Countries

Belarus

Page 2 - A list of cities of Belarus

# City Population
501 Zanarach

0

502 Zamsheno

0

503 Novyye Zamshany

0

504 Zamshany

0

505 Zamost’ye

0

506 Zamostsye

0

507 Zamost’ye

0

508 Zamost’ye

0

509 Zamostsye

0

510 Zamost’ye

0

511 Zamostyany

0

512 Zamostyany

0

513 Zamosty

0

514 Zamosty

0

515 Zamos’tye

0

516 Zamastochcha

0

517 Sznitki

0

518 Zamastochcha

0

519 Zamostochye

2500

520 Zamostoch’ye

0

521 Zamastochcha

260

522 Zamoshch’ye

0

523 Zamoshsha

0

524 Zamosh’ye Pervoye

0

525 Zamosh’ye

0

526 Zamosh’ye

0

527 Zamosh’ye

0

528 Zamosh’ye

0

529 Zamosh’ye

0

530 Zamosh’ye

0

531 Zamosh’ye

0

532 Zamosze

0

533 Zamosh’ye

0

534 Zamosh’ye

0

535 Zamosh’ye

0

536 Zamosze

0

537 Zamosh’ye

0

538 Zamoshsha

0

539 Zamosh’ye

0

540 Zamoshki

0

541 Zamosze Pervoye

0

542 Zamoshen’ye

0

543 Zamoshen’ye

0

544 Zamoshchany

0

545 Zamosha

0

546 Zamogil’ye

0

547 Zamen-Rin’ya

0

548 Zamedvedkova

0

549 Zalyutsichy

0

550 Zalyubichi

0

551 Zal’ye

0

552 Zalyad’ye

0

553 Zaluzhzha

0

554 Zaluzhzha

0

555 Zaluzhzha

0

556 Zaluch’ye

0

557 Zalubnishche

0

558 Zalozy

0

559 Zalozh’ye

0

560 Zalozhnoye

0

561 Zalokhvinne

0

562 Zal’khova

0

563 Zalip’ye

0

564 Zales’ye

0

565 Zales’ye Bortnyatskoye

0

566 Zales’ye

0

567 Zalese

0

568 Zales’ye

0

569 Zales’ye

0

570 Zalyessye

0

571 Zales’ye

0

572 Zales’ye Pervoye

0

573 Zales’ye

0

574 Zalyessye

1000

575 Zulese

0

576 Zales’ye

0

577 Kapeinaya

0

578 Zales’ye

0

579 Zales’ye

0

580 Zalyessye

0

581 Zales’ye

0

582 Zalese

0

583 Zales’ye

0

584 Zalese

0

585 Zales’ye

0

586 Zalyessye

0

587 Zalesyany

0

588 Sloboda

0

589 Zalesovichi

0

590 Zalesna

0

591 Zaleshany

0

592 Zalesie

0

593 Zalese

0

594 Zales

0

595 Zalaz’ye

0

596 Zalaz’ye

0

597 Zalav’ye

0

598 Zakutskiy Dvorok

0

599 Zakur’ye

0

600 Zakuplen’ye

0

601 Zaksanka

0

602 Zakrupets

0

603 Zakrosnitsa

0

604 Zakrasnoye

0

605 Zakor’ye

0

606 Zakorki Pervyye

0

607 Zakaliv’ye

0

608 Zaklev’ye

0

609 Zakhody

0

610 Zakhody

0

611 Zakhody

0

612 Zakhody

0

613 Zakhody

0

614 Zakhodno

0

615 Zakhody

0

616 Zakharovka

0

617 Zakharovka

0

618 Zakharovo

0

619 Zakharopol’ye

0

620 Zakharnichy

0

621 Zakharki Vtoryye

0

622 Zakharishki

0

623 Zakharichi

0

624 Zakharenki

0

625 Zaymishche

0

626 Zagvazdino

0

627 Zaguz’ye

0

628 Zaguzhe

0

629 Zaguz’ye

0

630 Zagor’ye

0

631 Zagrit’kovo

0

632 Zagrashev’ye

0

633 Zagozhe

0

634 Zagozy

0

635 Zagovalino

0

636 Zagozhe

0

637 Zagor’ye

0

638 Zagor’ye

0

639 Zahor”ye

0

640 Zagozhe

0

641 Zagoryane

0

642 Zagorany

0

643 Zaharanki

0

644 Zagory

0

645 Zagortsy

0

646 Zagorodno

0

647 Zagoren’ye

0

648 Zagolov’ye

0

649 Zaglinnoye

0

650 Zagibel’ka

0

651 Zagat’ye

0

652 Zagat’ye

0

653 Zagat’ye

0

654 Zahatstsye

0

655 Zagat’ye

0

656 Zahacie

0

657 Zagal’ye

0

658 Zagal’ye

0

659 Zagal’skaya Sloboda

0

660 Zagalkov’ye

0

661 Zagalichi

0

662 Zagach

0

663 Zady

0

664 Zadvozhe

