Countries

Bulgaria

Page 1 - A list of cities of Bulgaria

# City Population
1 Zagortsi

0

2 Beloslav

7989

3 Zvanika

0

4 Zvanichevo

0

5 Zvanets

0

6 Zvanche

0

7 Zvŭnartsi

0

8 Zvanarka

0

9 Zvinitsa

0

10 Zvezditsa

0

11 Zvezdets

0

12 Zvezden

0

13 Zvezdelina

0

14 Zvezdel

0

15 Zvezdel

0

16 Zvezda

0

17 Zvezda

0

18 Zverino

0

19 Zvenimir

0

20 Zvegor

0

21 Zarnevo

0

22 Zanzarite

0

23 Cheshme Mahala

0

24 Zoychene

0

25 Zornitsa

0

26 Zornitsa

0

27 Zornitsa

0

28 Zornitsa

0

29 Zornitsa

0

30 Zornitsa

0

31 Zorenishki Dol

0

32 Zora

0

33 Zora

0

34 Zograf

0

35 Znamenosets

0

36 Zmievo

0

37 Zmeyovo

0

38 Zmeyno

0

39 Zmeitsa

0

40 Zmeevo

0

41 Zmeevo

0

42 Komarevo

0

43 Zlokuchene

0

44 Zlokuchene

0

45 Zlogosh

0

46 Zlitrap

0

47 Zlidol

0

48 Zlatusha

0

49 Zlatovrah

0

50 Zlatoustovo

0

51 Zlatosel

0

52 Zlatopole

0

53 Zlatolist

0

54 Zlatolist

0

55 Zlatoklas

0

56 Zlatograd

7331

57 Zlatna Panega

0

58 Zlatna Niva

0

59 Zlatna Livada

0

60 Zlatia

0

61 Zlatia

0

62 Zlati Voyvoda

0

63 Zlatitsa

5786

64 Zlatitrap

0

65 Zlatirat

0

66 Zlatinitsa

0

67 Zlatina

0

68 Zlatevtsi

0

69 Zlatevtsi

0

70 Antimovo

0

71 Zlataritsa

2468

72 Zlataritsa

0

73 Zlatari

0

74 Zlatari

0

75 Zlatar

0

76 Zla Reka

0

77 Zingievtsi

0

78 Zinepler

0

79 Zimzelen

0

80 Zimovina

0

81 Zimornitsa

0

82 Zimnitsa

0

83 Zimnitsa

0

84 Zimnitsa

0

85 Zimnitsa

0

86 Zimnishte

0

87 Zimitsa

0

88 Zimevitsa

0

89 Zimen

0

90 Zidartsi

0

91 Zidarovo

0

92 Zhaltusha

0

93 Zhaltopop

0

94 Zhalt Kamak

0

95 Zhalti Rid

0

96 Zhalti Han

0

97 Zhaltika

0

98 Zhalti Chal

0

99 Zhalti Bryag

0

100 Zhaltesh

0

101 Zhalt Bryag

0

102 Zhrebino

0

103 Zhrebichko

0

104 Zhrebevo

0

105 Zhizhevo

0

106 Zhivovtsi

0

107 Zhivkovo

0

108 Zhivkovo

0

109 Zhivko

0

110 Zhitusha

0

111 Zhitosvyat

0

112 Zhitnitsa

0

113 Zhitnitsa

0

114 Zhitnitsa

0

115 Zhitnitsa

0

116 Zhitkovets

0

117 Zhiten

0

118 Zhiten

0

119 Vetren

0

120 Zhitarnik

0

121 Zhinzifovo

0

122 Zhilino

0

123 Zhilentsi

0

124 Zhidov Dol

0

125 Zhernov

0

126 Zherka

0

127 Zhergovets

0

128 Zheravna

0

129 Zheravitsa

0

130 Zheravino

0

131 Zhenda

0

132 Zhelyu Voyvoda

0

133 Zhelyazovo

0

134 Zhelyazno

0

135 Zhelyazna Vrata

0

136 Zhelyazkovtsi

0

137 Momina Tsarkva

0

138 Zhelyazkovets

0

139 Zhelyava

0

140 Zheladovo

0

141 Zhelad

0

142 Zhelezopatna Spirka Lukovo

0

143 Zheleznitsa

0

144 Zheleznitsa

0

145 Zheleznik

0

146 Zheleznik

0

147 Zhelezna

0

148 Zhelezino

0

149 Zhelezartsi

0

150 Zhelezari

0

151 Zhelezari

0

152 Zhelez

0

153 Zhelen

0

154 Zheglitsa

0

155 Zheglartsi

0

156 Zhedna

0

157 Zheden

0

158 Zhabokrat

0

159 Zhablyano

0

160 Zgurovo

0

161 Zgorigrad

0

162 Zgalevo

0

163 Zetyovo

0

164 Zetyovo

0

165 Zemlen

0

166 Zementsi

0

167 Zemen

