Countries

China

Page 1 - A list of cities of China

# City Population
1 Tianshuihai

0

2 Samuchongling

0

3 Banlong

0

4 Zongzhai

0

5 Zongza

0

6 Sumchêng

0

7 Zonglung

0

8 Zongjiafangzi

0

9 Zongjia

0

10 Zongga

0

11 Zhangdu

0

12 Zhuqing

0

13 Zito

0

14 Ziqudukou

0

15 Zingqi

0

16 Ziliujing

0

17 Zilijia

0

18 Zigar

0

19 Zhutuokalun

0

20 Zhujie

0

21 Zhuglung

0

22 Zhugla

0

23 Zhugkyung

0

24 Zhubgyügoin

0

25 Zhowagoin

0

26 Zhongzê

0

27 Zhongxinzhan

0

28 Zhongxing

0

29 Zhongxin

0

30 Zhongpai

0

31 Zhong Juh

0

32 Zhonghejie

0

33 Zhoinda

0

34 Zhiziluo

0

35 Zhiqu

0

36 Zhigung

0

37 Zhidamsumdo

0

38 Zhexiangmu

0

39 Zhen’an

0

40 Zhefang

0

41 Zhedao

0

42 Zhaxize

0

43 Zhaxilhünbo

0

44 Zhaxilhapugoin

0

45 Zhaxigang

0

46 Zhaxigang

0

47 Zhaxigang

0

48 Zhasa

0

49 Zhaojiaxia

0

50 Zhanxi

0

51 Zhangfeng

0

52 Zhangduo

0

53 Zhangdong

0

54 Zhamog

0

55 Zhamla

0

56 Zham

0

57 Zhalong

0

58 Zhachasi

0

59 Zhabsang

0

60 Zhadong

0

61 Zêtang

0

62 Zepu

0

63 Zhenda

0

64 Xuji

0

65 Zeba

0

66 Chayu

0

67 Zaxoi

0

68 Zawa

0

69 Zaring

0

70 Zari

0

71 Zara

0

72 Zaqog

0

73 Zaqing

0

74 Zapug

0

75 Zangxoi

0

76 Zangqênrong

0

77 Zangqênrong

0

78 Za’ngoza’ngoin

0

79 Zangguy

13027

80 Zala

0

81 Zaisang

0

82 Zaindainxoi

0

83 Zagêmarchai

0

84 Zagarnagsumdo

0

85 Zadoi

0

86 Yuyuriben

0

87 Yunhua

0

88 Yumendong

0

89 Yumco

0

90 Yümai

0

91 Yukuriawat

0

92 Yuhu

0

93 Yege

0

94 Yudo

0

95 Yubzha

0

96 Yuanshanzi

0

97 Youwangjie

0

98 Youshashan

0

99 Youquanzi

0

100 Youhulutang

0

101 Youdunzi

0

102 Yopurga

0

103 Yongkang

0

104 Yigong Nongchang

0

105 Yi’ong

0

106 Yingpanjie

0

107 Yingpan

0

108 Yingpan

0

109 Yiliping

0

110 Yiligou

0

111 Yulong

0

112 Yilanqi

0

113 Yidun

0

114 Yezhi

0

115 Yeyik

0

116 Yeniugou

0

117 Yeniugou

0

118 Yengisar

0

119 Yengi’erik

0

120 Yanduo

0

121 Yênda

0

122 Yemawan

0

123 Yematan

0

124 Yematan

0

125 Kargilik

0

126 Yawatongguzlangar

0

127 Yawatongguz

0

128 Yarzhong

0

129 Yarwa

0

130 Yarong

0

131 Yarkotan

0

132 Yardoi

0

133 Yapqan

0

134 Yaoquanzi

0

135 Yaoguan

0

136 Yanwa

0

137 Yantak

0

138 Yanshuai

0

139 Yanshiping

0

140 Yanmen

0

141 Yanhu

0

142 Yangkang

0

143 Yangkang

0

144 Yangguan

0

145 Yangbajain

0

146 Ya’ngan

0

147 Ya’ngando

0

148 Yandaxkak

0

149 Yanchiwan

0

150 Yalian

0

151 Yakatograk

0

152 Yaiba

0

153 Yangla

0

154 Yagmo

0

155 Xusanwan

0

156 Xusanwan

0

157 Xurgan

0

158 Xur

0

159 Xungru

0

160 Xiongqian

0

161 Xungmai

0

162 Xungba

0

163 Xungba

0

164 Xümatang

0

165 Xugui

0

166 Xueshan

0

