Countries

Oman

Page 1 - A list of cities of Oman

# City Population
1 Z̧uwayhir

0

2 Az̧ Z̧uwayhir

0

3 Az̧ Z̧āhur

0

4 Zukayt

0

5 Z̧iyān

0

6 Al ‘Uwaynah

0

7 Az Zikt

0

8 Zibārah

0

9 Az Zuhaymī

0

10 Ḑaba‘ah

0

11 Zawlīyah

0

12 Az Zawājir

0

13 Az Zāmah

0

14 Z̧ahr Sidrah

0

15 Z̧ahr

0

16 Az Za‘farān

0

17 Z̧abyān

0

18 Ḑab‘ayn

0

19 Zāb

0

20 Yitī

0

21 Yiqā’

0

22 Yawīyah

0

23 Yaḩī Risākh

0

24 Al Wuţayyah

0

25 Al Wuqaybah

0

26 Wughlah

0

27 Wudām as Sāḩil

0

28 Al Wushayl

0

29 Wīhī al Murr

0

30 Wayt

0

31 Wāţif

0

32 Al Wāsiţ

0

33 Al Wāsiţ

0

34 Al Wāsiţ

0

35 Al Wāsiţ

0

36 Al Washal

0

37 Al Wāshiḩī

0

38 Wāshiḩī al Lithlī

0

39 Waqbah

0

40 Al Waljah

0

41 Wukān

0

42 Wajmah

0

43 Waghlat Awlād Wādī

0

44 Wadīyah al ‘Ulyā’

0

45 Al Widyah al Ḩadrīyah

0

46 Al Wudayyāt

0

47 Wādī Shirş

0

48 Al Mazra‘ al ‘Alawī

0

49 Al Wadīm

0

50 Layḩ

0

51 Wādī ‘Indām

0

52 Wād

0

53 Wibil

0

54 Manāl

0

55 ‘Uyūn

0

56 Al ‘Uyūn

0

57 ‘Uwaydāt

0

58 Urzuq

0

59 ‘Irf

0

60 Al ‘Uqdah al Gharbīyah

0

61 Umm Samāsim

0

62 Marşayş

0

63 Umm al Ja‘ārīf

0

64 Umm al ‘Unnah

0

65 Umm ‘Idaylāt

0

66 Al ‘Ilyā’

0

67 ‘Ulūb

0

68 Al Likhayḑir

0

69 Al ‘Udhaybah ash Shamālīyah

0

70 Ath Thuwayb

0

71 Ţurayf Ḩajjī

0

72 Tūnis

0

73 Ţumayt

0

74 Tawl

0

75 Taywah

0

76 Aţ Ţīkhah

0

77 Ţubbah

0

78 Tībāt

0

79 Thumayd

0

80 Thissor

0

81 Tudhū

0

82 Ath Tharmad

0

83 Dakam

0

84 Thamarīt

0

85 Ḑalkūt

0

86 Zaghī

0

87 Ath Thābitī

0

88 Teetaan

0

89 Aţ Ţayyib

0

90 Ţaymisā’