2107

168 Zeleno Darvo

0

169 Zelenikovo

0

170 Zelenikovo

0

171 Zelenika

0

172 Zelenik

0

173 Zelenigrad

0

174 Zelendol

0

175 Zelena Morava

0

176 Zebil

0

177 Zdravkovets

0

178 Zdravets

0

179 Zdravets

0

180 Zdravets

0

181 Zdravets

0

182 Zdravets

0

183 Adzharsko

0

184 Zdravchets

0

185 Zaychino Oreshe

0

186 Zaychina

0

187 Zaychari

0

188 Zaychar

0

189 Zaya

0

190 Zavoya

0

191 Zavoy

0

192 Zavidovtsi

0

193 Zavetno

0

194 Zavet

3589

195 Zavet

0

196 Zaverdentsi

0

197 Zavala

0

198 Zasmyano

0

199 Zasele

0

200 Zarovets

0

201 Zarnik

0

202 Zaritsa

0

203 Zaraevo

0

204 Kvartal Zanozhene

0

205 Zanoge

0

206 Zanoga

0

207 Zamukhovo

0

208 Zamfirovo

0

209 Zamfir

0

210 Zahari Stoyanovo

0

211 Zahari-Stoyanovo

0

212 Zaka

0

213 Zaimchevo

0

214 Zagrazhden

0

215 Zagrazhden

0

216 Zagrade

0

217 Zagortsi

0

218 Zagortsi

0

219 Zagorsko

0

220 Zagorski

0

221 Zagoriche

0

222 Zagorichane

0

223 Zagore

0

224 Zafirovo

0

225 Zaevite

0

226 Zadruga

0

227 Zabardo

0

228 Zabernovo

0

229 Zabel

0

230 Yurukovo

0

231 Yuper

0

232 Yunets

0

233 Yundola

0

234 Yunatsite

0

235 Yunatsi

0

236 Yunak

0

237 Yulievo

0

238 Yugovo

0

239 Yudelnik

0

240 Yoz Yatuka

0

241 Yovovtsi

0

242 Yovkovtsi

0

243 Yovkovo

0

244 Yovchovtsi

0

245 Yovchevtsi

0

246 Yoren

0

247 Yordan Yovkovo

0

248 Yordanovo

0

249 Yordanovo

0

250 Eleshnitsa

0

251 Yonkovo

0

252 Yonchovo

0

253 Yoglav

0

254 Yoakim-Gruevo

0

255 Yerusalimovo

0

256 Yazovets

0

257 Yazdirastovtsi

0

258 Yazdach

0

259 Yavrovo

0

260 Yavorovo

0

261 Yavorovo

0

262 Yavorovo

0

263 Yavorovets

0

264 Yavornitsa

0

265 Yavorets

0

266 Yavor

0

267 Yastrebovo

0

268 Yastrebovo

0

269 Yastrebna

0

270 Yastrebino

0

271 Yastreb

0

272 Yasno Pole

0

273 Yasnets

0

274 Yasna Polyana

0

275 Yasenovo

0

276 Yasenovo

0

277 Yasenovets

0

278 Yasenkovo

0

279 Yasenite

0

280 Yasen

0

281 Yasen

0

282 Yaroslavtsi

0

283 Yarlovtsi

0

284 Yarlovtsi

0

285 Yarlovo

0

286 Yarlovitsa

0

287 Yarebkovitsa

0

288 Yarebitsa

0

289 Yarebitsa

0

290 Yarebichno

0

291 Yarebichna

0

292 Yardzhilovtsi

0

293 Yantra

0

294 Yantra

0

295 Yanovski

0

296 Yanovo

0

297 Yanyovets

0

298 Yankovtsi

0

299 Yankovo

0

300 Yanino

0

301 Yana

0

302 Yamna

0

303 Yamino

0

304 Yamborano

0

305 Yambol

63656

306 Yalovo

0

307 Yalovitsa

0

308 Yalbotina

0

309 Yakovtsi

0

310 Yakovo

0

311 Yakovitsa

0

312 Yakoruda

6008

313 Yakimovo

2665

314 Yakim Gruevo

0

315 Yahinovo

0

316 Yaka Badzha Kyoy

0

317 Yagodovo

0

318 Yagodovo

0

319 Yagodina

0

320 Yagoda

0

321 Yagnilo

0

322 Yagnevo

0

323 Yabalkovtsi

0

324 Yabalkovo

0

325 Yabalkovo

0

326 Yabalkovets

0

327 Yabalka

0

328 Yabalchevo

0

329 Yabalcheni

0

330 Yablanovo

0

331 Yablanitsa

3237

332 Yablanitsa

0

333 Vazel

