Countries

Åland Islands

Page 1 - A list of cities of Åland Islands

# City Population
1 Ytterby

0

2 Vessingsboda

0

3 Västeränga

0

4 Vargata

0

5 Vårdö

411

6 Vålö

0

7 Ulversö

0

8 Tranvik

0

9 Tosarby

0

10 Torsholma

0

11 Töftö

0

12 Tängsöda

0

13 Syllöda

0

14 Svinö

0

15 Sund

1080

16 Strömma

0

17 Sottunga

144

18 Sonnboda

0

19 Sommarö

0

20 Söderby

0

21 Söderby

0

22 Smedsböle

0

23 Skogboda

0

24 Skag

0

25 Simskäla

0

26 Sibby

0

27 Seglinge

0

28 Sandö

0

29 Samppa

0

30 Saltvik

1691

31 Såg

0

32 Rörstorp

0

33 Överö

0

34 Överboda

0

35 Österbygge

0

36 Önningby

0

37 Nötö

0

38 Norrby

0

39 Norrboda

0

40 Mångstäkta

0

41 Lumpo

0

42 Lumparland

335

43 Lumparby

0

44 Lövö

0

45 Listersby

0

46 Lilleböle

0

47 Lemland

1829

48 Lappo

0

49 Långbergsöda

0

50 Kyrkogårdsö

0

51 Kumlinge

384

52 Kulla

0

53 Krokstad

0

54 Koskenpää

0

55 Korsö

0

56 Kökar

355

57 Knutsboda

0

58 Kastelholm

0

59 Karlby

0

60 Kallsö

0

61 Jyddö

0

62 Jurmo

0

63 Husö

0

64 Hummersö

0

65 Hummelvik

0

66 Hulta

0

67 Horsholma

0

68 Horsholm

0

69 Högbolstad

0

70 Hellsö

0

71 Hellestorp

0

72 Hastersboda

0

73 Harvaluoto

0

74 Haraldsby

0

75 Haga

0

76 Haddnäs

0

77 Gundby

0

78 Grundsunda

0

79 Granboda

0

80 Granboda

0

81 Godby

0

82 Germundö

0

83 Föglö

632

84 Flisö

0

85 Flaka

0

86 Fiskö

0

87 Finnö

0

88 Finnö

0

89 Finby

0

90 Erikvalla

0

91 Enklinge

0

92 Domarböle

0

93 Degerby

0

94 Daglösa

0

95 Bussö

0

96 Bråttö

0

97 Brändö

515

98 Brändö

0

99 Brännbolstad

0

100 Bomarsund

0

101 Björsboda

0

102 Björnholma

0

103 Björkö

0

104 Bistorp

0

105 Bergö

0

106 Bengtsböle

0

107 Bänö

0

108 Baggholma

0

109 Åva

0

110 Asterholma

0

111 Åsgårda

0

112 Ängö

0

113 Pellas

0

114 Ingela

0

115 Åkerlund

0

116 Norrgård

0

117 Bastvik

0

118 Norrgård

0

119 Högvalla

0

120 Björkebo

0

121 Nyäng

0

122 Österlund

0

123 Nygård

0

124 Nedre Börs

0

125 Södergård

0

126 Lemböte

0

127 Norrgård

0

128 Näset

0

129 Jonases

0

130 Alfhem

0

131 Janses

0

132 Nygård

0

133 Björkhem

0

134 Solhem

0

135 Tullen

0

136 Södergård

0

137 Nästgård

0

138 Norrdal

0

139 Mattas

0

140 Estvik

0

141 Södergård

0

142 Västergård

0

143 Prästö

0

144 Svensböle

0

145 Johannelund

0

146 Arnelund

0

147 Tjudnäs

0

148 Storängen

0

149 Strömsgärdan

0

150 Näset

0

151 Trångsund

0

152 Söderholm

0

153 Sanda

0

154 Ekdal

0

155 Finholma

0

156 Englund

0

157 Näversholma

0

158 Jakopas

0

159 Gåsvik

0

160 Känskit

0

161 Mattas

0

162 Simas

0

163 Hellsvik

0

164 Signedal

0

165 Nedergård

0

166 Påvals

0

167 Lillposten

0

168 Ramsholm

0

169 Nabbas

0

170 Emtvik

0

171 Kvarnkulla

0

172 Hemskär

0

173 Sälvik

0

174 Finnslätt

0

175 Västernäs

0

176 Notholm

0

177 Hullberga

0

178 Persby

0

179 Sveden

0

180 Djupdal

0

181 Kleven

0

182 Strömbolstad

0

183 Björby

0

184 Främmanby

0

185 Näs

0

186 Kvarnbo

0

187 Lagmansby

0

188 Rangsby

0

189 Torsholma