167 Xueshan

0

168 Xuelin

0

169 Xueheli

0

170 Xortang

0

171 Xorkol

0

172 Xorkol

0

173 Xidang

0

174 Xoka

0

175 Xoisar

0

176 Xoi

0

177 Xognga

0

178 Xobando

0

179 Xobando

0

180 Xiyi

0

181 Xiwu

0

182 Xitieshan

0

183 Xireg

0

184 Xinyuan

0

185 Xinminpu

0

186 Xinluhai

0

187 Xinlian

0

188 Xinjie

0

189 Xinjie

0

190 Xingfu

0

191 Xincheng

0

192 Xinba

0

193 Ximeng

0

194 Xiliangzi

0

195 Xijir

0

196 Rikaze

80000

197 Xidong

0

198 Xichahe

0

199 Xibdê

0

200 Xiaruo

0

201 Xiaozhongdian

0

202 Xiao Surmang

0

203 Xiaoshalong

0

204 Xiao Qaidam

0

205 Xiaonanchuan

0

206 Xiaomengtong

0

207 Xiaodongliang

0

208 Xianjiudang

0

209 Xiangride Nongchang

0

210 Xiangride

0

211 Xialaxiu

0

212 Xiajia

0

213 Xiaheqing

0

214 Xia Dawo

0

215 Xia Boingor

0

216 Xia Bazar

0

217 Xia Awat

0

218 Xiexiong

0

219 Xinji

0

220 Xekar

0

221 Xêgar

0

222 Xaxa

0

223 Xar Tolgoin Belqir

0

224 Xarsingma

0

225 Xarma

0

226 Xarlung

0

227 Xardong

0

228 Xarag

0

229 Xara

0

230 Xangzha

0

231 Xangda

0

232 Xang

0

233 Xamal

0

234 Xakur

0

235 Xaidulla

0

236 Xago

0

237 Xagqang

0

238 Xagar

0

239 Xaga

0

240 Xabyai

0

241 Wusituobie

0

242 Ulughchat

0

243 Wumulong

0

244 Wumatang

0

245 Wuli

0

246 Wulang

0

247 Wujing

0

248 Wujiang Nongchang

0

249 Wudaoliang

0

250 Wentuo

0

251 Woinbodol

0

252 Wenbo

0

253 Woidi

0

254 Wenshang

0

255 Wenquan

0

256 Wenquan

0

257 Wenquan

0

258 Wengshui

0

259 Wengshang

0

260 Wendong

0

261 Weideng

0

262 Wayao

0

263 Waxxari

0

264 Wangkar

0

265 Wang Gaxun

0

266 Wangdainxoi

0

267 Wangdain

0

268 Wangda

0

269 Wanding

0

270 Wafang

0

271 Uzunsay

0

272 Uxxarbax

0

273 Uxu

0

274 Urt Moron

0

275 Urmai

0

276 Urdoi

0

277 Toqquz Hojra

0

278 Unuli Horog

0

279 Ulugqat

0

280 Ulan Yaodong

0

281 Tuzluk

0

282 Tüwat

0

283 Tura

0

284 Tuole

0

285 Tungru

0

286 Tunggar

0

287 Tungdor

0

288 Tumantale

0

289 Tumain

0

290 Tulekeqikule

0

291 Tuglung

0

292 Tu’e

0

293 Toudaoban

0

294 Topluk

0

295 Tongtianheyan

0

296 Darya Boyi

0

297 Tongdian

0

298 Tomra

0

299 Tomra

0

300 Tomorlog

0

301 Toding

0

302 Tokom

0

303 Tokay

0

304 Toinqu

0

305 Tuokeqin

0

306 Togatax

0

307 Toba

0

308 Tianjunzhan

0

309 Tiancheng

0

310 Diren

0

311 Tengyue

0

312 Tianpeng

0

313 Demu

0

314 Diwangxiong

0

315 Tekiliktag

0

316 Debao

0

317 Tebh

0

318 Tuogere Tazigun

0

319 Taxkorgan

0

320 Tatu

0

321 Tatrang

0

322 Tatlikbulak

0

323 Tart

0

324 Tarsumdo

0

325 Tarrong

0

326 Targyaliling

0

327 Ta’ergalake

0

328 Tangxung

0

329 Tangpu

0

330 Tangmai

0

331 Tanglhai

0

332 Tanglag

