Countries

Latvia

Page 5 - A list of cities of Latvia

# City Population
2001 Lieladži

0

2002 Lieģi

0

2003 Lieģi

0

2004 Liedulieši

0

2005 Lidumnieki

0

2006 Līdumnieki

0

2007 Eiduki

0

2008 Līdere

0

2009 Līči

0

2010 Līči

0

2011 Līči

0

2012 Liči

0

2013 Lībieši

0

2014 Lībe

0

2015 Lībe

0

2016 Lībciems

0

2017 Lībagi

0

2018 Levizeri

0

2019 Leveste

0

2020 Letes

0

2021 Lestene

0

2022 Lešķi

0

2023 Leški

0

2024 Leščinski

0

2025 Lendži

0

2026 Lenči

0

2027 Lēnas

0

2028 Lemzeri

0

2029 Lemškalni

0

2030 Lemešava

0

2031 Lembuži

0

2032 Lembis

0

2033 Lēlicani

0

2034 Lejnieki

0

2035 Leiņi

0

2036 Lejasstrazdi

0

2037 Lejasstradi

0

2038 Lejas Podrags

0

2039 Lejas Podnieki

0

2040 Mustene

0

2041 Lejaskrogs

0

2042 Lejasciems

0

2043 Lejas

0

2044 Leiteni

0

2045 Leitāni

0

2046 Leinakolns

0

2047 Leimaniški

0

2048 Leimaņi

0

2049 Mazie Leimaņi

0

2050 Leimaņi

0

2051 Ļamāni

0

2052 Legzdiņi

0

2053 Lēģernieki

0

2054 Lēdurga

0

2055 Lēdmane

0

2056 Lēdas

0

2057 Lēči

0

2058 Lozdi

0

2059 Lazdukalns

0

2060 Lazdona

0

2061 Lazdiņi

0

2062 Lazdāni

0

2063 Lāzberģis

0

2064 Lazareva

0

2065 Lavide

0

2066 Lauvas

0

2067 Lautere

0

2068 Lauri

0

2069 Laukgals

0

2070 Launkalne

0

2071 Launkalne

0

2072 Ļauļēni

0

2073 Kākciems

0

2074 Lauki

0

2075 Lauktehnika

0

2076 Veclauki

0

2077 Lauki

0

2078 Lauciņciems

0

2079 Ļaudona

0

2080 Lauderi

0

2081 Lauciene

0

2082 Lauči

0

2083 Laubere

0

2084 Latviešu Sloboda

0

2085 Latvīšu Stiglova

0

2086 Latvasas

0

2087 Latišonki

0

2088 Latgale

0

2089 Lašupe

0

2090 Laskutauka

0

2091 Lāški

0

2092 Laši

0

2093 Lāptava

0

2094 Lapsiņas

0

2095 Lapsas

0

2096 Lapmežciems

0

2097 Lapati

0

2098 Lapas

0

2099 Lankas

0

2100 Upsēde

0

2101 Lāņi

0

2102 Mazlāņi

0

2103 Langstiņi

0

2104 Lanksēži

0

2105 Landze

0

2106 Landzāni

0

2107 Landskorona

0

2108 Lancenieki

0

2109 Lamsteri

0

2110 Lamiņi

0

2111 Lambārte

0

2112 Lamaņi

0

2113 Lakstene

0

2114 Laķši

0

2115 Lakauski

0

2116 Laizani

0

2117 Laizani

0

2118 Laizāni

0

2119 Laigalava

0

2120 Laidze

0

2121 Laidzesciems

0

2122 Laidi

0

2123 Lagzdiņi

0

2124 Lagzdiena

0

2125 Lafonteine

0

2126 Lādzere

0

2127 Lāde

0

2128 Lāči

0

2129 Ruduli

0

2130 Lociki

0

2131 Loborži

0

2132 Labrags

0

2133 Kuzulini

0

2134 Kuzņecova

0

2135 Kušņeri

0

2136 Kušneri

0

2137 Kusiņi

0

2138 Kušaiņi

0

2139 Kusa

0

2140 Kursīši

0

2141 Ķikuri

0

2142 Ķurši

0

2143 Kursakciems

0

2144 Kurpnieki

0

2145 Kurna

0

2146 Ķurmrags

0

2147 Kurmi

0

2148 Ilgas

0

2149 Kurmi

0

2150 Kurmi

0

2151 Kurmene

0

2152 Kurmāle

0

2153 Kurmāle

0

2154 Kurma

0

2155 Kūrēni

0

2156 Kurčini

0

2157 Kurteņi

0

2158 Ķurbe

0

2159 Kurāni

0

2160 Kleberkalns

0

2161 Kuprava

0

2162 Kundziņsala

0

2163 Kundzinišķi

0

2164 Kundi

0

2165 Kunči

0

2166 Ķunci

