Countries

Macedonia, the Former Yugoslav Republic of

Page 6 - A list of cities of Macedonia, the Former Yugoslav Republic of

# City Population
2501 Gorna Mala

0

2502 Višinci

0

2503 Dolna Mala

0

2504 Pašinci

0

2505 Grujinska Maala

0

2506 Žabarovci

0

2507 Krstovska Maala

0

2508 Šantirovci

0

2509 Breško

0

2510 Džembasci

0

2511 Buzoviḱi

0

2512 Pečenjaci

0

2513 Popovci

0

2514 Sredna Maala

0

2515 Krševci

0

2516 Kiselarci

0

2517 Popovci

0

2518 Šuklenci

0

2519 Velkovci

0

2520 Zajci

0

2521 Delovčani

0

2522 Živuša

0

2523 Višna

0

2524 Dobrača

0

2525 Staro Selo

0

2526 Nikolovci

0

2527 Palančani

0

2528 Miloševci

0

2529 Palančani

0

2530 Gazdevci

0

2531 Ivkovci

0

2532 Neševci

0

2533 Gorna Maala

0

2534 Anǵelovci

0

2535 Kametnica

0

2536 Suvodolska Maala

0

2537 Kamenitica

0

2538 Suljevac

0

2539 Došljaci

0

2540 Šutarska Maala

0

2541 Tutušanska Maala

0

2542 Pečenjaci

0

2543 Čoljaci

0

2544 Antini

0

2545 Dodanci

0

2546 Babadosinci

0

2547 Belovuci

0

2548 Stojanovci

0

2549 Popovci

0

2550 Džambasci

0

2551 Ǵurinci

0

2552 Nikolinci

0

2553 Macanci

0

2554 Delovčanci

0

2555 Drenčani

0

2556 Dobrilačka Maala

0

2557 Čurilska Maala

0

2558 Muratlija

0

2559 Karadžalar

0

2560 Karalobosi

0

2561 Ali Koč

0

2562 Teknelek

0

2563 Baščalak

0

2564 Ḱoselija

0

2565 Avramski Kolibi

0

2566 Kaluǵerica

0

2567 Mamutlija

0

2568 Kalinci

0

2569 Umarci

0

2570 Dodevci

0

2571 Drakarci

0

2572 Baštevci

0

2573 Kurlevci

0

2574 Kulak

0

2575 Dimonce

0

2576 Cocevci

0

2577 Ǵakovci

0

2578 Tasevci

0

2579 Ǵorgovci

0

2580 Bantevci

0

2581 Dolna Maala

0

2582 Crnorukovci

0

2583 Rasovci

0

2584 Jačinska Maala

0

2585 Dolno Jačince

0

2586 Mutavdžii

0

2587 Džankova Maala

0

2588 Vukanovci

0

2589 Kačarovci

0

2590 Vardarci

0

2591 Kajsevska Maala

0

2592 Marčevci

0

2593 Žabarska Maala

0

2594 Ipčovci

0

2595 Smokarci

0

2596 Markovci

0

2597 Zdravkovci

0

2598 Vilipovci

0

2599 Vučkovci

0

2600 Barbarovci

0

2601 Osička Maala

0

2602 Lazinci

0

2603 Grandževci

0

2604 Tanasovci

0

2605 Tano Brce

0

2606 Krpuzovci

0

2607 Smokarci

0

2608 Orašje

0

2609 Pindžur Maala

0

2610 Zlatkovci

0

2611 Levkovci

0

2612 Karadak

0

2613 Pindžur Maala

0

2614 Tasino

0

2615 Bončevci

0

2616 Čivlevci

0

2617 Ralevci

0

2618 Baraktarci

0

2619 Vatlino

0

2620 Sarivinci

0

2621 Lepanovci

0

2622 Srbinci

0

2623 Bogojska Maala

0

2624 Bončevo

0

2625 Ǵorinci

0

2626 Zlatanovci

0

2627 Ratunda

0

2628 Jabučka Maala

0

2629 Gorejci

0

2630 Ḱuparci

0

2631 Ivankovci

0

2632 Vržogrnci

0

2633 Gruinci

0

2634 Mišinci

0

2635 Mitrenci

0

2636 Cvetkovci

0

2637 Mišinska Maala

