Countries

Nepal

Page 84 - A list of cities of Nepal

# City Population
41501 Taunnagar

0

41502 Hurjil

0

41503 Began

0

41504 Takule

0

41505 Ritthe

0

41506 Ritthe

0

41507 Tallo Kuwakot

0

41508 Chardanda

0

41509 Chardanda

0

41510 Amdanda

0

41511 Kuwakot

0

41512 Lukurung

0

41513 Maulathar

0

41514 Arping

0

41515 Jhyalimali

0

41516 Ruchang

0

41517 Maulathar

0

41518 Sanai

0

41519 Bairwa

0

41520 Madhabaliya

0

41521 Piparahiya

0

41522 Karmauni

0

41523 Langgari Pakar

0

41524 Rajbari

0

41525 Paradi

0

41526 Raikoda

0

41527 Ragarganj

0

41528 Sagara

0

41529 Goini

0

41530 Shrinagar

0

41531 Kothilaha

0

41532 Sarawal

0

41533 Janakpur

0

41534 Gobarhiya

0

41535 Hathi Banahawa

0

41536 Purnaha

0

41537 Basali

0

41538 Simar

0

41539 Nawalpur

0

41540 Lokaha

0

41541 Bhattola

0

41542 Bisnunagar

0

41543 Dhode

0

41544 Dhore

0

41545 Hatikhor

0

41546 Kalikhor

0

41547 Tithepani

0

41548 Koilapani

0

41549 Pari Dob

0

41550 Rithepani

0

41551 Kailapani

0

41552 Kawasoti

0

41553 Shiwabasti

0

41554 Ramnaqar

0

41555 Hasaura

0

41556 Chilahgaun

0

41557 Laksminaqar

0

41558 Sisau Pl

0

41559 Dewipur

0

41560 Boharigaun

0

41561 Jamuniya

0

41562 Nadawa

0

41563 Lalpatti

0

41564 Hakui

0

41565 Amawa

0

41566 Bakena

0

41567 Sukrauli

0

41568 Ghinaha

0

41569 Turiyapur

0

41570 Chaumola

0

41571 Naudihawa

0

41572 Tonahawa

0

41573 Somnath Tol

0

41574 Sunwal

0

41575 Naduwa Tola

0

41576 Khairhani

0

41577 Swathi

0

41578 Machhermaruwa

0

41579 Ramawapur

0

41580 Suntuda

0

41581 Dhordor

0

41582 Gaundarwa

0

41583 Khukaribari

0

41584 Hasanpur

0

41585 Bisasaya

0

41586 Tilakhana

0

41587 Kirtipur

0

41588 Sisahaniya

0

41589 Koluwa

0

41590 Targaili

0

41591 Bugada

0

41592 Asandiya

0

41593 Bairagnath

0

41594 Dhekahar

0

41595 Tokladi

0

41596 Tukalkadi

0

41597 Gerwadi

0

41598 Behariya

0

41599 Birikholi

0

41600 Belari

0

41601 Jyamire

0

41602 Baina

0

41603 Bairawa

0

41604 Mukhiya Tol

0

41605 Rajdaha

0

41606 Khuthat

0

41607 Bharauliya

0

41608 Piparaiya

0

41609 Kashipur

0

41610 Kashipur

0

41611 Hardiyi

0

41612 Hardiya

0

41613 Dhura

0

41614 Bargadahi

0

41615 Bargadahi

0

41616 Swathi

0

41617 Batarauli

0

41618 Swathi

0

41619 Panchamaiya

0

41620 Bankatti

0

41621 Musalman Tola

0

41622 Pangchabatiya

0

41623 Chormara

0

41624 Tudikhand

0

41625 Bhaqra

0

41626 Devkotatol

0

41627 Tamsariya

0

41628 Ranitar

0

41629 Tandi

0

41630 Barwa

0

41631 Hardiya

0

41632 Basantapur

0

41633 Basantapur

0

41634 Simreni

0

41635 Gurali

0

41636 Amrasa

0

41637 Ganeshpur

0

41638 Bhujahawa

0

41639 Bhujahawa

0

41640 Bhatbaliya

0

41641 Bhatbaliya

0

41642 Bhujahawa

0

41643 Tilakpur

0

41644 Bhutaha

0

41645 Salbas

0

41646 Dhumkotemadu

0

41647 Galbal

0

41648 Dob

0

41649 Patharhiya

0

41650 Bhagaca

0

41651 Bangsa

0

41652 Nayatola

0

41653 Basa

0

41654 Maganmuraha

0

41655 Dangiya

0

41656 Patkhauli

0

41657 Chuli Bojha

0

41658 Deurali

0

41659 Bantad

0

41660 Tallo Arkhala

0

41661 Sunar Thumki

0

41662 Arkhala

0

41663 Thumki

0

41664 Singchang

0

41665 Sunarthumki

0

41666 Korbetar

0

41667 Kwanglikot

0

41668 Thulo Bhanjyang

0

