

0

495 Tavin

0

496 Tavin

0

497 Tavin

0

498 Tavan-Jisa

0

499 Tavanbulag

0

500 Tataal

0