Countries

Georgia

Page 3 - A list of cities of Georgia

# City Population
1001 Shamta

0

1002 Shamgona

0

1003 Shamadela

0

1004 Shalosheti

0

1005 Shalik’iantk’ari

0

1006 Shalauri

0

1007 Shalauri

0

1008 Shakriani

0

1009 Shakhvet’ila

0

1010 Shakhmarlo

0

1011 Shapranovo

0

1012 Shabatk’vara

0

1013 Sgurishi

0

1014 Sgobuldi

0

1015 Seturni

0

1016 Serodani

0

1017 Sergieti

0

1018 Serebrianoe

0

1019 Serbaisi

0

1020 Sepieti

0

1021 Sepe

0

1022 Senebi

0

1023 Senak’i

27752

1024 Semenli

0

1025 Seidgojalo

0

1026 Sazeleti

0

1027 Zeda Sazano

0

1028 Saeliavo

0

1029 Savane

0

1030 Sats’uleisk’irio

0

1031 Satskhvit’ao

0

1032 Satskhovria

0

1033 Satskhenisi

0

1034 Sats’khenet’i

0

1035 Satskhavat’lo

0

1036 Sats’iskvilo

0

1037 Satsikhuri

0

1038 Satsikhuri

0

1039 Sats’able

0

1040 Satovle

0

1041 Satkhe

0

1042 Sat’q’ebuchao

0

1043 Sative

0

1044 Satikhari

0

1045 Satemo

0

1046 Saskhori

0

1047 Sasireti

0

1048 Sasireti

0

1049 Sashurghaio

0

1050 Sashevardno

0

1051 Sashaburo

0

1052 Sasashi

0

1053 Sasadilo

0

1054 Sart’q’ela

0

1055 Sartich’ala

0

1056 Sarpi

500

1057 Saro

0

1058 Sarmanishvilisk’ari

0

1059 Sarkveletubani

0

1060 Sark’ineti

0

1061 Saritata

0

1062 Saribari

0

1063 Sargveshi

0

1064 Sarek’i

0

1065 Sarbevi

0

1066 Zvareti

0

1067 Sarakoni

0

1068 Mamkhut’i

0

1069 Sapudzvrebi

0

1070 Sap’rasia

0

1071 Sabeselio

0

1072 Santa

0

1073 Sanorchi

0

1074 Saniore

0

1075 Sanebeli

0

1076 Sanchara

0

1077 Sanavardo

0

1078 Sanakhshire

0

1079 Sanach’q’ebio

0

1080 Samts’evrisi

0

1081 Samts’evrisi

0

1082 Samtredia

28748

1083 Samtisi

0

1084 Samtavisi

677

1085 Samtats’q’aro

0

1086 Samshvilde

0

1087 Samoleti

0

1088 Samochala

0

1089 Samkvari

0

1090 Samq’uri

0

1091 Samikao

0

1092 Samghereti

0

1093 Samgori

0

1094 Sameba

0

1095 Salme

0

1096 Salkhino

0

1097 Salkhino

0

1098 Salkhino

0

1099 Salieti

0

1100 Salibauri

0

1101 Saletodiano

0

1102 Salebeli

0

1103 Salbieri

0

1104 Salamaleiki

0

1105 Salajuri

0

1106 Sakvireti

0

1107 Sakvikvinio

0

1108 Sak’urts’e

0

1109 Sakurtkhisi

0

1110 Saq’uneti

0

1111 Saq’ulia

0

1112 Sakukao

0

1113 Saq’udabeli

0

1114 Sak’rech’io

0

1115 Sak’raula

0

1116 Sak’ramulo

0

1117 Sakorkio

0

1118 Sak’orintlo

0

1119 Sak’okhia

0

1120 Sak’och’avi

0

1121 Sakobo

0

1122 Sakobo

0

1123 Sak’obiano

0

1124 Sakirio

0

1125 Sakire

0