0

91 Taymā’

0

92 Ţaww

0

93 Aţ Ţaww

0

94 Ţuwyān Yitī

0

95 Aţ Ţuwayyah

0

96 Ţawīyah

0

97 Ţawī Sulaym

0

98 Ţawī as Sayḩ

0

99 Ţawī Sa‘dah

0

100 Ţawī an Nişf

0

101 Ţawī Bedi Guish

0

102 Aţ Ţawī

0

103 Ţawī al Badū

0

104 Ţawf aḑ Ḑam

0

105 Ţahwah

0

106 At Taşāwīr

0

107 Aţ Ţurayf

0

108 Ţāqah

0

109 Tanūf

0

110 Tan‘am

0

111 Aţ Ţīkhah

0

112 Aţ Ţabāqah

0

113 Suwayyah

0

114 As Siwayqamī

0

115 Aş Şuwayḩirah as Sāḩil

0

116 Suwayd

0

117 Suwār

0

118 As Sawādī al Ḩakmān

0

119 As Sawādī as Sāḩil

0

120 Sūr ash Shiyādī

0

121 Şūr Muşayrah

0

122 Khabbat al Ma‘āwil

0

123 Ḩillat al Khuşaybī

0

124 Sūrī

0

125 Sūr Banī Khuzaymah

0

126 Surayr

0

127 Aş Şuraymah

0

128 Sūr al Mazārī‘

0

129 Sūr Yāl Bū Rashīd

0

130 Burj Āl Khamīs

0

131 Sūr Āl Hilāl

0

132 Sūr al Balūsh

0

133 Sūr al Balūsh

0

134 Sūr al ‘Abrī

0

135 Sur

71152

136 Şunub

0

137 Sinnī

0

138 Şan‘ā’

0

139 Sunaysilah

0

140 Şunaybi‘

0

141 Sumūţ

0

142 Ismā‘īyah

0

143 Sumaysim

0

144 As Sumaynī

0

145 Aş Şalīyah

0

146 As Sulaymī

0

147 Şaqrah

0

148 Sukaykirah

0

149 As Sayharah

0

150 As Suhaylah ash Sharqīyah

0

151 Sohar

108274

152 Suhal

0

153 Sufālat Samā’il

47718

154 As Sūdī

0

155 Sudh

0

156 Şadāmat Banī ‘Īsá

0

157 Aş Şubaykhī

0

158 Aş Şubaykhā’

0

159 As Subayb

0

160 Aş Şibākh

0

161 As Sayyāḩī

0

162 Siyāq

0

163 Şiyā’

0

164 Siserūn

0

165 As Sarīrah

0

166 Sint

0

167 Sikun Shikfainot

0

168 Sihlāt

0

169 As Sayyāḩ

0

170 Sidāb

0

171 Şībī

0

172 Ash Shuwaymirah

0

173 Ash Shuwayhah

0

174 Ash Shuway‘ī

0

175 Sharjat Saqabah

0

176 Ash Shurayjāt

0

177 Shurayjah

0

178 Ash Shurayjah

0

179 Shurayjah

0

180 Shumayt

0

181 Shīḩayt

0

182 Shūfī

0

183 Ash Shubaykah

0

184 Ash Shuwaymīyah

0

185 Shirs Āl Burayk

0

186 Shiqqat al ‘Awd

0

187 Shināş

48009

188 Sha‘nazī

0

189 Shīdah

0

190 Shaww

0

191 Shāt

0

192 Sharkh

0

193 Ash Sharjah

0

194 Ash Sharī‘ah

0

195 Ash Shāriq

0

196 Sharbthāt

0

197 Shanuţ

0

198 Shinaytah

0

199 Shām

0

200 Shalīm wa Juzur al Ḩalānīyāt

0

201 Shakhbūţ

0

202 Ash Shakhākhīţ

0

203 Shāḩik

0

204 Shifyā

0

205 Shāfi‘

0

206 Shīhayt

0

207 Sehab

0

208 Şayya‘

0

209 Sayr

0

210 Sayq

0

211 Sayq

0

212 Şan‘ā’ Banī Ghāfir

0

213 Saymā’ ash Shamālīyah

0

214 Saymā’

0

215 Sayjā’

0

216 Sayḩ al Māliḩ

0

217 As Sayḩ

0

218 Sayfam

0

219 Sayfam

0

220 Saydah

0

221 Şa‘bah

0

222 Sawţ

0

223 Şawqarah

0

224 As Sawāqim

0

225 Surūr

0

226 Ḩayy aş Şārūj

0

227 Sarkhār

0

228 Aş Şarfānah

0

229 Rīmī

0

230 Şarīd

0

231 Aş Şanqar

0

232 Sanḩīyāt

0

233 Sināw

0

234 Şawmarā’