0

2638 Vučina Maala

0

2639 Puckina Maala

0

2640 Dimiḱi

0

2641 Maljočka Maala

0

2642 Dubin Grob

0

2643 Stankovci

0

2644 Markovci

0

2645 Davidovci

0

2646 Šipkovci

0

2647 Ivančevci

0

2648 Gorna Maala

0

2649 Subašinci

0

2650 Dželepska Maala

0

2651 Ḱurḱinci

0

2652 Kranjedolska Maala

0

2653 Ḱosina Maala

0

2654 Krajčina Maala

0

2655 Jankovci Maala

0

2656 Sredna Maala

0

2657 Ǵorinska Maala

0

2658 Kiselica Maala

0

2659 Suvodolska Maala

0

2660 Mitrovska Maala

0

2661 Lubarci

0

2662 Gramačani

0

2663 Dorinci

0

2664 Bakalci

0

2665 Mulina Maala

0

2666 Crneška Maala

0

2667 Kolerska Maala

0

2668 Cincarova Maala

0

2669 Pardinci

0

2670 Karapandžova Maala

0

2671 Bačovanovska Maala

0

2672 Speǵinci

0

2673 Rajčilova Maala

0

2674 Letova Maala

0

2675 Karamanova Maala

0

2676 Kovačeva Maala

0

2677 German Maala

0

2678 Dikina Maala

0

2679 Bogdanova Maala

0

2680 Balinica Maala

0

2681 Trajanova Maala

0

2682 Čurina Maala

0

2683 Makovište Maala

0

2684 Kotarina Maala

0

2685 Kavaklija

0

2686 Borovska Maala

0

2687 Baba Anǵina Maala

0

2688 Kandžerevska Maala

0

2689 Čukarci

0

2690 Vrginci

0

2691 Čiflik

0

2692 Ljubinci

0

2693 Boškovska Maala

0

2694 Vučinska Maala

0

2695 Štičarci

0

2696 Borboška Maala

0

2697 Vitanovci

0

2698 Mangalska Maala

0

2699 Čakmadžiska Maala

0

2700 Kalin Kamen

0

2701 Džikovska Maala

0

2702 Ǵurendapska Maala

0

2703 Kajeti

0

2704 Mišino

0

2705 Kasiro

0

2706 Ramno Nivište

0

2707 Palamarska Maala

0

2708 Čorbadžiska Maala

0

2709 Parovska Maala

0

2710 Čobanska Maala

0

2711 Štabska Maala

0

2712 Lažovska Maala

0

2713 Umska Maala

0

2714 Papurica

0

2715 Gaovska Maala

0

2716 Iliovska Maala

0

2717 Terdžiska Maala

0

2718 Jagodinska Maala

0

2719 Kajmakanska Maala

0

2720 Janovska Maala

0

2721 Kundeska Maala

0

2722 Petkovska Maala

0

2723 Filiska Maala

0

2724 Bukarska Maala

0

2725 Tašovska Maala

0

2726 Parastjel

0

2727 Nikovska Maala

0

2728 Lapačka Maala

0

2729 Meandžiska Maala

0

2730 Petrovska Maala

0

2731 Turčinska Maala

0

2732 Vlaovec Maala

0

2733 Zlatanovska Maala

0

2734 Krsto

0

2735 Suva Reka

0

2736 Ilovica

0

2737 Čurkovci

0

2738 Bumbarci

0

2739 Balabanska Maala

0

2740 Kurjačka Maala

0

2741 Pulevci

0

2742 Karakostovci

0

2743 Pasjak

0

2744 Nov Istevnik

0

2745 Trenčovci

0

2746 Mančovci

0

2747 Čorbadžii

0

2748 Ḱurčii

0

2749 Žabeni

0

2750 Bukri

0

2751 Kralski Štali

0

2752 Gorno Selo

0

2753 Pešovci

0

2754 Šula

0

2755 Kisela Jabuka

0

2756 Mašiče

0

2757 (former) Diocese of Heraclea Lyncestis

0

2758 Gorna Arnakija

0

2759 Chiflik

0

2760 Kalnik

0

2761 Eleshec

0

2762 Kolonija

451