0

665 Zadvoryane

0

666 Zadvor’ye

0

667 Zadvor’ye

0

668 Zadvor’ye

0

669 Zadvor’ye

0

670 Zadvorniki

0

671 Zadvorniki

0

672 Zadveya

0

673 Zadub’ye

0

674 Zadubie

0

675 Zadubrowye

0

676 Zaduboch’ye

0

677 Zadrut’ye

0

678 Zadrozd’ye

0

679 Zadrowye

0

680 Zadrach

0

681 Zador’ye

0

682 Zadory

0

683 Zadorozh’ye

0

684 Zadorozh’ye

0

685 Zadorovka

0

686 Zadomlya

217

687 Zadobriye

0

688 Zadzyezhzha

0

689 Zadetuni

0

690 Zadert’

0

691 Zadoshchen’ye

0

692 Zachist’ye

0

693 Zachystsye

0

694 Zachepichi

0

695 Zachepichy

0

696 Zachernaya

0

697 Izobylino

0

698 Zabychannye

0

699 Zabudnyanskiye Khutora

0

700 Zabroden’ye

0

701 Zabrodze

0

702 Zabroddzye

0

703 Zabrod’ye

0

704 Zabrod’ye

0

705 Zabrod’ye

0

706 Zabrezzye

0

707 Zaboz’ye

0

708 Zaboz’ye

0

709 Zaboyen’ye Pervoye

0

710 Zaboyeniye

0

711 Zabod

0

712 Zabor”ye

0

713 Zabor’ye

0

714 Zabor’ye

0

715 Zabozhe

0

716 Zaborze

0

717 Zabor’ye

0

718 Zabor’ye

0

719 Zabozhe

0

720 Zabor’ye

0

721 Zabor’ye

0

722 Zabor’ye

0

723 Zabor’ye

0

724 Zaborze

0

725 Zabor’ye

0

726 Folwark Zaborze

0

727 Zabor’ye

0

728 Zabor’ye

0

729 Zabor’ye

0

730 Zabortsy

0

731 Zabortse

0

732 Zaborov’ye

0

733 Zaborov’ye

0

734 Zaborovtsy

0

735 Zaboroch’ye

0

736 Zabolot’ye

0

737 Zabolot’ye

0

738 Zabolot’ye

0

739 Zablotse

0

740 Zabolot’ye

0

741 Zabolot’ye

0

742 Zabolot’ye

0

743 Zabolot’ye

0

744 Zabalatstsye

0

745 Zabolot’ye Pervoye

0

746 Zabolot’ye

0

747 Zabolot’ye

0

748 Zabalotstsye

640

749 Zabolot’ye

0

750 Zabolot’ye

0

751 Zabolot’ye

0

752 Zabalatstsye

0

753 Zabolot’ye

0

754 Zabolot’ye

0

755 Zabolot’ye

0

756 Zabolot’ye

0

757 Zabolot’

0

758 Galuza

0

759 Zabolot’ye

0

760 Zabalatstsye

0

761 Zabalotstsye

0

762 Zabalotstsye

0

763 Zabolot’ye

0

764 Zabalatstsye

0

765 Zabolot’ye

0

766 Zabolot’ye

0

767 Zabolot’ye

0

768 Zabolot’ye

0

769 Zabolot’ye

0

770 Zabolots’

0

771 Zabolot’

0

772 Zabolot’ye

0

773 Zabolot’

0

774 Zabolot’

0

775 Zabolochanka

0

776 Zabolot’ye

0

777 Zabolot’

0

778 Zabin’ye

0

779 Zabichany

0

780 Zabyeraz’

0

781 Zabyalyshyn

0

782 Zabel’ye Pervoye

0

783 Zabel’ye

0

784 Zabegi

0

785 Zabavy

0

786 Zabashevka

0

787 Zabashavichy

0

788 Zabab’ye

0

789 Belishcheno

0

790 Yuzefovo

0

791 Yuzefovo

0

792 Yuzefovka

0

793 Yuzefino

0

794 Yuzofin

0

795 Yuzefatovo

0

796 Yutsuny

0

797 Yutski

0

798 Yushkovo

0

799 Yushkovichi

0

800 Yushkovichi

0

801 Yushkavichy

0

802 Yushkovichi

0

803 Yushkovichi

0

804 Yushavichy

0

805 Yurzdyka

0

806 Dubina Yurzdytskaya

0

807 Yurove

0

808 Yurtsava

0

809 Yurovka

0

810 Yurovichi

0

811 Yurkovshchina

0

812 Yurkavichy

0

813 Yurkovichi

0

814 Yurki

0

815 Yurkyevichy

0

816 Yurevichi

0

817 Yurevichi

0

818 Yurovichi

0

819 Yurevichi

0

820 Yuravichy

0

821 Yuratsishki

0

822 Yurany

0

823 Yunyy Pakhar’

0

824 Yuntsevshchina

0

825 Yuntsevichi

0

826 Yunoshevo

0

827 Yun’ki

0

828 Yunishche

0