41669 Bhadaure

0

41670 Chamal Dhar

0

41671 Gogane

0

41672 Pokhari

0

41673 Katunjegaira

0

41674 Upallogaun

0

41675 Paharethok

0

41676 Chokade

0

41677 Gairikharka

0

41678 Bhangeri

0

41679 Hille

0

41680 Regmitar

0

41681 Kalaun Bardana

0

41682 Bhunte

0

41683 Barmedanda

0

41684 Katunje

0

41685 Kuwapani

0

41686 Simle

0

41687 Bohare

0

41688 Bohare

0

41689 Phalante

0

41690 Bhadrechaur

0

41691 Dhunge

0

41692 Satbanj Chauraha

0

41693 Kamare

0

41694 Thuldhunga

0

41695 Salle

0

41696 Kamchok

0

41697 Bhangeri

0

41698 Dhuseni

0

41699 Archale

0

41700 Nigale

0

41701 Mane Bhanjyang

0

41702 Kamare

0

41703 Katmoli

0

41704 Majhgaun

0

41705 Yabra

0

41706 Tumjung

0

41707 Barsunchet

0

41708 Loditar

0

41709 Barsuncho

0

41710 Muilambra

0

41711 Dhansar

0

41712 Pokharithok

0

41713 Basnetgaun

0

41714 Khal

0

41715 Tadipul chhahare

0

41716 Anpchaur

0

41717 Belkot

0

41718 Chisapani

0

41719 Tallo Tigaun

0

41720 Upallo Tigaun

0

41721 Arukharka

0

41722 Amare

0

41723 Sera Bhanjyang

0

41724 Kaphalchaur

0

41725 Gurukholagaun

0

41726 Dhandkharka

0

41727 Bhalukharka

0

41728 Jyunan

0

41729 Aduwabari

0

41730 Gairigaun

0

41731 Kalo Bhanjyang

0

41732 Majuwa

0

41733 Dharapani

0

41734 Betini

0

41735 Deurali

0

41736 Satbanjh

0

41737 Sano Golphu

0

41738 Bangesalla

0

41739 Bimrang

0

41740 Pargaun

0

41741 Ahaldanda

0

41742 Manglingtol

0

41743 Dhodeni

0

41744 Moktantol

0

41745 Dibale

0

41746 Naigaun

0

41747 Musiyachaur

0

41748 Maple

0

41749 Pakhegaun

0

41750 Ghyangaun

0

41751 Dadagaun

0

41752 Thulo Golphu

0

41753 Khorsal

0

41754 Hile

0

41755 Dahu

0

41756 Patalkharka

0

41757 Thotungdanda

0

41758 Phaldungra

0

41759 Sujada

0

41760 Purgaun

0

41761 Alung

0

41762 Hawaimang

0

41763 Tapsan

0

41764 Namsapuran

0

41765 Bhadrutar

0

41766 Kamaltari

0

41767 Maruwa

0

41768 Kamitol

0

41769 Jaisigaun

0

41770 Kande

0

41771 Phurkesallo

0

41772 Budhisera

0

41773 Dumre

0

41774 Chuwan Danda

0

41775 Nange Danda

0

41776 Bhedabari

0

41777 Chhabise

0

41778 Suntaletar

0

41779 Jaisigaun

0

41780 Chuwandanda

0

41781 Jarkatte

0

41782 Dharapani

0

41783 Chhap

0

41784 Bahegaun

0

41785 Bhedabari

0

41786 Sapchet

0

41787 Galendi

0

41788 Komo

0

41789 Khartagaun

0

41790 Digep

0

41791 Kesihopta

0

41792 Dumauda

0

41793 Rupchet

0

41794 Bhalche

0

41795 Bhalche Thulogaun

0

41796 Dandathok

0

41797 Nyuchet

0

41798 Pipaltar

0

41799 Pipaltar

0

41800 Lambagaincha

0

41801 Lambagaincha

0

41802 Tallo Pipaltar

0

41803 Mudap

0

41804 Devighat

0

41805 Besithok

0

41806 Keurini

0

41807 Angutar

0

41808 Khinchet

0

41809 Distiltyank Bajar

0

41810 Junetar

0

41811 Ranathok

0

41812 Lamatar

0

41813 Rimalghat

0

41814 Bogatigaun

0

41815 Simbutar

0

41816 Pandegaun

0

41817 Mahamandaldanda

0

41818 Bandre

0

41819 Sitapokhari

0

41820 Tindhare

0

41821 Kuwapani

0

41822 Trishuli Bajar

0

41823 Ashok Batika

0

41824 Satbanj

0

41825 Nuwakot

0

41826 Kusumbari

0

41827 Dharampani

0

41828 Damki

0

41829 Kapaskhoriya

0

41830 Sukumbasitol

0

41831 Baniyadanda

0

41832 Battar Bajar

0

41833 Tukanahiti

0

41834 Serabesi

0

41835 Kaphal Katyan