0

235 Aş Şawmaḩān al Janūbīyah

0

236 Şawmaḩān

0

237 Samā’il

0

238 Samad ash Sha’n

0

239 Sallūt

0

240 Salmah

0

241 Şallān

0

242 Sālifah

0

243 Silayb

0

244 As Salam

0

245 Şalālah

163140

246 Sailal

0

247 Sa‘id Bin Sahrān

0

248 Şuḩaydah

0

249 Sa‘īdah

0

250 Wuşād

0

251 Ḩarmūl

0

252 Şahbān

0

253 Şaḩam

89327

254 Şahalnawt

0

255 Şafwān

0

256 Al Ḩawţah

0

257 Al Wādī as Sāfil

0

258 Şafāyij

0

259 Aş Şafā

0

260 Sadah

0

261 Şaddān

0

262 Sadam

0

263 Sadādib

0

264 Sad

0

265 Sabt

0

266 Aş Şibākh

0

267 Si‘āl

0

268 As Sa‘ādī

0

269 Ruwī Gharbī

0

270 Ruwī

0

271 Ruwaylat al Badū

0

272 Ruwaylat az Za‘āb

0

273 Ar Rūs

0

274 Rushayd

0

275 Ar Rusayl

0

276 Ar Rumayḩ

0

277 Ar Rumayḩ

0

278 Ar Rumays

0

279 Ar Rumaylah

0

280 Ar Rumaylah

0

281 Rudha

0

282 Ar Raddah

0

283 Riyām

0

284 Ar Rissah

0

285 Rissat Bū Mibāslī

0

286 Rism

0

287 Riqqah

0

288 Ar Ramthah

0

289 Ar Rajlah

0

290 Ar Rija‘

0

291 Ar Rīḩānī

0

292 Ridā’

0

293 Rayy

0

294 Raysūt

0

295 Ar Rawḑah

0

296 Ar Rawḑah

0

297 Ar Rawḑah

0

298 Ar Rawḑah

0

299 Rāsyā

0

300 Rism

0

301 Ar Risays

0

302 Ar Ruways

0

303 Rāqī

0

304 Ar Rākah

0

305 Ar Ramlah

0

306 Ar Rakzah

0

307 Rakhyūt

0

308 Ar Raḩbah

0

309 Ar Rākbī

0

310 Rajmā’

0

311 Rahn

0

312 Raḩab

0

313 Raḩab

0

314 Rafşah

0

315 Raf‘ah

0

316 Ar Raddah

0

317 Ar Raddah

0

318 Qarn Quwayrah

0

319 Qurţah

0

320 Qurţā‘

0

321 Al Quram

0

322 Al Qurm

0

323 Qurayyiḩ al Qaţā

0

324 Qurayyāt

0

325 Qumayrā

0

326 Qumaylah

0

327 Al Qulay‘ah

0

328 Qizmī

0

329 Qadá

0

330 Qiyūt

0

331 Qayşad

0

332 Qi‘ayd

0

333 Qaţa‘ah

0

334 Sāb Qāshi‘

0

335 Qaş‘ah

0

336 Qaşbīyat al Birayk

0

337 Qaşabīyat az Za‘āb

0

338 Qaşabīyat az Za‘āb

0

339 Qaşbīyat al Ḩawāsnah

0

340 Qaşbīyat al Būsa‘īd

0

341 Qurayyah

0

342 Qārūt al Janūbīyah

0

343 Qārūt ash Shamālīyah

0

344 Qarz̧īt

0

345 Qarn Sawādīyah

0

346 Qarn Alam

0

347 Qarn

0

348 Qārat al Milḩ

0

349 Al Karbī

0

350 Qantab

0

351 Qalhāt

0

352 Qal‘at al ‘Awāmir

0

353 Qafţawt

0

354 Qafa‘

0

355 Qadhait

0

356 Qābil Āl Bū Sa‘īd

0

357 Qa‘ab

0

358 An Nuwayy

0

359 Mazra‘ Wādī an Nujūm

0

360 Nizwá

72076

361 Nidāb

0

362 An Nahdah

0

363 An Nuzūḩ

0

364 Nadhifi

0

365 Nazab

0

366 An Naţālah

0

367 Naqşī

0

368 Nakhshah

0

369 Nakhal

0

370 Najd

0

371 Ḩayl an Najd