0

333 Tanggyai

0

334 Tanggulashan

0

335 Tanggo

0

336 Tanggo

0

337 Tanggarma

0

338 Tanggar

0

339 Tanggar

0

340 Talu

0

341 Gyamda

0

342 Taiping

0

343 Taglung

0

344 Tagdaxman

0

345 Tagarqi

0

346 Tagarma

0

347 Tacheng

0

348 Jiuquan

72732

349 Suxik

0

350 Surug

0

351 Suorsu

0

352 Sumxi

0

353 Suhaihu

0

354 Sughun

0

355 Sazhong

0

356 Sotang

0

357 Songmai

0

358 Sokai

0

359 Soila

0

360 Sogxung

0

361 Sogmai

0

362 Sogma

0

363 Sogdoi

0

364 Sogat

0

365 Sogat

0

366 Sixin

0

367 Simawat

0

368 Simankou

0

369 Sima

0

370 Shirong

0

371 Shule

0

372 Shuizhan

0

373 Shuiyazidun

0

374 Shuixie

0

375 Shuimogou

0

376 Shuijingkuang

0

377 Shuidi

0

378 Shufu

0

379 Shuangjingzi

0

380 Shuanghe

0

381 Shuangchengzi

0

382 Shouyizhan

0

383 Shiyougou

0

384 Shitouzhai

0

385 Shiquanhe

0

386 Shimen

0

387 Shili

0

388 Shigu

0

389 Dianyang

0

390 Shideng

0

391 Shibei

0

392 Shibaocheng

0

393 Shenhuguan

0

394 Shengping

0

395 Shenglikou

0

396 Shela

0

397 Shazaoyuan

0

398 Shaxi

0

399 Shanyang

0

400 Shanjie

0

401 Shangyun

0

402 Shangyun

0

403 Shang Mêxoi

0

404 Shanglaxiu

0

405 Shanglan

0

406 Shangheqing

0

407 Shanggongma

0

408 Shang Bomai

0

409 Shang Boingor

0

410 Shangpa

0

411 Shaliuhe

0

412 Shaliangzi

0

413 Shache

82509

414 Shaba

0

415 Sêrxügoinba

0

416 Saishitang

0

417 Sedang

0

418 Segong

0

419 Serikkax

0

420 Serikbuya

0

421 Serh

0

422 Sedi

0

423 Shengkang

0

424 Sênggêkanbab

0

425 Sênggê

0

426 Sênggê

0

427 Shiduo

0

428 Senduo

0

429 Shenduo

0

430 Shencuo

0

431 Shinaihai

0

432 Sailipu

0

433 Sêkog

0

434 Sato

0

435 Satmalanggar

0

436 Sar

0

437 Santaishan

0

438 Sanju

0

439 Sangsang

0

440 Sangruma

0

441 Sangri

0

442 Sangngagqoiling

0

443 Sangmenzhang

0

444 Sanglai

0

445 Sanggang

0

446 Sangdi

0

447 Sanyan

0

448 Sanchakou

0

449 Sanchaheqiao

0

450 Sancam

0

451 Sanagda

0

452 Sanag

0

453 Samyai

0

454 Samsang

0

455 Samka

0

456 Samcang

0

457 Shama

0

458 Samaixung

0

459 Samai

0

460 Samada

0

461 Salgozak

0

462 Saiqu

0

463 Sajia

0

464 Sajiari

0

465 Sagang

0

466 Saghan

0

467 Shading

0

468 Rutog

0

469 Rutog

0

470 Rutog

0

471 Rusar

0

472 Ruoqiang

0

473 Ruidian

0

474 Rujiao

0

475 Rudoi

0

476 Rubba

0

477 Rongxar

0

478 Rongxar

0

479 Rongqu

0

480 Rumei

0

481 Rongma

0

482 Rongbo

0

483 Rongbaca

0

484 Rolagang

0

485 Rixoi

0

486 Ritang

0

487 Renqinze

0

488 Ringtor

0

489 Rendui

0

490 Rinbung

0

491 Rimar

0

492 Rila

0

493 Rigong

0

494 Ridung

0

495 Ribxi

0

496 Reshui

0

497 Reyu

0

498 Rawu

0

499 Rangzhub

0

500 Ranchong

0