1126 Sak’ire

0

1127 Sak’ire

0

1128 Didi Sakhvlari

0

1129 Sakhortse

0

1130 Sakhoch’olavo

0

1131 Sakharbedio

0

1132 Sakhakhubio

0

1133 Sak’etsia

0

1134 Sak’erp’o

0

1135 Sak’eni

0

1136 Saq’drioni

0

1137 Saq’dari

0

1138 Saq’avre

0

1139 Sakasria

0

1140 Sakasheti

0

1141 Sakarikedi

0

1142 Sakaraulo

0

1143 Sak’ao

0

1144 Sakanapura

0

1145 Sakanapo

0

1146 Sakadagiano

0

1147 Sairme

0

1148 Sagvich’io

0

1149 Sagvazavo

0

1150 Saghvamichavo

0

1151 Saguramo

0

1152 Sagunio

0

1153 Sagugunao

0

1154 Sagvaramio

0

1155 Saghrdze

0

1156 Sagholasheni

0

1157 Sagil’zas

0

1158 Sagartskio

0

1159 Sagarejo

12173

1160 Saghrasheni

0

1161 Saghandzile

0

1162 Saghamo

0

1163 Sagabesk’irio

0

1164 Saparlo

0

1165 Sadzhvare

0

1166 Sadzhia

0

1167 Sajavakho

0

1168 Saja

0

1169 Sadzeli

0

1170 Sadzeguri P’irveli

0

1171 Sadmeli

0

1172 Sadgeri

0

1173 Sadakhlo

0

1174 Sach’ure

0

1175 Sach’och’uo

0

1176 Sachkheuri

0

1177 Sach’khere

6140

1178 Sachino

0

1179 Sachino

0

1180 Sachikobavo

0

1181 Sachigholo

0

1182 Sachalisch’ala

0

1183 Sachale

0

1184 Sachachkhalia

0

1185 Sabuzara

0

1186 Sabuye

0

1187 Sabue

0

1188 Sabue

0

1189 Saburtalo

0

1190 Sabuk’io

0

1191 Saboloke

0

1192 Sabok’uchavo

0

1193 Sabirk’endi

0

1194 Sabertse

0

1195 Sabero

0

1196 Saberio

0

1197 Sabe

0

1198 Sabazho

0

1199 Sabark’leti

0

1200 Saatlo

0

1201 Saalanio-Sapachulio

0

1202 Saadanaio

0

1203 Rveli

0

1204 Rustavi

0

1205 Rustavi

50000

1206 Rusiani

0

1207 Rusaantubani

0

1208 Rupoti

0

1209 Rukhi

0

1210 Ruisp’iri

0

1211 Ruisi

0

1212 Ruisbolo

0

1213 Rtskhmeluri

0

1214 Rtskhilati

0

1215 Roro

0

1216 Rondishi

0

1217 Romaneti

0

1218 Rok’iti

0

1219 Rokhi

0

1220 Rokit’i

0

1221 Rodionovk’a

0

1222 Rodinauli

0

1223 Rioni

0

1224 Rik’za

0

1225 Riq’eti

0

1226 Riq’e

0

1227 Riapshi

0

1228 Rgvalichala

0

1229 Rgani

0

1230 Resi

0

1231 Repo Ets’eri

0

1232 Rekva

0

1233 Rekha

0

1234 Rek’a

0

1235 Rek’a

0

1236 Rechkhi

0

1237 Rbona

0

1238 Rat’evani

0

1239 Raro

0

1240 Rakvta

0

1241 Q’vareli

8612

1242 Put’ieti

0

1243 Puti

0

1244 Purashi

0

1245 Pudznari

0

1246 Puchnari

0

1247 Ptsa

0

1248 P’t’ena

0

1249 Psirtskha

0

1250 Psori

0

1251 Pskhu

0

1252 Pshaveli

0

1253 P’shap’i

0

1254 Priyut Babash

0

1255 Prisi

0

1256 Prinevi

0

1257 Pridonaantk’ari

0

1258 Prialoura

0

1259 Prasiani

0

1260 Potskho