0

372 Nahūr

0

373 Nāhiz

0

374 Nahdah

0

375 Nafūn

0

376 Nafi

0

377 Nafa‘ā’

0

378 Nabr

0

379 Muwaffaq

0

380 Imţī

0

381 Muţayraḩ

0

382 Al Muţayla‘

0

383 Al Mu‘tamar

0

384 Muslimāt

0

385 Muslaf

0

386 Mashāyiq Banī Kharūş

0

387 Al Mushabbaḩ

0

388 Al Muşayna‘ah al Gharbīyah

0

389 Al Maḩşanah

0

390 Al Musayfīyah

0

391 An Naşīb

0

392 Al Muşallá

0

393 Al Murrī

0

394 Murrī

0

395 Al Marjī

0

396 Al Mayḩah

0

397 Al Murayşī

0

398 Al Murayrāt

0

399 Al Murayghāt

0

400 Murārah

0

401 Muqshur

0

402 Muqaz

0

403 Al Muqaydiḩ

0

404 Muqal

0

405 Munţayfah

0

406 Al Munjarid

0

407 Multaqā Ḩadrīyah

0

408 Multaqā ‘Alwiyāh

0

409 Al Mukhtara‘

0

410 Mūkhī

0

411 Mukhaylīf

0

412 Muqazzaḩ

0

413 Al Maqḩam

0

414 Mughshin

0

415 Al Mughsayl

0

416 Al Maghrah

0

417 Ghirābah

0

418 Al Mughbārīyah

0

419 Al Madrī

0

420 Muḑrah

0

421 Al Mudayrah

0

422 Al Mudayrah

0

423 Al Muḑaybī

0

424 Al Mu‘aydin

0

425 Ḩayy al Murtafa‘ah

0

426 Al Misfāh

0

427 Mazbar

0

428 Ma‘wal

0

429 Miss

0

430 Misin

0

431 Misfāh al Ḩalfayn

0

432 Al Misfāh al Gharbīyah

0

433 Misfāt ash Shurayqīyn

0

434 Al Misfāh ash Sharqīyah

0

435 Misfāt al Khawāţir

0

436 Misfāt al ‘Abrīyin

0

437 Al Misfāh

0

438 Misfāt Ash Shirayqiyīn

0

439 Mirbāţ

0

440 Al Manzifah

0

441 Al Minthār

0

442 Al Manābik

0

443 Midḩ

0

444 Mībām

0

445 As Sumayr al ‘Alwīyah

0

446 Mazra‘ Khuşayyin

0

447 Mazra‘ Ghulaylah

0

448 Al Mazra‘ al Ḩadrī

0

449 Mazra‘ al Ghāf

0

450 Al Mazra‘

0

451 Mazra‘

0

452 Maḩāfiz

0

453 Al Mazrū‘

0

454 Al Mazāḩīţ

0

455 Al Muyassar

0

456 Al Mayḩah

0

457 Al Maydān

0

458 Mawīyāh

0

459 Al Mawāliḩ al Janūbīyah

0

460 Muţraḩ

0

461 Maşrūn

0

462 Muscat

797000

463 Masqab

0

464 Maslaq

0

465 Miskin

0

466 Maşīrat ar Rawājiḩ

0

467 Al Bashshūq

0

468 Māshin

0

469 Mashārib

0

470 Maşaḩ

0

471 Marsawdad

0

472 Maqyūbī

0

473 Al Muţīb

0

474 Maqnīyāt

0

475 Maqammah

0

476 Al Manz̧arīyah

0

477 Al Manūmah

0

478 Al Manşūr

0

479 Ţawī Manşūr

0

480 Manāzif

0

481 Al Ma‘mūr

0

482 Al Ma‘mūr

0

483 Marmūl

0

484 Ma‘mad

0

485 Al Malḩah

0

486 Makhsain

0

487 Majzī

0

488 Majzī

0

489 Majrīrah

0

490 Majz aş Şughrá

0

491 Majz al Kubrá

0

492 Majīs

0

493 Majhal

0

494 Al Majāzah

0

495 Maqā‘isah

0

496 Al Maḩyūl

0

497 Al Maḩyūl

0

498 Maḩram

0

499 Maḩmūm

0

500 Miḩlāḩ

0