0

2167 Ķunci

0

2168 Kumbuļi

0

2169 Druva

0

2170 Kuļķi

0

2171 Ķuļciems

320

2172 Kulenieki

0

2173 Kuldīga

13289

2174 Kūkusiliņi

0

2175 Vecsniķere

0

2176 Kukuči

0

2177 Kukšas

0

2178 Kūkoji

0

2179 Kūkas

0

2180 Kuiviži

0

2181 Kuģi

0

2182 Kūdupe

0

2183 Kūdums

0

2184 Kudraši

0

2185 Kūdra

0

2186 Kūdra

0

2187 Kūdra

0

2188 Kudinava

0

2189 Kudeiki

0

2190 Kuciņas

0

2191 Kubuļi

0

2192 Kščeva

0

2193 Kruti

0

2194 Krūte

0

2195 Krutova

0

2196 Krustpils

6680

2197 Krustiņi

0

2198 Krustakrogs

0

2199 Krustacelms

0

2200 Krūškalne

0

2201 Krusāta

0

2202 Krūsāri

0

2203 Krupiši

0

2204 Krupi

0

2205 Krumini

0

2206 Āboltiņi

0

2207 Krumāni

0

2208 Kruki

0

2209 Kručkas

0

2210 Krote

0

2211 Kropmuiža

0

2212 Kroņrenda

0

2213 Kroņmuiža

0

2214 Kroņauce

0

2215 Kroji

0

2216 Bērzkrogs

0

2217 Križi

0

2218 Krivoseļci

0

2219 Krivošejeva

0

2220 Krīvi

0

2221 Krivāni

0

2222 Krīvāni

0

2223 Krivanda

0

2224 Kristiņkas

0

2225 Kristceles

0

2226 Kriškāni

0

2227 Kriškināni

0

2228 Krišjāņi

0

2229 Krimūnas

0

2230 Krimulda

0

2231 Sunīši

0

2232 Krievlauki

0

2233 Krievragciems

0

2234 Krievi

0

2235 Krievgaļi

0

2236 Krievciems

0

2237 Krepliņi

0

2238 Krekeliški

0

2239 Kreijas

0

2240 Kreiči

0

2241 Kravaļi

0

2242 Kraukļi

0

2243 Krauļi

0

2244 Kraukļi

0

2245 Kraukļeva

0

2246 Krauka

0

2247 Kraujas

0

2248 Krastiņi

0

2249 Krasti

0

2250 Krasnopole

0

2251 Krasnoļenka

0

2252 Krāslava

11088

2253 Krape

0

2254 Krapa

0

2255 Krankaļi

0

2256 Krāņi

0

2257 Krampji

0

2258 Krampiņas

0

2259 Kozlova

0

2260 Kozlova

0

2261 Kozirači

0

2262 Kozīne

0

2263 Kožas

0

2264 Kovališki

0

2265 Kotolnieki

0

2266 Košrags

0

2267 Kosmačovka

0

2268 Koškina

0

2269 Košķele

0

2270 Ģērķēni

0

2271 Korši

0

2272 Korsikova

0

2273 Koroļevščina

0

2274 Korneti

0

2275 Korģene

0

2276 Korģeļciems

0

2277 Kordona

0

2278 Konstantinova

0

2279 Konogoļci

0

2280 Ķoniņciems

0

2281 Mahoņina

0

2282 Ķoņi

0

2283 Koņova

0

2284 Koņecpole

0

2285 Kondrašova

0

2286 Kononi

0

2287 Kombuļi

0

2288 Kolka

400

2289 Kolberģis

0

2290 Kokorvieši

0

2291 Kokorieši

0

2292 Koknese

0

2293 Kokmuiža

0

2294 Kokari

0

2295 Koderi

0

2296 Kodori

0

2297 Kocēni

0

2298 Knutova

0

2299 Knīderi

0

2300 Kloveņi

0

2301 Klostere

0

2302 Lielās Kļockas

0

2303 Klīves

0

2304 Klīversala

0

2305 Klīvmuiža

0

2306 Žibukakts

0

2307 Klismeti

0

2308 Kliškovas

0

2309 Kliši

0

2310 Klinti

0

2311 Klimēni

0

2312 Kliģene

0

2313 Klieņi

0

2314 Klētnieki

0

2315 Klētnieki

0

2316 Kļišova

0

2317 Kļešņiki

0

2318 Kleķeri

0

2319 Klekeri

0

2320 Kleivēni

0

2321 Kleivas

0

2322 Kļavusala

0

2323 Klavnieķi

0

2324 Klāvi

0

2325 Klāvani

0

2326 Klauce

0

2327 Klāras

0

2328 Klapkalnciems

160

2329 Klapari

0

2330 Klāni

0

2331 Klampjuciems

0

2332 Kivuļi

0