0

1261 P’ot’i

47149

1262 Pona

0

1263 Zemo Pona

0

1264 Polyana

0

1265 Poltava-Aleksandrovskoye

0

1266 Pokveshi

0

1267 Pok’a

0

1268 Podaani

0

1269 Plavismani

0

1270 Plavi

0

1271 Plat’e

0

1272 Pkhvenisi

0

1273 Pkhut’reri

0

1274 Pkhundavi

0

1275 Pkhoveli

0

1276 Pkhero

0

1277 Pkhelshe

0

1278 Pitsesi

0

1279 P’it’nara

0

1280 Pit’areti

0

1281 P’irveli Maisi

0

1282 Pirveli Maisi

0

1283 P’irveli Maisi

0

1284 P’irveli Ts’q’alt’ubo

0

1285 P’irveli T’ola

0

1286 P’irveli Sviri

0

1287 P’irveli Ot’obaia

0

1288 P’irveli Ont’opo

0

1289 P’irveli Okhurei

0

1290 P’irveli Obcha

0

1291 Meore Nosiri

0

1292 Pirveli Kitsia

0

1293 P’irveli Kesalo

0

1294 P’irveli Guripuli

0

1295 P’irveli Gurdzemi

0

1296 P’irveli Ets’eri

0

1297 P’irveli Ch’ogha

0

1298 P’irveli Balda

0

1299 P’irmisaani

0

1300 P’ip’ileti

0

1301 Pilati

0

1302 Pikali

0

1303 P’ichvnari

0

1304 Pich’viani

0

1305 Pich’viani

0

1306 Pichori

0

1307 Pichkhovani

0

1308 Pichkhibogiri

0

1309 Pichidzhina

0

1310 P’et’rovsk’oe

0

1311 P’et’riani

0

1312 P’ert’uli

0

1313 Persati

0

1314 Persa

0

1315 P’erevisa

0

1316 P’erevi

0

1317 Pereta

0

1318 Peli

0

1319 Pavlovskoe

0

1320 P’avliani

0

1321 P’avleuri

0

1322 Patsa

0

1323 P’at’rik’eti

0

1324 P’at’rakhuts’a

0

1325 Patkineti

0

1326 Pateleseuli

0

1327 P’at’ardzeuli

0

1328 P’at’ara Zhinota

0

1329 P’at’ara Zana

0

1330 P’at’ara Vardzia

0

1331 Patara-Tsikhiata

0

1332 P’at’ara Ts’ereti

0

1333 P’at’ara Tsemi

0

1334 P’at’ara Toneti

0

1335 P’at’ara Tkhinala

0

1336 P’at’ara Tamak’oni

0

1337 P’at’ara Smada

0

1338 Patara-Shiraki

0

1339 P’at’ara Sat’ive

0

1340 P’at’ara Samsari

0

1341 P’at’ara Poti

0

1342 P’at’ara Plevi

0

1343 P’at’ara P’amaji

0

1344 P’at’ara Opeti

0

1345 P’at’ara Oni

0

1346 P’at’ara Oche

0

1347 Parizi

0

1348 P’at’ara Mit’arbi

0

1349 P’at’ara Mejvriskhevi

0

1350 P’at’ara Lilo

0

1351 Patara-Kvatana

0

1352 P’at’ara K’ukhi

0

1353 P’at’ara K’ldeisi

0

1354 Patara-Khurvaleti

0

1355 Pat’ara Khavleti

0

1356 P’at’ara Khanchali

0

1357 P’at’ara Khalebi

0

1358 P’at’ara Q’eleti

0

1359 P’at’ara Kanda

0

1360 P’at’ara Iraga

0

1361 P’at’ara Inchkhuri

0

1362 Patara-Gupta

0

1363 P’at’ara Gubi

0

1364 Patara-Gromi

0

1365 P’at’ara Gorijvari

0

1366 P’at’ara Gori

0

1367 P’at’ara Gondrio

0

1368 P’at’ara Gomareti

0

1369 P’at’ara Golisi

0

1370 P’at’ara Gezati

0