0

190 Ytternäs

0

191 Västerkalmare

0

192 Västergeta

0

193 Västansunda

0

194 Torrbolstad

0

195 Torp

0

196 Torp

0

197 Torp

0

198 Tjudö

0

199 Tärnbolstad

0

200 Svartsmara

0

201 Strömma

0

202 Storby

0

203 Stålsby

0

204 Södersunda

0

205 Söderlund

0

206 Snäckö

0

207 Skeppsvik

0

208 Sålis

0

209 Ringsböle

0

210 Rågetsböle

0

211 Posta

0

212 Pålsböle

0

213 Överby

0

214 Överby

0

215 Östergeta

0

216 Ödkarby

0

217 Norrsunda

0

218 Näfsby

0

219 Nåtö

0

220 Mörby

0

221 Möckelby

0

222 Marsund

0

223 Mariehamn

10682

224 Marby

0

225 Mangelbo

0

226 Lillbolstad

0

227 Kattby

0

228 Karrböle

0

229 Karlgård

0

230 Jomalby

0

231 Jomala

3662

232 Jättböle

0

233 Isaksö

0

234 Ingby

0

235 Hindersböle

0

236 Hamnäs

0

237 Hammarland

1395

238 Gottby

0

239 Gölby

0

240 Geta

452

241 Frebbenby

0

242 Finström

2412

243 Finbo

0

244 Emkarby

0

245 Eckerö

1028

246 Drygsböle

0

247 Djurvik

0

248 Djäkenböle

0

249 Degersand

0

250 Dånö

0

251 Dalkarby

0

252 Buskböle

0

253 Bredbolstad

0

254 Bovik

0

255 Björsby

0

256 Björnhuvud

0

257 Bergö

0

258 Bastö

0

259 Bamböle

0

260 Åttböle

0

261 Ämnäs

0

262 Östergård

0

263 Strandnäs

0

264 Klinten

0

265 Rommarn

0

266 Trovill

0

267 Norrgård

0

268 Östra Ytternäs

0

269 Västra Ytternäs

0

270 Norrgård

0

271 Tallöga

0

272 Alebo

0

273 Pellas

0

274 Karlberg

0

275 Södra Gottby

0

276 Böjsas

0

277 Karls

0

278 Norra Gottby

0

279 Mellangård

0

280 Västergård

0

281 Furubo

0

282 Görans

0

283 Nybacka

0

284 Bengtas

0

285 Fagerlund

0

286 Brandö

0

287 Grönbacka

0

288 Österkalmare

0

289 Ulvsby

0

290 Kihla

0

291 Kyrkobyn

0

292 Södergård

0

293 Kalmsta

0

294 Norrgård

0

295 Janses

0

296 Julle

0

297 Boskas

0

298 Norrgård

0

299 Gibböle

0

300 Norrberg

0

301 Norrängen

0

302 Markusas

0

303 Vargsunda

0

304 Kullaö

0

305 Vikhem

0

306 Bjärström

0

307 Björkbacka

0

308 Rönnhem

0

309 Stornäs

0

310 Östanåker

0

311 Norrgård

0

312 Pellas

0

313 Andersböle

0

314 Jans

0

315 Grins

0

316 Mellangård

0

317 Västergård

0

318 Boda

0

319 Östergård

0

320 Mannes

0

321 Samuelstorp

0

322 Norrgård

0

323 Sandhagen

0

324 Hällesby Sand

0

325 Övergård

0

326 Bolstad

0

327 Nygård

0

328 Karlsö

0

329 Björknäs

0

330 Strandäng

0

331 Södergård

0

332 Björkbo

0

333 Laine

0

334 Månäng

0

335 Västerbo

0

336 Örliden

0

337 Smeds

0

338 Kattnäs

0

339 Nordström

0

340 Nedergård

0

341 Bohem

0

342 Hellesby

0

343 Grops

0

344 Bonäs

0

345 Furulund

0

346 Östra Mangsjö

0

347 Karls

0

348 Klemes

0

349 Storhaga

0

350 Östergård

0

351 Kyrkoby

0

352 Karlsdal

0

353 Kalsborg

0

354 Brännskär

0

355 Hummelvik

0

356 Böle

0

357 Furulund

0

358 Laby

0

359 Hjortö

0

360 Markusböle

0

361 Brantsböle

0

362 Norra Vandö

0

363 Pantsarnäs

0

364 Skarpnåtö

0

365 Skag

0

366 Öra

0

367 Olofsnäs

0

368 Pettböle

0

369 Västanträsk

0

370 Gräggnäs

0

371 Klemetsby

0

372 Långnäs hamn

0