829 Yundzily

0

830 Yukhovichi

0

831 Yukhnovka

0

832 Yukhnovichi

0

833 Yukhnovichi

0

834 Yukhnavichy

0

835 Nikol’sk

0

836 Yudino

0

837 Yudichi

0

838 Yezva

0

839 Yezuvka

0

840 Yazhony

0

841 Yëzhiki

0

842 Ozertsy

0

843 Yezershchina

0

844 Yezyaryshcha

0

845 Yazba

0

846 Yeynarovichi

0

847 Yevseyevichi

0

848 Yevseyevichi

0

849 Yevseyevichi

0

850 Yevneno

0

851 Yewlichy

0

852 Yevlashi

0

853 Yevdokimovichi

0

854 Yes’manovtsy

0

855 Yes’kovichi

0

856 Yes’kova

0

857 Yes’kovka

0

858 Yesipovshchina

0

859 Yershi

0

860 Yaroshki

0

861 Yerashovo

0

862 Yeremkovichi

0

863 Yermolovo

0

864 Yermolovka

0

865 Yermolovichi

219

866 Yermakovshchina

0

867 Yermakovka

0

868 Yermaki

0

869 Yerkhi

0

870 Yerëmino

0

871 Yaromina

0

872 Yaremichy

0

873 Yeremiche

0

874 Yeremeyevshchina

0

875 Yenchi

0

876 Yemel’yanovo

0

877 Yel’sk

0

878 Yelovka

0

879 Yeloviki

0

880 Yeloviki

0

881 Yelovets

0

882 Yeloved

0

883 Yel’nya

0

884 Yel’nya

0

885 Yel’na

0

886 Yel’nitsa

0

887 Yel’na

0

888 Yel’na

0

889 Yel’nya

0

890 Yel’kovshchina

0

891 Yëlki

0

892 Yalizava

2600

893 Yelizavetino

0

894 Yelizarovichi

0

895 Yelino

0

896 Yelenovo

0

897 Yelënovka

0

898 Yelenets

0

899 Yalcha

0

900 Yelany

0

901 Yegany

0

902 Yefimovichi

0

903 Yedlovichi

0

904 Yazyl’

0

905 Yazvy

0

906 Yazvy

0

907 Yazviny

0

908 Yazviny

0

909 Yazviny

0

910 Yazviny

0

911 Yazvina

0

912 Yazhawki

0

913 Yazvin

0

914 Yazvin

0

915 Yazvintsy

0

916 Yazovki

0

917 Yazna

705

918 Yaskevichi

0

919 Yazvinets

0

920 Yayechkavichy

0

921 Yavulin

0

922 Yavorovshchina

0

923 Yavor

0

924 Yatvez’

0

925 Yatvez’

0

926 Yatvez’

0

927 Yatvez’

0

928 Yatvesk

0

929 Yatsyny

0

930 Yatsyniki

0

931 Staraya Yatskovshchina

0

932 Yatskovo Peski

0

933 Yatskovichi

0

934 Yatra

0

935 Yasyutevichi

0

936 Yastshomb

0

937 Yastrembel’

0

938 Yastreblya

0

939 Yastreblya

0

940 Yastrebka

0

941 Yasnyy Les

0

942 Yas’kawshchyna

0

943 Yas’kovshchina

0

944 Yas’kovichi

0

945 Yaskavichy

0

946 Yas’kovichi

0

947 Yes’kovichi

0

948 Yasinovka

0

949 Yashchitsy

0

950 Yasevichi

0

951 Yaseny

0

952 Yasenovshchina

0

953 Yasenovka

0

954 Yasenok

0

955 Yasenka

0

956 Yasenets

0

957 Yasyen’

0

958 Posëlok Yasen’

0

959 Yasen’

0

960 Yasen’

0

961 Yarutichi

0

962 Yarshevichy

0

963 Yermaki

0

964 Yarkantsy

0

965 Yeroshovka

0

966 Yanyshi

0

967 Yanuylovo

0

968 Yanushkavichy

0

969 Yanuki

0

970 Yantsevichi

0

971 Yanovshchina

0

972 Yanovo-Sloboda

0

973 Yanovo-Kordon

0

974 Yanovo

0

975 Yanovo

0

976 Yanovo

0

977 Yanova

0

978 Yanovo

0

979 Yanovo

0

980 Yanovo

0

981 Yanova

0

982 Yanovo

0

983 Yanovka

0

984 Yanovka

0

985 Yanowka

0

986 Yanovka

0

987 Yanavichy

0

988 Yanovichi

0

989 Yanovichi

0

990 Yanov

0

991 Zamernaya

0

992 Yankovtsy

0

993 Yankavichy

0

994 Yankovichi

0

995 Yanki

0

996 Yankantsy

0

997 Yanevichi

0

998 Yanchitsy

0

999 Yanchenki

0

1000 Yampol’

0