1371 Patara-Garedzhvari

0

1372 P’at’ara Sameba

0

1373 P’at’ara Jikhaishi

0

1374 P’at’ara Durnuk’i

0

1375 P’at’ara Dmanisi

0

1376 P’at’ara Ch’varebi

0

1377 P’at’ara Chorjo

0

1378 P’at’ara Chkhirauli

0

1379 P’at’ara Chailuri

0

1380 P’at’ara Bek’ami

0

1381 P’at’ara Begliari

0

1382 P’at’ara At’eni

0

1383 P’at’ara Arakali

0

1384 Patara-Akhmedlo

0

1385 Pashiani

0

1386 Pasanauri

2904

1387 Partskhnali

0

1388 Partskhisi

0

1389 Partskhanaq’anevi

0

1390 Parsma

0

1391 Parnauti

0

1392 Pari

0

1393 Paravneshi

0

1394 Parakheti

0

1395 Paptsva

0

1396 P’ap’oshvilebi

0

1397 Pantnauri

0

1398 P’ant’iani

0

1399 P’ant’iani

0

1400 P’ant’iani

0

1401 Panshet’i

0

1402 Panaga

0

1403 Pampaleti

0

1404 Paledi

0

1405 Paldo-Chanchkrebi

0

1406 P’aldo

0

1407 P’aldo

0

1408 Palazoni

0

1409 Palagq’au

0

1410 P’aksadzeebi

0

1411 Paq’i

0

1412 Pakhviji

0

1413 Pakhulani

0

1414 Ozurgeti

20636

1415 Ozni

0

1416 Ozhora

0

1417 Ozhio

0

1418 Ozaani

0

1419 Otkhara

0

1420 Ortasheni

0

1421 Otaraani

0

1422 Otap’i

0

1423 Ota

0

1424 Osunela

0

1425 Osiauri

0

1426 Oshora

0

1427 Orulu

0

1428 Ortubani

0

1429 Ortsva

0

1430 Ortevi

0

1431 Orsant’ia

1200

1432 Orpola

0

1433 Ormotsi

0

1434 Ormeti

0

1435 Ormasheni

0

1436 Orlovk’a

0

1437 Orkhvi

0

1438 Orkhevi

0

1439 Orka

0

1440 Orgora

0

1441 Orekhovo

0

1442 Ets’eri

0

1443 Q’ulishk’ari

0

1444 Giorgeti

0

1445 Saimerlo

0

1446 Orojalari

0

1447 Orja

0

1448 Orch’osani

0

1449 Orbodzala

0

1450 Orbeti

0

1451 Orbeli

0

1452 Orali

0

1453 Oragveti

0

1454 Oragve

0

1455 Opurchkheti

0

1456 Opshk’viti

0

1457 Opreti

0

1458 Didi Opeti

0

1459 Opachkhapu

0

1460 Onoghia

0

1461 Oni

3012

1462 Onjokheti

0

1463 Ondanirkhva

0

1464 Onch’evi

0

1465 Onanauri

0

1466 Ompareti

0

1467 Omarishara

0

1468 Omaraani

0

1469 Omalo

0

1470 Omalo

0

1471 Olozi

0

1472 Berta

0

1473 Olaverdi

0

1474 Oladauri

0

1475 Ok’vinore

0

1476 Oq’ureshi

0

1477 Ok’umi

0

1478 Okt’omberi

0

1479 Chkhari-Matskhovari

0

1480 Zinobiani

0

1481 Ok’tomberi

0

1482 Okt’omberi

0

1483 Okruashvilebi

0

1484 Okrosopeli

0

1485 Okroskedi

0

1486 Okrop’ilauri

0

1487 Okrokana

0

1488 Okona

0

1489 Okiani

0

1490 Okhvamek’ari

0

1491 Okhurey

0

1492 Okhomira

0

1493 Okhiri

0

1494 Okherkhevi

0

1495 Okhera

0

1496 Ok’ami

0

1497 Ok’ami

0

1498 Oireme

0

1499 Oglauri

0

1500 Odzisi

0