0

41836 Gangate

0

41837 Anpghari

0

41838 Inarpati

0

41839 Majhitar

0

41840 Beltar

0

41841 Devighat Koloni

0

41842 Dihigaun

0

41843 Kajidihi

0

41844 Maharanidihi

0

41845 Dhansar

0

41846 Ghodegaund

0

41847 Chandipokhari

0

41848 Raisin

0

41849 Baguwa Bajar

0

41850 Majhigaun

0

41851 Kaligaun

0

41852 Khadkathok

0

41853 Thumka

0

41854 Hattigaunda

0

41855 Trishuli Koloni

0

41856 Dhunge Bajar

0

41857 Pasika

0

41858 Bidur

0

41859 Ghoddhunga

0

41860 Kalikholagaun

0

41861 Darshantar

0

41862 Dhodbesi

0

41863 Tarukabesi

0

41864 Birtaphat

0

41865 Budhasin

0

41866 Budhasin

0

41867 Kotthumka

0

41868 Kharkuna

0

41869 Shrikhanda

0

41870 Dhakalthok

0

41871 Amdandagaun

0

41872 Darshantar

0

41873 Purano Budhasin

0

41874 Chhapgaun

0

41875 Dhodgaun

0

41876 Newarpani

0

41877 Simle

0

41878 Siureni

0

41879 Newarpani

0

41880 Suni

0

41881 Bhanjyangkharka

0

41882 Bhanjyangkharka

0

41883 Tangring

0

41884 Barchet

0

41885 Gairaphum

0

41886 Ankure

0

41887 Sarbachet

0

41888 Ampasaura

0

41889 Ralu

0

41890 Alchet

0

41891 Shrikhanda

0

41892 Lumbu

0

41893 Bungtang

0

41894 Paneru

0

41895 Garbun

0

41896 Buwanibesi

0

41897 Multhala

0

41898 Gairitar

0

41899 Bhorletar

0

41900 Koiralagaun

0

41901 Pokharithok

0

41902 Pasika

0

41903 Phedipakha

0

41904 Gauribesi

0

41905 Dandagaun

0

41906 Khatrigaun

0

41907 Khanigaun

0

41908 Mandredhunga

0

41909 Kalkathan

0

41910 Bhorletar

0

41911 Multhal

0

41912 Mulabari

0

41913 Shri Khanda

0

41914 Kusundegaun

0

41915 Chhap

0

41916 Bhattagaun

0

41917 Dharapani

0

41918 Charghare

0

41919 Dandagaun

0

41920 Bhaduwar

0

41921 Benigaun

0

41922 Gandpani

0

41923 Chainpur

0

41924 Paira

0

41925 Archale

0

41926 Ratmate

0

41927 Katheri

0

41928 Jamune

0

41929 Barmandi Majhgaun

0

41930 Sirubari

0

41931 Dumrichaur

0

41932 Bhangbari

0

41933 Tulasidanda

0

41934 Budhunegaun

0

41935 Kothkholagaun

0

41936 Dharpani

0

41937 Bhasmegaun

0

41938 Bhagerigaun

0

41939 Balamigaun

0

41940 Tharpuphantgaun

0

41941 Lamichhanegaun

0

41942 Tareli

0

41943 Tharpugaun

0

41944 Athbise

0

41945 Goichada

0

41946 Ranibhar

0

41947 Simara

0

41948 Gadkhar

0

41949 Gankhar Bagaincha

0

41950 Chaughada

0

41951 Parthok

0

41952 Phuyaldanda

0

41953 Anpchaur

0

41954 Nachandanda

0

41955 Gairigaun

0

41956 Saini

0

41957 Baniyantar

0

41958 Ritthechaur

0

41959 Lamagaun

0

41960 Thapagaun

0

41961 Chauthe

0

41962 Achrangaun

0

41963 Gairikharka

0

41964 Patle

0

41965 Aduwabari

0

41966 Manekharka

0

41967 Jukpani

0

41968 Manchhedanda

0

41969 Kalimaregaun

0

41970 Bhadarthumka

0

41971 Dhoka Bhanjyang

0

41972 Ghumaunedanda

0

41973 Lauke

0

41974 Dhulpul

0

41975 Ratatar

0

41976 Bhutetar

0

41977 Targaun

0

41978 Gad

0

41979 Saurpani

0

41980 Karanglung

0

41981 Shivalaya

0

41982 Chhap

0

41983 Chagaun

0

41984 Pargang

0

41985 Syaldanda

0

41986 Larkep

0

41987 Chilaune

0

41988 Deuralidanda

0

41989 Phalante

0

41990 Malbela

0

41991 Kaphalpani

0

41992 Laphe

0

41993 Dansing

0

41994 Chalise

0

41995 Chhapdanda

0

41996 Dandakharka

0

41997 Hile

0

41998 Railechhap

0

41999 Bhorleni

0

42000 Khanalgaun

0