Countries

Åland Islands

Page 1 - A list of cities of Åland Islands

# City Population
1 Ytterby

0

2 Vessingsboda

0

3 Västeränga

0

4 Vargata

0

5 Vårdö

411

6 Vålö

0

7 Ulversö

0

8 Tranvik

0

9 Tosarby

0

10 Torsholma

0

11 Töftö

0

12 Tängsöda

0

13 Syllöda

0

14 Svinö

0

15 Sund

1020

16 Sottunga

144

17 Sonnboda

0

18 Sommarö

0

19 Sommarö

0

20 Söderby

0

21 Söderby

0

22 Smedsböle

0

23 Skogboda

0

24 Skag

0

25 Simskäla

0

26 Sibby

0

27 Seglinge

0

28 Samppa

0

29 Saltvik

1691

30 Såg

0

31 Rörstorp

0

32 Överö

0

33 Överboda

0

34 Österbygge

0

35 Önningby

0

36 Nötö

0

37 Norrby

0

38 Norrboda

0

39 Mångstäkta

0

40 Lumpo

0

41 Lumparland

335

42 Lumparby

0

43 Lövö

0

44 Listersby

0

45 Lilleböle

0

46 Lemland

1829

47 Lappo

0

48 Långbergsöda

0

49 Kyrkogårdsö

0

50 Kumlinge

384

51 Kulla

0

52 Krokstad

0

53 Koskenpää

0

54 Korsö

0

55 Kökar

355

56 Knutsboda

0

57 Kastelholm

0

58 Karlby

0

59 Kallsö

0

60 Jurmo

0

61 Husö

0

62 Hummersö

0

63 Hulta

0

64 Horsholma

0

65 Högbolstad

0

66 Hellsö

0

67 Hellestorp

0

68 Hastersboda

0

69 Harvaluoto

0

70 Haraldsby

0

71 Haga

0

72 Haddnäs

0

73 Gundby

0

74 Grundsunda

0

75 Granboda

0

76 Granboda

0

77 Godby

0

78 Germundö

0

79 Föglö

632

80 Flisö

0

81 Flaka

0

82 Fiskö

0

83 Finnö

0

84 Finnö

0

85 Finby

0

86 Erikvalla

0

87 Enklinge

0

88 Domarböle

0

89 Degerby

0

90 Daglösa

0

91 Bråttö

0

92 Brändö

515

93 Brändö

0

94 Brännbolstad

0

95 Bomarsund

0

96 Björsboda

0

97 Björnholma

0

98 Björkö

0

99 Bistorp

0

100 Baggholma

0

101 Åva

0

102 Asterholma

0

103 Åsgårda

0

104 Ängö

0

105 Ingela

0

106 Österlunds

0

107 Nygård

0

108 Nedre Börs

0

109 Södergård

0

110 Lemböte

0

111 Norrgård

0

112 Jonases

0

113 Alfhem

0

114 Janses

0

115 Nygård

0

116 Tullen

0

117 Estvik

0

118 Prästö

0

119 Svensböle

0

120 Tjudnäs

0

121 Storängen

0

122 Strömsgärdan

0

123 Näset

0

124 Trångsund

0

125 Söderholm

0

126 Sanda

0

127 Ekdal

0

128 Finholma

0

129 Näversholma

0

130 Känskit

0

131 Mattas

0

132 Simas

0

133 Lillposten

0

134 Ramsholm

0

135 Nabbas

0

136 Emtvik

0

137 Kvarnkulla

0

138 Sälvik

0

139 Finnslätt

0

140 Västernäs

0

141 Nötholm

0

142 Hullberga

0

143 Persby

0

144 Sveden

0

145 Kleven

0

146 Strömbolstad

0

147 Björby

0

148 Främmanby

0

149 Näs

0

150 Kvarnbo

0

151 Lagmansby

0

152 Rangsby

0

153 Torsholma

0

154 Ytternäs

0

155 Västerkalmare

0

156 Västergeta

0

157 Västansunda

0

158 Torrbolstad

0

159 Torp

0

160 Torp

0

161 Torp

0

162 Tjudö

0

163 Tärnbolstad

0

164 Svartsmara

0

165 Strömma

0

166 Storby

0

167 Stålsby

0

168 Södersunda

0

169 Söderlund

0

170 Snäckö

0

171 Skeppsvik

0

172 Sålis

0

173 Ringsböle