0

334 Vŭzchukar

0

335 Varzulitsa

0

336 Varzilkovtsi

0

337 Vartop

0

338 Varteshevo

0

339 Varten Kamak

0

340 Varshilo

0

341 Varshets

7512

342 Varlishte

0

343 Varlino

0

344 Varlinka

0

345 Varlina

0

346 Varli Dol

0

347 Varli Dol

0

348 Varli Chuchul

0

349 Varhari

0

350 Varhari

0

351 Vargov Dol

0

352 Varbyane

0

353 Varbovo

0

354 Varbovo

0

355 Varbovo

0

356 Varbovka

0

357 Varbovchets

0

358 Varbnitsa

0

359 Varbitsa

0

360 Varbitsa

0

361 Varbitsa

0

362 Varbitsa

3803

363 Varbino

0

364 Varbina

0

365 Varbeshnitsa

0

366 Varbentsi

0

367 Varben

0

368 Varben

0

369 Varbanovtsi

0

370 Tsareva Livada

0

371 Varbak

0

372 Varba

0

373 Varba

0

374 Varba

0

375 Valnari

0

376 Valkovo

0

377 Valkovich

0

378 Valkov Dol

0

379 Valkosel

0

380 Vulkan

0

381 Valkan

0

382 Valchovtsi

0

383 Valchovtsi

0

384 Valchitran

0

385 Valchin

0

386 Valchi Izvor

0

387 Valchidol

3697

388 Valche Pole

0

389 Valchek

0

390 Valchedram

5207

391 Valcha Polyana

0

392 Valchanovo

0

393 Valchandol

0

394 Valchan

0

395 Vukovo

0

396 Vukan

0

397 Vaglevtsi

0

398 Vaglen

0

399 Vaglen

0

400 Vaglarovo

0

401 Vabel

0

402 Vabel

0

403 Vsemirtsi

0

404 Vrav

0

405 Vradlovtsi

0

406 Vrabnitsa

0

407 Vresovo

0

408 Vrelo

0

409 Vrajdebna

0

410 Vratsa

64941

411 Vratitsa

0

412 Vratarite

0

413 Vrata

0

414 Vranya Stena

0

415 Vranyantsi

0

416 Vranyak

0

417 Vranya

0

418 Vransko

0

419 Vranintsi

0

420 Vranino

0

421 Vranilovtsi

0

422 Vrani Kon

0

423 Vranentsi

0

424 Vranashtitsa

0

425 Vrana

0

426 Vrakupovitsa

0

427 Vrachesh

0

428 Vrachantsi

0

429 Vrabtsite

0

430 Vrabtsite

0

431 Vrabevo

0

432 Vrabets

0

433 Vrabchevtsi

0

434 Vrabcha

0

435 Vozhdovo

0

436 Vozartsi

0

437 Voyvodovo

0

438 Voyvodovo

0

439 Voyvodovo

0

440 Voyvodinovo

0

441 Voyvodino

0

442 Voyvodenets

0

443 Voyvoda

0

444 Voysil

0

445 Voysil

0

446 Voynyagovo

0

447 Voynovo

0

448 Voynovo

0

449 Voyno

0

450 Voynitsite

0

451 Voynitsite

0

452 Voynitsi

0

453 Voynitsa

0

454 Voynitsa

0

455 Voynishka

0

456 Voynikovo

0

457 Voynika

0

458 Voynezha

0

459 Voynegovtsi

0

460 Voykova Laka

0

461 Voneshta Voda

0

462 Voluyak

0

463 Volovo

0

464 Volovartsi

0

465 Volovarovo

0

466 Vologarska

0

467 Volno

0

468 Vokil

0

469 Vodoley

0

470 Vodnyantsi

0

471 Vodnyantsi

0

472 Vodnyanka

0

473 Vodno

0

474 Vodno

0

475 Vodni Pad

0

476 Vodna

0

477 Voditsi

0

478 Voditsi

0

479 Voditsa

0

480 Voditsa

0

481 Vodentsi

0

482 Vodenitsite

0

483 Vodenicharsko

0

484 Vodenicharovo

0

485 Vodenichane

0

486 Voden

0

487 Voden

0

488 Voden

0

489 Voden

0

490 Vodata

0

491 Vodach

0

492 Vlechugovo

0

493 Vlaychovtsi

0

494 Vlasovtsi

0

495 Vlasatitsa

0

496 Vlasatili

0

497 Sveti Vlas

3875

498 Vlahovtsi

0

499 Vlahovo

0

500 Vlahi

0