2333 Kivleņi

0

2334 Kivki

0

2335 Ķīši

0

2336 Ķīši

0

2337 Ķirupe

0

2338 Kroņauce

0

2339 Kirili

0

2340 Ķiri

0

2341 Ķirbiži

0

2342 Ķirbēni

0

2343 Ķīpeni

0

2344 Ķipatciems

40

2345 Ķipari

0

2346 Ķinguti

0

2347 Virticēni

0

2348 Ķimstnieki

0

2349 Ķimale

0

2350 Kīļi

0

2351 Ķila

0

2352 Ķikuri

0

2353 Ķiguļi

0

2354 Ķieģeļi

0

2355 Ķieģeļceplis

0

2356 Ķieģeļceplis

0

2357 Ķīburi

0

2358 Ķevele

0

2359 Ķetlēri

0

2360 Ķesteri

0

2361 Ķesterciems

220

2362 Ķerkliņi

0

2363 Mailīšciems

0

2364 Sēlpils

0

2365 Ķeņģi

0

2366 Ķempji

0

2367 Ķemeri

0

2368 Ķemere

0

2369 Ķelderi

0

2370 Ķekava

4600

2371 Ķeiži

0

2372 Ķeiši

0

2373 Ķeipene

0

2374 Keiki

0

2375 Ķegums

2372

2376 Ķēči

0

2377 Kozupe

0

2378 Kazukalns

0

2379 Kozliški

0

2380 Kazinova

0

2381 Kaziņči

0

2382 Kazimirova

0

2383 Ikaženci

0

2384 Kazdanga

0

2385 Kazari

0

2386 Kazinova

0

2387 Kauvužas

0

2388 Ķauvas

0

2389 Kausinīki

0

2390 Kaušeliški

0

2391 Ierzeļova

0

2392 Kauša

0

2393 Kaupuži

0

2394 Kaupiški

0

2395 Kaunata

0

2396 Kauliņi

0

2397 Kauļi

0

2398 Kaulači

0

2399 Kaulači

0

2400 Ķauķi

0

2401 Kauguri

0

2402 Kauguri

0

2403 Katvari

0

2404 Katrīna

0

2405 Katalova

0

2406 Katleši

0

2407 Katlakalns

0

2408 Kategrade

0

2409 Kastrāne

0

2410 Kastire

0

2411 Kašatņiki

0

2412 Kārzdaba

0

2413 Karva

0

2414 Kārtūži

0

2415 Kārsava

2645

2416 Karogi

0

2417 Kārniņi

0

2418 Klārmuiža

0

2419 Kārļi

0

2420 Baltaiskrogs

0

2421 Kārklinieki

0

2422 Kārkli

0

2423 Kārkli

0

2424 Karigova

0

2425 Kareļi

0

2426 Karaukrogs

0

2427 Karosta

7500

2428 Kopiune

0

2429 Kapteines

0

2430 Kapsēde

0

2431 Kaplava

0

2432 Kaplava

0

2433 Kapiņi

0

2434 Kāpessils

0

2435 Kāpciems

0

2436 Kantinīki

0

2437 Kannova

0

2438 Kankuļi

0

2439 Kankarīši

0

2440 Kangari

0

2441 Kaņepi

0

2442 Kandavas Stacija

0

2443 Kandava

3592

2444 Kanči

0

2445 Kampišķi

0

2446 Kamiņča

0

2447 Kamatauskas

0

2448 Kaļvi

0

2449 Kālviņi

0

2450 Kalvene

0

2451 Kalvene

0

2452 Kalvāni

0

2453 Kalupe

0

2454 Kaltiķi

0

2455 Kaltene

0

2456 Kalnvirsa

0

2457 Krasti

0

2458 Kalnsētas

0

2459 Kalnmuiža

0

2460 Kalnmuiža

0

2461 Kalnišķi

0

2462 Kalniški

0

2463 Bangas

0

2464 Kalniena

0

2465 Kalni

0

2466 Kalngale

775

2467 Kalnciems

0

2468 Kalnciemmuiza

0

2469 Kalnciema Masīvs

0

2470 Kalncempji

0

2471 Ķepši

0

2472 Kolnasāta

0

2473 Kalnapededze

0

2474 Kalnansi

0

2475 Sieksāte

0

2476 Kalnakrogs

0

2477 Kalnagals

0

2478 Kalnačimas

0

2479 Kalkūne

0

2480 Kaļķi

0

2481 Kaliti

0

2482 Kalēti

0

2483 Kaleši

0

2484 Kalēji

0

2485 Kaldabruņa

0

2486 Kaļandri

0

2487 Kākuči

0

2488 Kāķišķe

0

2489 Kāķīši

0

2490 Kaķīši

0

2491 Ķūķi

0

2492 Kaķenieki

0

2493 Kaķāši

0

2494 Kaive

140

2495 Kaive

0

2496 Kairīši

0

2497 Kaipi

0

2498 Kaikaži

0

2499 Kaijciems

0

2500 Kaijciems

0