0

174 Rågetsböle

0

175 Posta

0

176 Pålsböle

0

177 Överby

0

178 Överby

0

179 Östergeta

0

180 Ödkarby

0

181 Norrsunda

0

182 Näfsby

0

183 Nåtö

0

184 Mörby

0

185 Möckelby

0

186 Marsund

0

187 Mariehamn

10682

188 Marby

0

189 Mangelbo

0

190 Lillbolstad

0

191 Kattby

0

192 Karrböle

0

193 Karlgård

0

194 Jomalby

0

195 Jomala

3662

196 Jättböle

0

197 Isaksö

0

198 Ingby

0

199 Hindersböle

0

200 Hamnäs

0

201 Hammarland

1395

202 Gottby

0

203 Gölby

0

204 Geta

452

205 Frebbenby

0

206 Finström

2412

207 Finbo

0

208 Emkarby

0

209 Eckerö

1028

210 Drygsböle

0

211 Djurvik

0

212 Djäkenböle

0

213 Degersand

0

214 Dånö

0

215 Dalkarby

0

216 Buskböle

0

217 Bredbolstad

0

218 Bovik

0

219 Björsby

0

220 Björnhuvud

0

221 Bergö

0

222 Bastö

0

223 Bamböle

0

224 Åttböle

0

225 Ämnäs

0

226 Östergård

0

227 Strandnäs

0

228 Klinten

0

229 Rommarn

0

230 Trovill

0

231 Norrgård

0

232 Östra Ytternäs

0

233 Västra Ytternäs

0

234 Norrgård

0

235 Tallöga

0

236 Alebo

0

237 Pellas

0

238 Karlberg

0

239 Södra Gottby

0

240 Böjsas

0

241 Karls

0

242 Norra Gottby

0

243 Mellangård

0

244 Västergård

0

245 Furubo

0

246 Görans

0

247 Nybacka

0

248 Bengtas

0

249 Fagerlund

0

250 Brandö

0

251 Grönbacka

0

252 Österkalmare

0

253 Ulvsby

0

254 Kihla

0

255 Kyrkobyn

0

256 Södergård

0

257 Kalmsta

0

258 Norrgård

0

259 Janses

0

260 Julle

0

261 Boskas

0

262 Norrgård

0

263 Gibböle

0

264 Norrberg

0

265 Norrängen

0

266 Markusas

0

267 Vargsunda

0

268 Kullaö

0

269 Vikhem

0

270 Bjärström

0

271 Björkbacka

0

272 Rönnhem

0

273 Stornäs

0

274 Östanåker

0

275 Norrgård

0

276 Pellas

0

277 Andersböle

0

278 Jans

0

279 Grins

0

280 Mellangård

0

281 Västergård

0

282 Boda

0

283 Östergård

0

284 Mannes

0

285 Samuelstorp

0

286 Norrgård

0

287 Sandhagen

0

288 Hällesby Sand

0

289 Övergård

0

290 Bolstad

0

291 Nygård

0

292 Karlsö

0

293 Björknäs

0

294 Strandäng

0

295 Södergård

0

296 Björkbo

0

297 Laine

0

298 Månäng

0

299 Västerbo

0

300 Örliden

0

301 Smeds

0

302 Kattnäs

0

303 Nordström

0

304 Nedergård

0

305 Bohem

0

306 Hellesby

0

307 Grops

0

308 Bonäs

0

309 Furulund

0

310 Östra Mangsjö

0

311 Karls

0

312 Klemes

0

313 Storhaga

0

314 Östergård

0

315 Kyrkoby

0

316 Karlsdal

0

317 Kalsborg

0

318 Brännskär

0

319 Hummelvik

0

320 Böle

0

321 Furulund

0

322 Laby

0

323 Hjortö

0

324 Markusböle

0

325 Brantsböle

0

326 Norra Vandö

0

327 Pantsarnäs

0

328 Skarpnåtö

0

329 Skag

0

330 Öra

0

331 Olofsnäs

0

332 Pettböle

0

333 Västanträsk

0

334 Gräggnäs

0

335 Klemetsby

0

336 Långnäs hamn

0

337 Apallund

0

338 Sviby

0

339 Lemström

0

340 Hamnsundet

0

341 Hullby

0

342 Gesterby

0